Aşırılığın haber değeri: Stk faaliyetleri üzerine bir inceleme

Medyanın tarihsel süreç içerisinde değişimini ve buna bağlı olarak haber değeri kavramında ortaya çıkan faklılaşmayı inceleyen bu çalışmanın odak noktasını aşırılıkların haber değeri olarak önem derecesi oluşturmaktır. Aşırılık da çok genel bir konu olduğu için çalışma kapsamında daraltılarak aşırılık unsurlarından cinselliğin haber değeri üzerinde durulmuştur. Ölçme ve değerlendirme yapabilmek adına cinsellik unsurunu ön plana çıkaran eylemlerle kitle iletişim araçlarında yer almaya çalışan iki yabancı sivil toplum örgütü seçilerek, bu STK’ların eylemlerinin ülkemiz gazetelerinde yer alma sıklığı ve haber içerikleri incelenmiştir.

Newsworthiness of extremenesses: A study on ngo activities

This study which analysis the transformation of media during the historical process and depending on that the differentiation of the newsworthiness concept, focuses on the importance level of extremenesses as newsworthiness. Extremeness is a broad concept, and for this reason its scope is restricted to sex within the scope of this study and newsworthiness of sex is emphasized. In order to make assessment and evaluation, two foreign nongovernmental organizations which put forward sex element at their activities so as to take place in media, are selected and the news content and frequency of these NGO’s actions in the newspapers in our country are examined.

Kaynakça

BALMFORTH, Richard. (2011), “Ukraine's Topless Group Widens Political Role”, http://www.reuters.com/article/2010/11/15/us-ukraine-femen idUSTRE6AE1FB20101115. 23.11.2011.

BECKMAN, Björn. (1999), “Demokratikleşmeyi Açıklamak: Sivil Toplum Kavramı Üzerine Notlar”, iç. Sivil Toplum, Demokrasi ve İslam Dünyası, (der. Elisabeth Özdalga, Sune Persson), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

BLUMLER, Jay G., Dennis Kavanagh. (1999), “The Third Age of Political Communication: Influences and Features”, Political Communication, 16:3.

BURTON, Graeme. (1995), Görünenden Fazlası, (çev. Nefin Dinç), İstanbul: Alan Yayıncılık.

ÇAĞLAR, Şebnem. (2002), “Savaşta Figürana Rol Çaldırmak: Ötekinin Ekranından Savaşı İzlemek”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:12.

DİLEKLEN, Taner. (2005), Televizyon Haberciliği: 5N 1K, İstanbul: Okumuş Adam Yayınları.

ERDOĞAN, İrfan. (2011), “Kapitalist Medya Profesyonelliği ve Haber Olmayan Haberler.” http://www.irfanerdogan.com/makaleler1/haber.htm, E.T.01.12.2011.

HUFFMAN, Suzanne. (2001), The 21st Century, Broadcast News Handbook, NY: McGraw Hill Higher Edication.

HÜR, Ayşe. (2011), “Çıplak Yürüyüş”. http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=5602. 23.11.2011.

LEE, Francis L. F. (2002), “Radio Phone-in Talk Shows as Politically Significant Infotainment in Hong Kong”, The Harvard International Journal of Press/Politics, 7:57.

MCQUAİL, Denis. (1994), Kitle İletişim Kuramı, (çev. Ahmet Haluk Yüksel), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

PARSA, Seyide. (1993), Televizyon Haberciliği ve Kuramları, İzmir: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.

RİGEL, Nurdoğan. (2000), İleti Tasarımında Haber, İstanbul: Der Yayınları.

VASSAF, Gündüz. (1995), Cehenneme Övgü, (çev. Ömer Marda), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

“Femen” (2011). http://en.wikipedia.org/wiki/FEMEN. 23.11.2011.

“Why Does PETA Sometimes Use Nudity In Its Campaigns.” (2011).

http://origin.www.peta.org/about/faq/Why-does-PETA-sometimes-use-nudity-in-itscampaigns.aspx. 23.11.2011.

Kaynak Göster