Kırıkçı ve Çıkıkçılar Tarafından Tedavi Edilen Hastaların Özellikleri: Bir Gözlemsel Klinik Çalışma

AMAÇ: Travma sonrası kırıkçı ve çıkıkçılara başvuran hastaların özelliklerini belirlemek.YÖNTEM: Çalışmada Temmuz 2009 ve Eylül 2010 tarihleri arasında, daha önce kırıkçı ve çıkıkçılar tarafından tedavi edilen ya da girişime maruz kalan 61 hasta yer aldı. Hastaların özelliklerinin kaydı için araştırmacı tarafından geliştirilen bir bilgilendirme formu ve bu forma eklenmiş daha önceden standardize edilmiş SF-36, Nötral Sıfır Metodu, Vas Scala ve Nottingham Sağlık Profili (NHP) skorlama ölçekleri kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde frekans ve yüzdeler kullanıldı. Grup içi farklılıkları belirlemek için X2 testi kullanıldı BULGULAR: Kırıkçı ve çıkıkçılar çoğunlukla gençler, çocuklar ve kadınları tedavi etmektedirler. Kırıkçı ve çıkıkçılara genelde eğitim düzeyi düşük bireyler (hasta ya da yakınları) başvurmaktadır. Hastanede sakat kalma korkusu (%52) en sık kırıkçı çıkıkçı tercih sebebiydi. Kırıkçı ve çıkıkçı tedavileri sonrası yüksek oranda komplikasyon ve komplikasyon gelişenlerde yüksek oranda fonksiyon kaybı (%91) izlendi. SONUÇ: Kırıkçı ve çıkıkçılara başvurunun azalması, dolayısı ile komplikasyon ve işlev kayıplarının azalması için hem okullaşma oranın artması hem de halkın sağlık alanında bilgilendirilmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz.

The Characteristics of the Patients Treated by the Bonesetters: An Observational Clinical Study

AIM: To determine the characteristics of the patients applying to bone settlers following a traumatic injury.METHODS: The study included 61 patients with a prior history of an application to bonesetters following a traumatic injury, between July 2009 and September 2010. An information form designed by the researcher and standardized special forms including SF36, Neutral null method, Visual analogue Scale and Nottingham Health Profile were used to record the characteristics of the patients. Frequencies and percentage values were used during the analysis of the data. χ2 test was used to determine the intra group variations.RESULTS: Bonesetters treat mostly the children, young people and the women. Generally, individuals (the relatives of the patients or themselves) with low levels of education apply to bonesetters. Fear of acquiring a permanent disability in the hospital was the leading reason (52%) of bonesetter preference. Treatments provided by the bonesetters caused high complication rates and those complications caused high functional defect rates (91%).CONCLUSION: Increase in schooling rates and more dense public education about health services would be useful to decrease the rate of applications to bonesetters which in turn would decrease the complication and functional defect rates

Kaynakça

1. World Health Organization (WHO). The Promotion and Development of Traditional Medicine. TRS No.622, WHO, Geneva, 1978.

2. Ventevogel P. Whiteman’s things: training and detraining healers in Ghana. Het Spinhuis, Amsterdam, 1996.

3. Ministry of Health. Traditional and Modern Health care: Partnership for the Future: A Report on National Consensus. Ministry of Health, Accra, 1995.

4. Wilson JN. Iatrogenic gangrene in the Third World. Tropical Doctor 1991; 21:137-8.

5. Offaeli RO. Complications of methods of fracture treatment used by traditional healers: a report of three cases necessitating amputation at Ihiala, Nigeria. Tropical Doctor 1991; 21:182-3.

6. Onuminya JE, Onabowale BO, Obekpa PO, Ihezue CH. Traditional bone setter’s gangrene. Int Orthop 1999; 23:111-2.

7. Cline ME, Herman J, Show F. Standardization of the Visual analoque scale. Nurs R 1992; 41(6): 378-379

8. Dündar P, Fidaner C, Fidaner H et al. Comparing the Turkish versions of WHOQOL Bref and SF-36, Convregent validity of WHOQOL Bref and SF-36. Hippocratia 2002; 6(supp) 1: 37-43.

9. The European Group for Quality of Life Assesment and Health Measurement: European Guide to the Nottingham Health Profile. Brookwood Medical Publications, 1993.

10. Koçyiğit H, Aydemir Ö, Fişek G, et al. Kısa Form-36 (KF- 36)’nın Türkçe versiyonunun güvenilirliği ve geçerliliği. İlaç ve Tedavi Dergisi 1999; 12: 102-6.

11. OlaOlorun DA, Oladiran IO, Adenran A. Complications of fractures treated by traditional bonesetters in Southwest Nigeria. Family practice 2001; 18: 635 – 637.

12. Solagberu BA. Long bone fractures treated by traditional bonesetters: a study of patients’ behaviour. Tropical Doctor 2005; 35: 106–8.

13. Ariës MJ, Joosten H, Wegdam HH, et al. Fracture treatment by bonesetters in central Ghana: patients explain their choices and experiences. Trop Med Int Health. 2007; 12(4):564-74.

14. Aslan D, Boztaş G, Kılıç E, et al. Bir sporcu merkezine kayıtlı olan kadınların sağlık-hastalık kavramları ile ilgili görüşleri ve sağlık arama davranışlarını etkileyen faktörler. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2004 ; 13(2) :30-8.

15. Hacettepe University Institute of Population Studies. Turkey Demographic and Health Survey, 2008. Ankara: Hacettepe University Institute of Population Studies, Ministry of Health General Directorate of Mother and Child Health and Family Planning, State Planning Organisation and Scientific and Technical Research Council of Turkey 2009. Accessed 01 September, 2011, from: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/ tnsa2008/data/TNSA-2008_ana_Rapor-tr.pdf

16. Open database: Census of population 2010 [Database on the internet]. Turkish Statistical Institute. Accessed 10 August, 2011, from: http://www.turkstat.gov.tr/Start.do;jsessionid= p1hyNSXLQSpQCvYxDNjdhs5gY4pljY1lZtHWGGNvVm Fh18skmkXJ!-1875654405

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2631
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

3.2b 1.9b