Frankfurt Goethe Üniversitesi İslam Dini ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü

Öz 23 Ekim 2010 - 25 Aralık 2010 tarihleri arasında yukarıda adı gösterilen müessesede Kelam ve Usul-i Fıkh dersleri vermiş bir kişi olarak bu kuruluş hakkında okuyucularımıza bilgi sunmak gereğini hissediyorum. Enstitü mensupları tarafından hazırlanmış bulunan detaylı metni hiç müdahale etmeden, aynen takdim etmeyi daha uygun bulduğumu ifade etmek istiyorum. Metin dikkatle mütalaa edildiği zaman açıkça görülecektir ki, Frankfurt'ta bu Enstitü çok önemli bir misyon taşımakta ve bunu büyük bir hassasiyet ve liyakatle ifa etmektedir.  

Kaynak Göster

ISNAD Yeprem, Mustafa . "Frankfurt Goethe Üniversitesi İslam Dini ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 9 / 1 (Şubat 2011): 37-44 .