İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

  • ISSN: 1303-1260
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: İstanbul Üniversitesi

76.9b 36.5b