İmalat işletmelerinde süreç geliştirme ve kurumsal iyileştirme çalışmalarında kısıtlar teorisi düşünce süreçlerinin kullanımı: Bir uygulama örneği

Bu çalışma, kısıtlar teorisi düşünce süreçlerinin bir imalat işletmesinde süreç geliştirme ve kurumsal iyileştirme çalışmalarında nasıl kullanılabileceğine ilişkin bir uygulama sunmaktadır. İşletmenin amacına ulaşmasını engelleyen kök problemlerin belirlenmesi mevcut gerçeklik ağacı üzerinde gösterilmiştir. Böylelikle ele alınan işletmede “Ne değişecek?” sorusuna cevap bulunmuştur. Ardından önerilen aşılar yoluyla kök problemlerin ortadan kaldırılması sonucu sistemin “Neye dönüşeceği?” gelecek gerçeklik ağacı üzerinde gösterilmiştir. Gelecek gerçeklik ağacında üç aşı önerilmiştir. “Dönüşümün Nasıl Gerçekleşeceği?” sorusunun cevaplanmasına ilişkin uygulama planı geçiş ağaçları üzerinde gösterilmiştir.

The use of theory of constraints thinking processes in the process development and institutional improvement efforts of the manufacturing firms: A case study

ACT This study presents an application relating to how TOC thinking processes can be used in the process development and institutional improvement practices in a manufacturing firm. The identification of core problems hampering the firm from meeting its purpose has been demonstrated on the current reality tree. Thus, the question "What to change?" in the studied firm has been addressed. In what follows, "What to change to?" as a result of the elimination of core problems through proposed injections has been shown on the future reality tree. Three injections have been proposed in the future reality tree. The application plan pertaining to the addressing of the question as to "How to cause the change?" has been shown on transition trees.

Kaynakça

Akman, G., Karakoç, Ç., (2005), “Yazılım geliştirme prosesinde kısıtlar teorisinin düşünce süreçlerinin kullanımı”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 4, No: 7, 103-121.

Akman, G., Dönmez, M. A., Aladağ, Z., (2011), “Otomotiv Sektöründe Hidrojen Yakıtlı Sistemlere Geçiş Sürecinde Kısıtlar Teorisi”, Mühendis ve Makine, Sayı: 612, 66-74.

Chaudhari, C.V., Mukhopadhyay, S. K., (2003), “Application of Theory of Constraints in an integrated poultry industry”, International Journal of Production Research, Vol: 41, No: 4, 799-817.

Dalcı, I., Kosan, L., (2012), “Theory of Constraints Thinking – Process Tools Facilitate Goal Achievement for Hotel Management: A Case Study of Improving Customer Satisfaction”, Journal of Hospitality Marketing & Management, Vol:21, No:5, 541-568.

Dettmer, H. W., (1997), “Goldratt’s Theory of Constraints: A Systems Approach to Continuous Improvement”, ASQC Quality Press.

Doggett, A. M., (2005), “Root Cause Analysis: A Framework for Tool Selection”, Quality Management Journal, Vol: 12, No: 4, 33 – 45, ASQ.

Goldratt, E. M., Fox, R.E., (1986), “The Race”, North River Press, Inc..

Goldratt, E. M., (1990), “What is this thing called THEORY OF CONSTRAINTS and how should it be implemented?”, North River Press.

Goldratt, E. M., (1997), “Critical Chain”, The North River Press.

Goldratt, E. M., Cox, J., (2002), “The Goal – A Process of Ongoing Improvement”, “Amaç”, Çev. DİCLELİ, A.B., Profilo Yayınları.

Gupta, M., Boyd, L., Sussman, L., (2004), “To Better Maps: A TOC Premier for Strategic Planning”, Business Horizons, Vol: 47, No: 2, 15-26.

Rahman, S., (2002), “The Theory of Constraints’ Thinking Process Approach to Developing Strategies in Supply Chains”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management”, Vol: 32, No: 10, 809-828.

Sadıç, Ş., Özdemir, D., Gözlü, S., (2006), “Kısıtlar Kuramı Yaklaşımı ile Petrol İthalat ve Ulusallaştırma Sürecinin İyileştirilmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 10, 99-118.

Scheinkopf, L. J., (1999), “ Thinking for a Change Putting the TOC Thinking Processes to Use”, Boca Raton, FL: St Lucie.

Scoggin, J. M., Segelhorst, R. J., Reid, R. A., (2003), “Applying the TOC thinking process in manufacturing: a case study”, International Journal of Production Research, Vol:41, No: 4, 767-797.

Taylor, L. J. III, Sheffield, D., (2002), “Goldratt’s Thinking Process Applied to Medical Claims Processing”, Hospital Topics: Research and Perspectives on Healthcare, Vol: 80, No: 4, 13-21.

Umble, M., Umble, E., Murakami, S., (2006), “Implementing theory of Constraints in traditional Japanese manufacturing environment: the case of Hitachi Tool Engineering, International Journal of Production Research, Vol 44, No. 10., 1863-1880.

Walker, E. D. II, Cox, J. F. III., (2006), “Addressing Ill-Structured Problems Using Goldratt’s Thinking Processes: A White Collar Example”, Management Decision”, Vol: 44, No:1, 137-154.

Yüksel, H., (2011), “Kısıtlar Teorisinin Düşünce Süreçleri Kullanılarak Bir Üretim İşletmesinin Etkinliğinin Arttırılması”, Journal of Yaşar University, Vol: 21, No: 6, 3634-3644.

Kaynak Göster