“Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi [TİAD] yılda iki kez yayınlanan hakemli, akademik bir dergidir. Tiad’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın haklarıTiad’a ait olup,  yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.”

Değerli Akademisyenler

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi 2019 senesinden itibaren İsnad Atıf Sistemine geçmiştir. Bilgilerinize sunarız.

Bilgi: https://www.isnadsistemi.org/

Cilt: 4 - Sayı: 2 - 2020 Son Sayı