Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi