SİYASAL: JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES Dergisi, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır. Derginin ismi ilk kez basıldığı 1983 yılından beri "İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi" iken Ekim 2017 tarihli sayısından itibaren "Siyasal: Journal of Political Sciences" olarak değiştirilmiştir. Yine aynı sayıdan itibaren kapak tasarımı yenilenmiş ve Cilt uygulamasına geçilmiştir.

Dergi halen,

Emerging Sources Citation Index, Ebsco Political Science Complete, TR DİZİN (ULAKBİM) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı  tarafından taranmaktadır.

Siyasal Dergisi, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, işletme ve ekonomi alanlarında uluslararası ve disiplinlerarası makaleler yayınlamaktadır. Dergi, aşağıda belirtilen konuları kapsamak ile birlikte sadece bu konular ile kısıtlı değildir:

-    Siyaset biliminin tüm alt disiplinleri, siyaset teorisi, siyaset felsefesi, politik davranış, siyasi kurumlar ve siyasi tarih-    Kamu yönetiminin tüm alt disiplinleri,-    Uluslararası ilişkiler ile ilgili tüm konular: uluslararası hukuk, iktisat, etik, strateji, felsefe, kültür, çevre, güvenlik, terör, bölgesel çalışmalar, küreselleşme ve diğer konular,-    İşletme ve İktisat alanında farklı perspektifler: iktisat, maliye, yönetim, liderlik, pazarlama, finans, muhasebeDergi, yukarıda adı geçen disiplinlerin çeşitli yönlerini inceleyen, İngilizce veya Türkçe yazılmış araştırma esaslı makalelerin yanında teorik ve kavramsal makaleleri yayınlamaktadır. Türkçe makaleler, İngilizce olarak hazırlanan genişletilmiş özetleri ile birlikte yayınlanmaktadır. Ayrıca, dergi uluslararası alandaki akademisyenlerin konuk editörlüğünde çeşitli temalar ile ilgili özel sayılar yayınlamaktadır. 

​Dergiye gönderilen makaleler Yayın Kurulu’nun ön değerlendirmesinden sonra uygun görülürse hakemlere gönderilmektedir. Başvurularınızı Dergi web sitesinde belirtilen kurallara uygun olarak Scholar One (https://mc04.manuscriptcentral.com/siyasal) üzerinden elektronik olarak yapabilirsiniz.

Cilt: 27 - Sayı: 2 - 2018 Son Sayı