Which Factors Affect the Hospital Re-admission After Treatment Approaches to Urethral Strictures?

Amaç: Üretral darlıklara müdahale edildikten sonra hastaneye tekrar başvuru nedenleri ile ilişkili hasta ve prosedüre bağlı faktörleri araştırmaktır.Gereç ve Yöntem: 2011 ile 2016 yılları arasında üretra darlığı nedeni ile dilatasyon veya internal üretrotomi uygulanan hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaneden taburcu olduktan sonraki 30 gün içinde hastaneye herhangi bir sebeple yeniden başvuran hastalar değerlendirildi. Tekrar başvuru oranlarını etkileyen hasta ve prosedüre bağlı faktörler, geriye doğru kademeli çoklu ikili lojistik regresyon analizi kullanılarak ortaya çıkarıldı.Bulgular: Yetmiş altı erkek hastanın yaş ortalaması 61,7±14,4 yıldı. Preoperatif üroflowmetride ortalama maksimal akım hızı 6,01±4,3, ortalama Amerikan Anesteziyologları Derneği skoru 2,38 idi. Kırk beş (%59,2) hastada birinci, 16 (%21,1) hastada ikinci, 9 (%11,8) hastada üçüncü, 6 (%7,9) hastada dördüncü kez işlem yapıldı. Amplatz dilatörleri, soğuk bıçak ve Ho:YAG lazeri sırasıyla %50, %27,6 ve %22,4 hastalarda kullanıldı. Ortalama yatış süresi 0,89±0,31 gün, komplikasyon oranı %19,7 (15/76) idi. Ortalama uretral kateterin kalma süresi 8,9±14,2 gündü. Toplam 61 (%80,3) hastada başarı elde edildi. Olguların %19,7'sinde işlem başarısız oldu (Qmaks

Üretra Darlıklarında Tedavi Yaklaşımlarına Göre Hastaneye Tekrar Başvuruyu Etkileyen Faktörler

Objective: To investigate patient- and procedure-related factors associated with hospital re-admission following urethral manipulations for the treatment of urethral strictures. Materials and Methods: Data of patients who underwent dilation or internal urethrotomy for urethral strictures between 2011 and 2016 were retrospectively analyzed. Patients who were admitted to our institute for any reason within one month after hospital discharge were evaluated. The patient- and procedure-related factors affecting the readmission rates were revealed by multiple binary logistic regression using stepwise backward elinimination. Results: The average age of 76 male patients was 61.7±14.4 years. The mean maximal flow rate at preoperative uroflowmetry was 6.01±4.3 and the median American Society of Anesthesiologists score was 2.38. The process was the first for 45 (59.2%) patients, the second for 16 (21.1%) patients, the third for 9 (11.8%) patients, and the fourth for 6 (7.9%) patients. Amplatz dilators, cold knife and Ho:YAG laser were used in 50%, 27.6% and 22.4% of patients, respectively. The mean length of hospital stay was 0.89±0.31 days, and the complication rate was 19.7% (15/76). The mean urethral catheter dwell time was 8.9±14.2 day. Overall, the procedure was successful in 61 (80.3%) patients and failed (Qmax

___

1. Wong SS, Aboumarzouk OM, Narahari R, O’Riordan A, Pickard R. Simple urethral dilatation, endoscopic urethrotomy, and urethroplasty for urethral stricture disease in adult men. Cochrane Database Syst Rev 2012;12:CD006934.

2. Buckley JC, Heyns C, Gilling P, Carney J. SIU/ICUD Consultation on Urethral Strictures: Dilation, internal urethrotomy, and stenting of male anterior urethral strictures. Urology 2014;83(Suppl):S18-22.

3. Sachse H. Treatment of urethral stricture: Transurethral slit in view using sharp section. Fortschr Med 1974;92:12-15.

4. Scales CD Jr, Saigal CS, Hanley JM, Dick AW, Setodji CM, Litwin MS; NIDDK Urologic Diseases in America Project. The impact of unplanned postprocedure visits in the management of patients with urinary stones. Surgery 2014;155:769-775.

5. Rambachan A, Matulewicz RS, Pilecki M, Kim JY, Kundu SD. Predictors of readmission following outpatient urological surgery. J Urol 2014;192:183-188.

6. Sfoungaristos S, Hidas G, Gofrit ON, Rosenberg S, Yutkin V, Landau EH, Pode D, Duvdevani M. A novel model to predict the risk of readmission in patients with renal colic. J Endourol 2014;28:1011-1015.

7. Fwu CW, Eggers PW, Kimmel PL, Kusek JW, Kirkali Z. Emergency department visits, use of imaging, and drugs for urolithiasis have increased in the United States. Kidney Int 2013;83:479-486.

8. Armitage JN, Withington J, van der Meulen J, Cromwell DA, Glass J, Finch WG, Irving SO, Burgess NA. Percutaneous nephrolithotomy in England: practice and outcomes described in the Hospital Episode Statistics database. BJU Int 2014;113:777-782.

9. Kumar S, Kapoor A, Ganesamoni R, Nanjappa B, Sharma V, Mete UK. Efficacy of holmium laser urethrotomy in combination with intralesional triamcinolone in the treatment of anterior urethral stricture. Korean J Urol 2012;53:614-618.

10. Desmond AD, Evans CM, Jameson RM, Woolfenden KA, Gibbon NO. Critical evaluation of direct vision urethrotomy by urine flow measurement. Br J Urol 1981;53:630-633.

11. Tian Y, Wazir R, Yue X, Wang KJ, Li H. Prevention of stricture recurrence following urethral endoscopic management: what do we have? J Endourol 2014;28:502-508.

12. Liss, MA, Skarecky D, Morales B, Osann K, Eichel L, Ahlering TE. Preventing perioperative complications of robotic-assisted radical prostatectomy. Urology 2013;81:319-323.

13. Karakus SC, Koku N, Parmaksiz ME, Ertaskin I, Kilincaslan H, Deliaga H. The effect of urethral catheter size on meatal stenosis formation in children undergoing tubularized incised plate urethroplasty. J Urol 2014;10:1095- 1098.

14. Yürük E, Yentur S, Çakır ÖO, Ertaş K, Şerefoğlu EC, Semerciöz A. Catheter dwell time and diameter affect the recurrence rates after internal urethrotomy. Turk J Urol 2016;42:184-189.

15. Paez A, Redondo E, Linares A, Rios E, Vallejo J, Sanchez-Castilla M. Adverse Events and Readmissions after Day-Case Urological Surgery. Int Braz J Urol 2007;33:330-338.

___

Journal of Urological Surgery
  • ISSN: 2148-9580
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2014

7.6b4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bilateral Primary Renal Lymphoma Presenting with Acute Renal Failure

General UROLOGY, Sıtkı ÜN, Ahmet Selçuk DİNDAR, Alper Cihat ERDAL, Aylin Orgen ÇALLI, OSMAN KÖSE, Enis Mert YORULMAZ, HAKAN TÜRK, YÜKSEL YILMAZ

Bladder Neck Involvement in Radical Prostatectomy Specimens is not a pT4 Disease

PELİN YILDIZ

Re: Application of Virtual, Augmented, and Mixed Reality to Urology

Hamacher A, Kim SJ, Cho ST, Pardeshi S, Lee SH, Eun SJ, Whangbo TK

Are There Any Differences in the Neural and Extracellular Matrix Proteins Density Between Children and Adults with Intrinsic Ureteropelvic Junction Obstruction?

Bahadır ŞAHİN, Cevdet KAYA, Farhad TALİBZADE, YILÖREN TANIDIR, Feriha ERCAN, Elif Kervancıoğlu DEMİRCİ, Çağrı Akın ŞEKERCİ, Cem AKBAL, Ferruh ŞİMŞEK

Cerrahi Öncesi Profilakside Güncel Yaklaşımlar Işığında Ürolojik Preoperatif Antibiyotik Uygulamaları

Pınar ŞEN, TUNA DEMİRDAL

Which Factors Affect the Hospital Re-admission After Treatment Approaches to Urethral Strictures?

REHA GİRGİN

An Extremely Rare Kidney Tumor: Primary Intraparenchymal Squamous Cell Carcinoma

Mustafa YÜKSEL, MEHMET ALİ YILDIZ, Gülşah İNAL, TÜMAY İPEKÇİ, Oncel IPEKCİ

Cough-Induced Spontaneous Rupture of the Kidney Secondary to Anticoagulant Therapy: Wunderlich’s Syndrome

General UROLOGY, Kamil Fehmi NARTER, Kubilay SABUNCU, BİLAL ERYILDIRIM, Övünç KAVUKOĞLU, KEMAL SARICA, Wunderlich SENDROMU

Obezitenin Laparoskopik Radikal Prostatektomide Peroperatif Sonuçlara ve Kontinansa Olan Etkisi

ONUR KAYGISIZ, Çağdaş Gökhun ÖZMERDİVEN, BERNA AYTAÇ VURUŞKAN, BURHAN COŞKUN, Kadir Ömür GÜNSEREN, Yakup KORDAN, İSMET YAVAŞCAOĞLU, HAKAN VURUŞKAN

Penil Protez İmplantasyonu Sonrası Nekrotizan Mantar Enfeksiyonu: Olgu Sunumu

Mehmet Gökhan ÇULHA, ERKAN DEMİR, Uğur YÜCETAŞ, Mustafa KADIHASANOĞLU, Mahmut Gökhan TOKTAŞ