Zur Begrıfflıchkeıt Von Gerechtıgkeıt Im Koran

Öz Her şeyden önce Kuranda adalet kavramına ilişkin belli tarif ve teorilerin olmadığını belirtmek gerekmektedir. Kuran daha ziyade, ‘herkes tarafından bilinen ve kabul edilen’ adaletin uygulanmasına vurgu yapmaktadır. Bu yüce Kitap insanlardan ‘en yakınlarının aleyhine bile olsa’ adaleti uygulamalarını talep etmektedir. Bunu talep ederken de adaletle ilişkisi olan ‘adl’, ‘kıst’, ‘mizan’, ‘hak’ gibi çeşitli kavramları kullanır. Kur’andaki adalet kavramını incelediğimizde iki bulguyla karşılaşırız: Kur’an sadece kulların birbirlerine karşı adil olmalarını istememekte, aynı zamanda Allah’ın da kullarına karşı adil olduğunu beyan etmektedir. Dolayısıyle Kur’an, adaleti hem dikey hem de yatay boyutuyla irdeleyen ve sadece teorisine değil pratiğine atıfta bulunan bir adalet kavramını önümüze koymaktadır.

Kaynak Göster

ISNAD Taşçı, Özcan . "Zur Begrıfflıchkeıt Von Gerechtıgkeıt Im Koran". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 1 / 2 (Ocak 2009): 0- .