A case of chronic appendicitis

Bazı yazarlar tanıma karșı direnç gösterseler de, kronik apandisit apendiks dokusunun kronik enflamasyonudur ve bazen de tekrarlayıcıdır. Yazarların direnci akut apendisitin enflamatuvar seyri sırasında görülen belirti ve bulguların yokluğu ile ilișkilidir. Kronik apendisit tanısı genellikle histopatolojik inceleme sonrası konulur. Sürekli ve tekrarlayan karın ağrısı ise ameliyat için gerekçeyi olușturur. Bu yazıda bir kronik apendisit olgusu ve klinik özelliklerini sunmayı amaçladık.

Bir kronik apandisit olgusu

Although some authors resist the defi nition of chronic appendicitis, it is the chronic infl ammation of the appendiceal tissue and sometimes it is also recurrent. The resistance is related to the absence of the classical clinical symptoms and signs observed during the infl ammatory process of the appendicitis. It is usually diagnosed following the histo-pathological examination. The operations are mostly indicated with the persistent or recurrent abdominal pain. In this report we aim to present a case of chronic appendicitis and its clinical manifestation.

Kaynakça

1. Gorenstin A, Serour F, Katz R, et al. Appendiceal colic in children: a true clinical entity? J Am Coll Surg 1996; 182: 246-50.

2. Paudel GR, Agrawal CS, Regmi R, et al. Conservative treatment in acute appendicitis. JNMA J Nepal Med Assoc 2010; 180: 295-9.

3. Lau WY, Fan ST, Yiu TF, et al. Negative fi ndings at appendectomy. Am J Surg 1984; 148:375-8.

4. Tehrani HY, Petros JG, Kumar RR, et al. Markers of severe appendicitis. Am Surg 1999; 65: 453-5.

5. Blomqvist PG, Andersson RE, Granath F, et al. Mortality after appendectomy in sweden, 1987-1996. Ann Surg 2001; 233: 455-60.

6. Savrin RA, Clausen K, Martin EW Jr, et al. Chronic and recurrent appendicitis. Am J Surg 1979; 137:355-7.

7. Mussack T, Schmidbauer S, Nerlich A, et al. Chronic appendicitis as an independent clinical entity. Chirurg 2002; 73: 710-5.

8. Condon RE, Telford GL. Appendicits. In: Sabiston DC. Textbook of Surgery. 14th ed. Philadelphia, 1991: 884- 98.

9. Ghelase F, Georgescu I, St Ghelase M, et al. Septic complications in acute appendicitis. Problems of diagnosis and treatment. Chirurgia (Bucur) 2007; 102: 43-9.

10. Ikeda H, Ishimaru Y, Takayasu H, et al. Laparoscopic versus open appendectomy in children with uncomplicated and complicated appendicitis. J Pediatr Surg 2004; 39: 1680-5.

11. Walker AR, Segal I. What causes appendicitis? J Clin Gastroenterol 1990; 12: 127-9.

12. Green SM, Schmidt SP, Rothrock SG. Delayed appendicitis from an ingested foreign body. Am J Emerg Med 1994; 12: 53-5.

13. Pandza H, Custovic S, Covic R, et al. Laparoscopic treatment of lower abdominal pain related to chronic appendicitis. Med Arh 2008; 62: 268-70.

14. Stroh C, Rauch J, Schramm H. Is there a chronic appendicitis in childhood? Analysis of pediatric surgical patients from 1993-1997. Zentralbl Chir 1999; 124:1098-102.

15. Rahime Yüksekkaya, Erol Akgül, Mehmet İnal, et al. Akut apandisit tanısında kontrastsız spiral BT’nin yeri. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2004; 10: 131-9.

16. Montiel-Jarquín AJ, Gómez-Conde E, Reyes-Páramo P, et al. Chronic appendicitis. A case report. Rev Med Inst Mex Seguro Soc 2008; 46: 431-4.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2631
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

2.8b 1.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Imaging characteristics of three primary muscular hydatid cyst cases with various patterns

Mehmet Haydar ATALAR, LEVENT CANKORKMAZ, Gökhan KÖYLÜOĞLU, İsmail SALK

Kafa travmasının akut döneminde hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Kazım DOĞAN, MEHMET HAKAN SEYİTHANOĞLU, NEZİH ÖZKAN, Erhan EMEL, Feyza GÜNEY KARAGÖZ, Nuri Serdar BAŞ, Talat Cem OVALIOĞLU, Meliha GÜNDAĞ

Diferansiyel renal fonksiyon ve renal parankimal defektlerin Tc-99m DMSA ve Tc-99m MAG3 sintigrafileri ile karșılaștırmalı değerlendirilmesi

HASAN İKBAL ATILGAN, GÖKHAN KOCA, Koray DEMİREL, Sinem ÖZYURT, Şule YILDIRIM, Rahime ORAK, Aylin BASKIN, MELİHA KORKMAZ

Koroner yavaş akım fenomeni ile P-dalga dispersiyonu ve QT-dispersiyonu arasındaki ilişkilerin belirlenmesi

Yüksel KAYA, ALİ KEMAL GÜR, Edip GÖNÜLLÜ, Tolga Sinan GÜVENÇ, AHMET KARAKURT, Ahmet GÜLER, Yemihan CEYLAN, Nesim ALADAĞ, Mahmut ÖZDEMİR, Lokman SOYORAL, Bahattin BALCI, Mehmet ÖZKAN

Kardiyopulmoner resüsitasyon ve günümüzdeki durumu

Bahattin BALCI

Semptomatik hastalarda akromion tiplerinin dağılımı ve subakromiyal mesafeler; MRG bulguları

Mahmut DOYMUŞ, NEŞE ASAL, Alper BOZKURT, Güneş ORMAN, Yakup YEŞİLKAYA, ÖMER YILMAZ

Kardiyopulmoner resüsitasyonun tarihçesi

Mehmet Karatas, ENGİN BURAK SELÇUK

A case of chronic appendicitis

Kemal PEKER, Kemal KILIÇ

İntestinal tıkanıklık oluşturmayan abdominal koza’nın BT ve MRG bulguları

Güneş ORMAN, Mahmut DUYMUŞ, Umut Hasan KANTARCI, MUSTAFA GÖK

Bir üçüncü basamak sağlık merkezindeki tanısal ve girişimsel bronkoskopi sonuçları

Coşkun DOĞAN, Sevda Şener CÖMERT, Ali FİDAN, Nesrin KIRAL, Elif PARMAKSIZ TORUN, Benan ÇAĞLAYAN, Tolunay SEVİNGİL