TÜRK OMURGA CERRAHİSİ DERGİSİ'NDE YAYINLANMIŞ MAKALELERIN İÇERİKLERİ VE BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Amaç: Türk Omurga Cerrahisi Dergisi'nde (JTSS) yayınlanmış makalelerin içerik ve bibliyometrik değerlendirmesinin yapılması ve yayın eğilimlerinin rapor edilmesidir.Materyal ve Metodlar: JTSS dergisinde 1990- Haziran 2016 tarihleri arasında yayınlanmış olan tüm makaleler değerlendirildi. Bu periyod 3'e bölünerek incelendi. Retrospektif/prospektif klinik çalışmalar, derlemeler, meta analizler, olgu sunumları/serileri, deneysel çalışmalar, uzman görüşleri ve biyografiler/tarihçeler çalışmaya dâhil edildi. Tüm makaleler 3 değerlendirici tarafından makale ve birinci yazar özellikleri açısından etiketlendi.Sonuçlar: Toplam makale sayısı 754 idi. İlk yazarların 559'u (%74,1) ortopedi ve travmatoloji uzmanı, 150'si (%19,8) nöroşirurji uzmanı idi. İlk yazarların kurumlarına göre en çok makale gönderilen ilk 3 kurum sırasıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (n=10,6% ,80), Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (n=41, %5,4) ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (n=37, %4,9) idi. Makalelerin en çok gönderildiği ilk 3 şehir sırasıyla Ankara (n=214, %28,3), İstanbul (n=197, %26,1) ve İzmir (n=108, %14,3) idi.. Çalışmaların 367'i (%48,6) retrospektif, 35'i (%4,6) prospektif, 31'i (%4,1) deneysel çalışma idi. Deformite (n=181), omurga travmaları (n=174), dejeneratif omurga hastalıkları (n=130), omurga tümörleri (n=71) ve omurga enfeksiyonları (n=65) başlıca işlenen ana konulardı. Çıkarımlar: Yayınlanan makalelerin çoğunluğunu daha düşük kanıt düzeyine sahip retrospektif çalışmaların, derlemelerin ve olgu sunumlarının oluşturduğu görülmektedir. Bu durumun derginin Pubmed gibi internet veri tabanlarında taranmıyor olmasına bağlı olduğunu düşünmekteyiz. JTSS dergisinin bilinirliğinin arttırılarak, etki (impakt) faktörünün yükselmesi ve uluslararası indekslerde taranır hale gelmesi Türk omurga cerrahisinin gelişimi ve dünyada daha üst sıralarda yer alması açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple Türk omurga cerrahlarının JTSS dergisinin bilimsel açıdan kaliteli, kanıt düzeyi daha yüksek çalışmalarla desteklemesinin bu amaca hizmet edeceğini düşünmekteyiz.

CONTENT AND BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF ARTICLES PUBLISHED IN THE JOURNAL OF TURKISH SPINAL SURGERY

Objectives: To conduct a content and bibliometric assessment of publications within the Journal of Turkish Spinal Surgery (JTSS) and report the publication trends.Material and Methods: All available JTSS manuscripts published from 1990 through June 2016 were reviewed. The mentioned time period evaluated by dividing in 3 parts. Retrospective or prospective clinical articles, topical reviews, meta-analyses, case reports/series, experimental studies, expert opinions and biographies/chronologies were included in the current analysis. Articles were coded by 3 reviewers based on the first author and article characteristics. Results: There was a total of 754 articles. The first author was orthopaedic surgeon in 559'u (74,1%) and neurosurgeon in 150 (19,8%) articles. The top 3 institutions to submit article were Dokuz Eylul University Medical Faculty (n=80, 10,6%), Ufuk University Medical Faculty (n=41, 5,4%) and Ankara University Medical Faculty (n=37, %4,9) respectively. The top 3 cities to submit articles were Ankara (n=214, 28,3%), İstanbul (n=197, 26,1%) and İzmir (n=108, 14,3%) respectively. The study was retrospective in 367 (48,6%), prospective in 35 (4,6%) and experimental in 31 (4,1%) articles. The most studied subjects of the studies were spinal deformity (n=181), spinal trauma (n=174), degenerative spine (n=130), spine tumors (n=71) and spine infections (n=65).Conclusion: It is found out that most of the articles are consisted of retrospective studies, reviews and case report, which are with lower level of evidence. We think that this is due to the fact that the journal is not indexed in well-known data bases such as PubMed. It is essential to increase the impact factor of JTSS and make it better known in order to improve Turkish spine surgery research and practice. For this reason, we think Turkish spine surgeons supporting JTSS with scientifically qualified studies with higher levels of evidence will help achieving this goal.

Kaynakça

1. Amiri AR, Kanesalingam K, Cro S, Casey AT. Level of evidence of clinical spinal research and its correlation with journal impact factor. Spine J 2013; 13(9): 1148-1153.

2. Cutler HS, Guzman JZ, Al Maaieh M, Connoly J, Skovrlj B, Cho SK. Patient Reported Outcomes in Adult Spinal Deformity Surgery: A Bibliometric Analysis. Spine Deform 2015; 3(4): 312-317.

3. Cutler HS, Guzman JZ, Connoly J, Al Maaieh M, Skovrlj B, Cho SK. Outcome Instruments in Spinal Trauma Surgery: A Bibliometric Analysis. Global Spine J 2016; 6(8): 804-811.

4. De la Garza-Ramos R, Benvenutti-Regato M, CaroOsorio E. The 100 most-cited articles in spinal oncology. J Neurosurg Spine 2016; 24(5): 810-823.

5. Ding, F, Jia Z, Liu M. National representation in the spine literature: a bibliometric analysis of highly cited spine journals. Eur Spine J 2016; 25(3): 850-855.

6. Falavigna A, Botelho RV, Teles AR, Da Silva PG, Defino HL. Assessing the evolution of publications by Brazilian spine surgeons in the last decade. Eur Spine J 2013; 22(9): 2084-2088.

7. Fan G. et al., Worldwide research productivity in the field of minimally invasive spine surgery: a 20-year survey of publication activities. Spine, 2015.

8. Fan G, Han R, Zhang H, He S, Chen Z. Top 100 most-cited articles in low back pain: a 22-year survey of publication activity. Int J Clin Exp Med 2016; 9(2): 648- 657.

9. Fletcher, RH, Fletcher SW, Fletcher GS. Clinical epidemiology: the essentials. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2012.

10. Horn, SD, Gassaway J. Practice based evidence: incorporating clinical heterogeneity and patient-reported outcomes for comparative effectiveness research. Med Care 2010; 48(6): S17-S22.

11. Jacobs D. A bibliometric study of the publication patterns of scientists in South Africa 1992-1996, with special reference to gender difference. in ISSI-2001: International Society for Scientometrics and Informetrics. International conference. 2001.

12. Koutras, C, Antoniou SA, Heep H. Geographic origin of publications in major spine journals. Acta Orthop Belg 2014; 80(4): 508-514.

13. Mexal SJ. The quality of quantity in academic research. The Chronicle of Higher Education, 2011.

14. Okafor L, Frost C, Mesfin A. Publication rate of paper presentations from the Cervical Spine Research Society annual meeting. Spine 2015; 40(10): p. 699-702.

15. O'Neill SC, Butler JS, McGoldrick N, O'leary R, Synnott K. The 100 most cited papers in spinal deformity surgery: a bibliometric analysis. Orthop Rev (Pavia) 2014; 6(4): 5584.

16. Phillips B, Ball C, Sackett D, Badenoch D, Straus S, Haynes B, Dawes M. Centre for Evidence Based Medicine: Levels of Evidence. 2009.

17. Pritchard A. Statistical bibliography or bibliometrics. J Docum 1969; 25: 348.

18. Rüegsegger N, Ahmad SS, Benneker LM, Berlemann U, Keel M, Hoppe S. The 100 most influential publications in cervical spine research. Spine 2016; 41(6): 538-548.

19. Skovrlj B, Al Maaieh M, Guzman JZ, Caridi J, Cho SK. The 100 Classic Papers in Spinal Deformity Surgery. Spine Deform 2014; 2(4): p. 241-247.

20. Smith, DR, Rivett DA. Bibliometrics, impact factors and manual therapy: balancing the science and the art. Manual Therapy 2009; 14(4): 456-459.

21. Steinberger J, Skovrlj B, Caridi J, Cho SK. The top 100 classic papers in lumbar spine surgery. Spine 2015; 40(10): p. 740-747.

22. Street, J, Lenehan B, Fisher C. The quality of quality of life publications in the spinal literature: are we getting any better? J Neurosurg Spine 2009; 11(5): p. 512-7.

23. Swain DK, Panda KC. Journal of Intellectual Property Rights, 2002-2010: a bibliometric study. Chinese Librarianship: Intern Electronic J 2012; 33.

24. Thanuskodi S. A Bibliometric study. J Soc Sci 2010; 24(2): 77-80.

25. Virk SS, Yu E. The top 50 Articles on Minimally Invasive Spine Surgery. Spine 2016. DOI 10.1097/ brs.0000000000001797

26. Wan, K., Anyi U, Anuar NB, Zainab AN. Bibliometric studies on single journals: a review. Malaysian J Lib Inform Sci 2009; 14(1).

Kaynak Göster

  • ISSN: 2147-5903
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1989
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

2.9b 2.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

TORAKAL İNTRADURAL İNTRAMEDÜLLER KAVERNOM

SELÇUK ÖZDOĞAN, Sebahat Nacar DOĞAN, Erek ÖZTÜRK, Ali Haluk DÜZKALIR, Eyüp Can SAVRUNLU, ERDİNÇ CİVELEK, SERDAR KABATAŞ

20-40 YAŞ ARASI NORMAL BİREYLERDE SERVİKAL SAGİTTAL PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİRNUR YILMAZ, HALİME ÇEVİK, Sadik Ahmet UYANIK, Burçak GÜMÜŞ, Tufan KÖS

SERVİKAL SPİNAL DENGE PARAMETRELERİNİN KISA DERLEMESİ

SELÇUK ÖZDOĞAN, MURAT KÖKEN, Hanife Gülden DÜZKALIR, Ali Haluk DÜZKALIR, Cumhur Kaan YALTIRIK, Erek ÖZTÜRK, Eyüp Can SAVRUNLU, ERDİNÇ CİVELEK, SERDAR KABATAŞ

LAMİNEKTOMİ VE POSTERİOR FÜZYON OPERASYONLARININ SONUÇLARI İLE SERVİKAL SAGİTAL DİZİLİM İLİŞKİSİ

Serkan ŞİMŞEK, Uyğur ER, Kazım YİĞİTKANLI

CERRAHİ ENSTRÜMANLARIN HAVA KAYNAKLI KONTAMİNASYONU CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONUNDAN SORUMLU OLABİLİR Mİ?

Aydin GERİLMEZ, Ali Erhan KAYALAR, Mehmet Reşit ÖNEN, Evren YÜVRÜK, SAİT NADERİ

SERVİKAL LORDOZUN FARKLI METODLAR İLE ÖLÇÜMÜ

SELÇUK ÖZDOĞAN, MURAT KÖKEN, Hanife Gülden DÜZKALIR, Ali Haluk DÜZKALIR, Cumhur Kaan YALTIRIK, Erek ÖZTÜRK, Eyüp Can SAVRUNLU, ERDİNÇ CİVELEK, SERDAR KABATAŞ

DEAR COLLEAGUES,

İ. Teoman BENLİ

SERVİKAL DEJENERATİF HASTALIĞI OLAN HASTALAR İLE NORMAL SAĞLIKLI BİREYLERDEKİ SERVİKAL SAGİTTAL PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

HALİME ÇEVİK, BİRNUR YILMAZ, Sadik Ahmet UYANIK, Burçak GÜMÜŞ

TÜRK OMURGA CERRAHİSİ DERGİSİ'NDE YAYINLANMIŞ MAKALELERIN İÇERİKLERİ VE BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Yunus Emre AKMAN, Erhan ŞÜKÜR, Volkan GUR, Kutalmış ALBAYRAK, Mustafa Alper INCESOY, Mehmet Bülent BALİOĞLU, Yunus ATICI, Ali ÖNER

ERİŞKİN GERGİN OMURİLİK SENDROMU: 2 OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Aygün AXUNDOVA, M. Özgür TAŞKAPILIOĞLU, Alper TÜRKKAN, Ahmet BEKAR