SEYAD, Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. SEYAD Dergisi yapılacak araştırma ve bilimsel çalışmaların bilim çevreleri, piyasa ve ilgilenenlerce paylaşılmasını, müzakere edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Akademik bir dergi olan SEYAD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel makaleler yayınlanmasını amaçlamaktadır. Derginin dili Türkçe'dir. 

Cilt: 8 - Sayı: 2 - 2020 Son Sayı