Sanat ve Yorum

  • ISSN: 1302-2938
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Atatürk Üniversitesi

84.7b 29.8b