Doç. Dr. Metin YASA, Hayyam'ın Rubaileri: Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme, Elis Yayınları, Ankara, 2009

Öz gerçekleştirmeye çalışmış gözükmektedir.: Bu hususlardan biri, Hayyam’ın rubaileri için geçerlidir. Bu bağlamda, Yazar’ın, şu ifadesi yeterince açıklayıcı görünmektedir: “Hayyam’ın rubailerinde dile getirdiği görüşleri sağlıklı bir biçimde değerlendirebilmek, Hayyam konusunda ortaya çıkan dayanaksız bir takım kötü iddiaların doğruluk ve doyuruculuk derecesini tespit edebilmek, Hayyam’ın görüşleri üzerinde belirlenmiş düşünce polemiklerinin gerçek değeri üzerinde bir takım çözümlemelerde bulunmak, Hayyam’ın rubailerinden hareketle ortaya konulan birbirine ters düşüncelerin felsefi değerini gözden geçirebilmek.” (s. 25). Sözünü ettiğimiz diğer husus ise, din felsefesinin konu ve sorunlarıyla bağlantılıdır. Bu noktada, yazar, bir yandan, geleneksel İslâm kültürü içinde dile getirilen bir takım egzistansiyal içerikli dinî ve felsefî konu ve sorunları, zaman zaman doğa bilimleri (sözgelimi, s. 79 vd.) ve batı düşüncesiyle

Kaynak Göster

ISNAD Kazanç, Fethi . "Doç. Dr. Metin YASA, Hayyam'ın Rubaileri: Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme, Elis Yayınları, Ankara, 2009". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 8 / 1 (Ocak 2010): 319-322 .