Dergimizde Aralık 2020 sayısı dolmuştur. Yollanan çalışmalar Haziran 2021 ve sonrası için değerlendirmeye alınacaktır.

İşletme Fakültesi Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergide işletme, iktisat, siyaset bilimi, muhasebe ve finans, uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği siyaseti ve hukuku ile turizm işletmeciliği alanlarında bilimsel nitelikte metodolojik ve farklı bakış açıları sunan kuramsal nitelikteki özgün çalışmalar yayımlanmaktadır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Çalışma kabulü DergiPark sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Dergiye gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması zorunludur. Çalışmaların yazım kurallarına uygun bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Çalışma ekinde Telif Hakkı Devir formunun ve İthenticate raporunun yüklenmesi gerekmektedir. İthenticate raporu alınırken sadece kaynakça hariç tutulmalıdır. Ayrıca, etik kurul izni gerektiren çalışmalar için etik kurulu kararı belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

Dergi Yayın Kurulu ile iletişim sadece DergiPark sistemi üzerinden sağlanmalıdır.

Bu dergide kontrol   programı aracılığıyla sağlanmaktadır.

Cilt: 21 - Sayı: 2 - 2020 Son Sayı