Karadeniz İncelemeleri Dergisi, hakemli akademik bir dergi olup 2006 yılından bu yana Bahar ve Güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki kere çıkarılmaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde olmak üzere hem basılı hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergide Karadeniz havzası konulu tarih, edebiyat, dil bilim, mimarlık, sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji alanlarında yazılan makalelere yer verilmektedir.

 Bu dergi;

Turkologischer Anzeiger tarafından taranmakta olup

TUBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT)

SOBIAD, Acarindex.com, ResearchBib, Directory of Research

Journals Indexing (DRJI) ve ASOS Index

tarafından indekslenmektedir.

Cilt: 15 - Sayı: 29 - 2020 Son Sayı