Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

  • ISSN: 2146-4634
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2011
  • Yayıncı: Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM

54b 30.2b