10 Muharrem Münasebetiyle Ehl-i Beyti Yeniden Hatırlamak

Öz 10 Muharrem 61/680?de İslam tarihinin en trajik hadisesi Kerbelâ?da yaşanmıştır. Hz. Peygamber?in torunu Hz. Hüseyin ve çoğu aile bireylerinden oluşan 72 kişi Irak?ın Kerbelâ adı verilen bölgesinde Yezid?in orduları tarafından muhasara altına alınarak günlerce aç ve susuz bırakıldıktan sonra 10 Muharrem günü katliama tabi tutulmuşlardır. Peygamber?in torununun başı kesilerek Yezid?e gönderilmiş, temiz bedenleri ise at nalları altında çiğnenmiş, ezilmiştir

Kaynak Göster

ISNAD Çelebi, İlyas . "10 Muharrem Münasebetiyle Ehl-i Beyti Yeniden Hatırlamak". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 8 / 2 (Temmuz 2010): 1-10 .