Is Anti-platelet Treatment Necessary for Penile Mondor’s Disease?

Objective: The aim of this study was to determine if anti-platelet treatment would have any effect on the rate and duration of resolution in penile Mondor’s disease. Materials and Methods: A retrospective review of patients diagnosed with Mondor’s disease between 2014 and 2018 was conducted. The patients were divided into two groups with regard to anti-platelet treatment. Age, initial symptom, medications [short-term fluoroquinolone antibiotics (Ab) ± low-dose acetyl salicylic acid (ASA)], and erectile function scores were evaluated. Moreover, ultrasonographic findings (location and length of thrombus) were noted. Results: A total of 14 patients were diagnosed with penile Mondor’s disease. The mean age of the patients was 36 years (range: 18-66). The initial symptom was penile induration in all patients. Thrombus was located distally in 3, mid penile in 5 and proximally in 6. The median length of thrombus was 20 mm (range: 10-50 mm). In 13 patients (92.8 ), thrombus resolved and patients became symptom-free. The median time to resolution was 3 weeks (range: 2-7). Eight patients received Ab + ASA while 5 received Ab only. There was no statistically significant difference between the groups in terms of the rate and duration of resolution (p=1.00 and 0.55, respectively). Conclusion: Our results showed that anti-platelet treatment may be unnecessary for the treatment of penile Mondor’s disease.

Penil Mondor Hastalığında Anti-platelet Tedavi Gerekli midir?

Amaç: Çalışmamızın amacı anti-platelet tedavinin penil Mondor hastalığında rezolüsyon oranına ve rezolüsyon süresine olan etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2014-2018 yılları arasında penil Mondor hastalığı tanısı almış hastaların dosyaları geriye dönük olarak tarandı. Hastalar anti-platelet tedavi alıp almamalarına göre iki gruba ayrıldı. Yaş, başvuru şikayeti, verilen tedavi [kısa süreli florokinolon antibiyotikler (Ab) ± düşük doz asetil salisilik asit (ASA)] ve erektil fonksiyon skorlarına ait bilgiler kaydedildi. Ek olarak, ultrasonografi bulguları (trombüs uzunluğu ve yerleşimi) not edildi. Bulgular: Toplamda penil Mondor hastalığı tanısı almış 14 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama yaşları 36 (18-66 aralığında) olarak bulundu. Tüm hastalarda başvuru şikayeti peniste şişlik olarak saptandı. Trombüs, 3 hastada distalde, 5 hastada mid penil ve 6 hastada proksimal yerleşimdeydi. Medyan trombüs boyutu 20 mm (10-50 mm aralığında) idi. Trombüs toplamda 13 hastada ( 92,8) rezolüsyona uğradı ve hastaların şikayetleri tamamen geriledi. Medyan rezolüsyon süresi 3 hafta (2-7 hafta arası) olarak bulundu. Çalışmamızda, 8 hasta Ab + ASA tedavisi almış iken 5 hastanın yalnızca Ab tedavisi almış olduğu saptandı. İki grup arasında rezolüsyon oranı ve rezolüsyon süresi arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı (sırasıyla, p=1,00 ve 0,55). Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre penil Mondor hastalığının tedavisinde anti-platelet tedavi gereksiz olabilir.

Kaynakça

1. Amano M, Shimizu T. Mondor’s Disease: A Review of the Literature. Intern Med 2018.

2. Ozturk H. Penile Mondor’s disease. Basic Clin Androl 2014;24:5.

3. Ozkan B, Coskuner ER, Turk A, Akkus E, Yalcin V. Penile Mondor disease and its effect on erectile function: results of 30 patients. Urology 2015;85:113- 117.

4. Ichinose A, Fukunaga A, Terashi H, Nishigori C, Tanemura A, Nakajima T, Akishima-Fukasawa Y, Ishikawa Y, Ishii T. Objective recognition of vascular lesions in Mondor’s disease by immunohistochemistry. J Eur Acad Dermatol Venereol 2008;22:168-173.

5. Manimala NJ, Parker J. Evaluation and Treatment of Penile Thrombophlebitis (Mondor’s Disease). Curr Urol Rep 2015;16:39. 6. Sasso F, Gulino G, Basar M, Carbone A, Torricelli P, Alcini E. Penile Mondors’ disease: an underestimated pathology. Br J Urol 1996;77:729-732.

7. Kumar B, Narang T, Radotra BD, Gupta S. Mondor’s disease of penis: a forgotten disease. Sex Transm Infect 2005;81:480-482.

8. Mayor M, Buron I, de Mora JC, Lazaro TE, Hernandez-Cano N, Rubio FA, Casado M. Mondor’s disease. Int J Dermatol 2000;39:922-925.

9. Swierzewski SJ, Denil J, Ohl DA. The management of penile Mondor’s phlebitis: superficial dorsal penile vein thrombosis. J Urol 1993;150:77-78.

10. Nazir SS, Khan M. Thrombosis of the dorsal vein of the penis (Mondor’s Disease): A case report and review of the literature. Indian J Urol 2010;26:431-433.

11. Machan K, Rojo-Carmona LE, Marquez-Moreno AJ, Herrera-Imbroda B, Ruiz-Escalante JF, Herrera-Gutierrez D, Acebal-Blanco MM. Ultrasound diagnosis of three cases of Mondor’s disease. Arch Esp Urol 2012;65:262- 266.

12. Boscolo-Berto R, Iafrate M, Casarrubea G, Ficarra V. Magnetic resonance angiography findings of penile Mondor’s disease. J Magn Reson Imaging 2009;30:407-410.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2148-9580
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2014

2.1b 1.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Nephrogenic Adenoma of the Urinary Tract in Pediatric Patients: A Report of 2 Cases

Eda TOKAT, Serhat GÜROCAK, İpek Işık GÖNÜL, Mustafa Özgür TAN

Spontaneous Rupture of Proximal Ureter: A Case Report

İlke Onur KAZAZ, Ahmet Serdar TEOMAN, Fatih ÇOLAK, Rasin ÖZYAVUZ

Zinner’s Syndrome: Case Report of a Rare Maldevelopment in the Male Genitourinary Tract

Celia SOUSA, Ines Portugal TEIXEIRA, Sofia Helena FERREİRA, Ana TEIXEIRA, Silvia Costa DIAS

Nephrocutaneous Fistula: An Unusual Nephrectomy Indication in Percutaneous Nephrolithotomy

Mehmet Yiğit YALÇIN, Cemal Selçuk İŞOĞLU, Mustafa KARABIÇAK, Batuhan ERGANİ, Taha ÇETİN, Mert Hamza ÖZBİLEN, Tufan SÜELÖZGEN, Gökhan KOÇ, Yusuf Özlem İLBEY

Ureteral Jet Flow Dynamics Can Provide Information About the Mechanism of Stone Formation

Serdar ÇELİK, Canan ALTAY, Ozan BOZKURT, Görkem UZ, Ömer DEMİR, Mustafa SEÇİL

Enterovesical Herniation: A Rare Complication After Transurethral Resection of Bladder Tumor

Kanishka SAMANTA, Pramod Kumar SHARMA, Souvik CHATTERJEE, Dilip KARMAKAR

Does Ozone Administration Have a Protective Effect Against Cisplatin- induced Histological Changes in Rat Testis?

İbrahim AYDOĞDU, Rahmi Gökhan EKİN, Pelin YILDIZ, Semih Lütfi MİRAPOĞLU, Ali ÇAY, Yaren Ece AYDOĞDU, Hüseyin KILINÇASLAN, Mehmet Bülent SEMERCİ, Yusuf Özlem İLBEY

Evaluation of Lower Urinary Tract Functions in Diabetic Patients

Ümit ESKİDEMİR, Adnan ŞİMŞİR, Ilgın YILDIRIM ŞİMŞİR, Fuat KIZILAY, Ceyhun ÖZYURT

Our Multiple Single-step Access Results in Percutaneous Nephrolithotomy

Cemal Selçuk İŞOĞLU, Yusuf Özlem İLBEY

The Effect of One-shot Multi-access Percutaneous Nephrolithotomy on Complications

Erkan ARSLAN, Hakan TÜRK, Ahmet Sabri ÖĞÜTLÜ, Sıtkı ÜN