MAKU IIBFD aşağıdaki endeksler tarafından taranmaktadır:

Emerging Sources Citation Index (ESCI)Directory of Open Access Journals (DOAJ)SOBIADIndex Copernicus

Cilt: 8 - Sayı: 1 - 2021 Son Sayı