SONLU ELEMENT ANALİZİ KULLANILARAK TİTANYUM VİDA POLYESTER BAND KELEPÇE YÖNTEMI (LOTUS) VE RİJİD TİTANYUM TRANSVERS BAĞLAYICI SİSTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI

Amaç: Literatürde posterior spinal enstrümantasyon için pek çok çalışma vardır. Biz bu çalışmada lomber bölgede, sonlu eleman (FE) analiziyle, polyester bant sıkılaştırıcı ve rijit titanyum transvers bağlayıcı sistemleriyle bağlanmış titanyum vidanın, birbirlerine üstünlüklerini ve güçlerini değerlendirdik.Materyal - Metot: Test materyali olarak, Ti6Al4V grade 5 biyolojik uyumlu alaşıma sahip pedikül temelli posterior stabilizasyon sistemi ve polietilen bantla desteklenmiş pedikül posterior stabilizasyon sistemi karşılaştırıldı.Bulgular: Sonuç olarak, pedikül temelli stabilizasyon sistemi L4-5'de kullanıldığı zaman hareket oranı % 95.8 azaldı. Posterior stabilizasyon sisteminin bağlantısında polimer bant kullanıldığında, posterior stabilizasyon sistemi aksiyel rotasyonunun hareket oranı yaklaşık % 1 azaldı.Sonuç: Titanyum transvers bağlantı kullanıldığında benzer sonuçlar gözlendi. Tüm sonlu eleman sonuçlarının ışığında ne polyester bant kullanılan titanyum vidalarda ne de rijit titanyum transvers bağlantı sistemi kullanılan sistemde diğerine önemli bir üstünlük gözlenmemiştir. Aynı endikasyon ile rijit alaşımların kullanıldığı kısa segment posterior spinal enstrümantasyon sisteminin hareketin sınırlandırılmasındaki sonuçları eşit bulunmuştur

COMPARISON OF TITANIUM SCREW WITH POLYESTER BAND WITH CLAMP (LOTUS) AND RIGID TITANIUM TRANSVERSE BINDER SYSTEM USING THE FINITE ELEMENT ANALYSIS

Objective: There are many studies in the literature for posterior spinal instrumentations. In this study, we compared a titanium screw with a polyester band with a clamp (LOTUS) and a rigid titanium transverse binder system, which are used in the lower lumbar region and to examine the strength and superiority of the systems against each other with the finite element (FE) analysis. Material and Methods: A Ti6Al4V grade 5 titanium biocompatible alloy support for a pediclebased posterior stabilization system and a polyethylene band support for a pedicle-based posterior stabilization system were compared as testing material. Results: Range of motion was decreased by 95.8 % when a pedicle-based stabilization system was used at L4–L5. Range of motion was decreased further, about 1%, when the polymer band was used in conjunction with a posterior stabilization system in axial rotation. Conclusion: Similar results were observed when a titanium transverse connector was used. In light of the results of all finite element analyses, neither the titanium screws with a polyester band with a clamp (LOTUS) nor the rigid titanium transverse binder system has a significant superiority over the other. Equivalent results in the limitation of movement and rigidity allow the use of these systems in short-segment posterior spinal instrumentation with the same indications

Kaynakça

1. Anasetti F, Galbusera F, Aziz HN, Bellini CM, Addis A, Villa T. Spine stability after implantation of an interspinous device: an in vitro and finite element biomechanical study. J Neurosurg Spine 2012; 13(5): 568-575.

2. Clohisy JC, Akbarnia BA, Bucholz RD, Burkus JK, Backer RJ. Neurologic recovery associated with anterior decompression of spine fractures at the thoracolumbar junction (T12-L1). Spine 1992; 17: 325-330.

3. Erbulut DU, Zafarparandeh I, Hassan CR, Lazoglu I, Ozer AF. Determination of the biomechanical effect of an interspinous process device on implanted and adjacent lumbar spinal segments using a hybrid testing protocol: a finite-element study. J Neurosurgery Spine 2015; DOI: 10.3171/abb14419.

4. Erbulut DU, Zafarparandeh I, Ozer AF, Lazoglu I. Application of an asymmetric finite element model of the C2-T1 cervical spine for evaluating the role of soft tissues in stability. Med Eng Physics 2014; 36: 915-921

5. Fritzell P, Hägg O, Nordwall A. Complications in lumbar fusion surgery for chronic low back pain: comparison of three surgical techniques used in a prospective randomized study. A report from the Swedish Lumbar Spine Study Group. Eur Spine J 2003; 12: 178-189.

6. Fritzell P, Hägg O, Wessberg P, Nordwall A. Chronic low back pain and fusion: a comparison of three surgical techniques: a prospective multicenter randomized study from the Swedish lumbar spine study group. Spine 2002; 27: 1131-1141.

7. Kallemeyn N, Tadepalli SC, Shivanna K, Grosland N. An interactive multi block approach to meshing the spine. Comp Methods Prog Biomed 2009; 95: 227–235.

8. Kim HJ, Chun HJ, Moon SH, Kang KT, Kim HS, Park JO, Moon ES, Sohn JS, Lee HM. Analysis of biomechanical changes after removal of instrumentation in lumbar arthrodesis by finite element analysis. Med Biol Eng Comput 2010; 48:703-709.

9. Kim HJ, Kang KT, Moon SH, Kim HS, Park JO, Moon ES, Kim BR, Sohn JS, Lee HM. The quantitative assessment of risk factors to overstress at adjacent segments after lumbar fusion: removal of posterior ligaments 180 and pedicle screws. Spine 2011; 36: 1367–1373.

10. Kim HJ, Moon SH, Chun HJ, Kang KT, Kim HS, Moon ES, Park JO, Hwang BY, Lee HM. Comparison of mechanical motion profiles following instrumented fusion and non-instrumented fusion at the L4-5 segment. Clin Invest Med 2009; 32:64-69.

11. Lee SE, Park SB, Jahng TA, Chung CK, Kim HJ. Clinical experience of the dynamic stabilization system for the degenerative spine disease. J Korean Neurosurg Soc 2008; 43: 221-226.

12. Park P, Garton HJ, Gala VC, Hoff JT, McGillicuddy JE. Adjacent segment disease after lumbar or lumbosacral fusion: review of the literature. Spine 2004; 29: 1938-1944.

13. Putzier M, Schneider SV, Funk JF, Tohtz SW, Perka C. The surgical treatment of the lumbar disc prolapse: nucleotomy with additional transpedicular dynamic stabilization versus nucleotomy alone. Spine 2005; 30: 109-114.

Kaynak Göster

396 62

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

SONLU ELEMENT ANALİZİ KULLANILARAK TİTANYUM VİDA POLYESTER BAND KELEPÇE YÖNTEMI (LOTUS) VE RİJİD TİTANYUM TRANSVERS BAĞLAYICI SİSTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI

Birol ERKAL, Can YALDIZ, Mete KARATAY, Haydar ÇELİK, Deniz KARABULUT, Iman ZAFARPARANDAH, Onur YAMAN, İHSAN SOLAROĞLU, ALİ FAHİR ÖZER

BALLOON KYPHOPLASTY IN OSTEOPOROTIC PATIENTS WITH SPONTANEOUS VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES

Emre DEMİRÇAY, Atilla KIRCELLI

PARASPİNAL KASLARA BOTULİNUM TOKSİN-A ENJEKSİYONU İLE İDİOPATİK BENZERİ SKOLYOZ ELDE EDİLEBİLİR Mİ? RATLARDA İN VİVO ÇALIŞMA

KERİM SARIYILMAZ, Okan OZKUNT, MURAT AKSU, HALİL CAN GEMALMAZ, Mustafa SUNGUR, Alauddin KOCHAİ, Fatih DİKİCİ

SERVİKAL LONGİTUDİNAL LİGAMAN OSSİFİKASYONU İÇİN AÇIK KAPI LAMİNOPLASTİNİN GEÇ SONUÇLARI

Çetin AKYOL, Uyğur ER, Serkan ŞİMŞEK, Murad BAVBEK

THE EFFECT OF CONVEX ROD DEROTATION ON LUMBAR LORDOSIS IN LENKE TYPE- 5 ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS PATIENTS WHO UNDERGONE SELECTIVE POSTERIOR SURGERY

KERİM SARIYILMAZ, Okan OZKUNT, Gokhan KARADEMİR, HALİL CAN GEMALMAZ, FATİH DİKİCİ, Ünsal DOMANİÇ

PROF. UFUK AYDINLI, M.D.

İ. Teoman BENLİ

THE MANAGEMENT OF THE BLOOD TRANSFUSION IN SPINAL SURGERY

Hikmet Özer SEVAL, Nurdönüş CANDAN, Mesut ŞENER, Selim CANDAN

SIÇANLARDA TRAVMATİK ALT TORASİK OMURİLİK YARALANMASINDA İNSAN KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRE TEDAVİSİ VE SONUÇLARINININ DEĞERLENDİRİLMESİ Serhat CÖMERT1, Nur ALTINÖRS1, Serdar KABATAŞ2, Erkin SÖNMEZ1, Fikret ŞAHİNTÜRK1, Özlem ÖZEN3, İffet Feride ŞAHİN1, Ersin ÖĞÜŞ1, Erdal KARAÖZ1

Serhat CÖMERT, Nur ALTINÖRS, SERDAR KABATAŞ, ERKİN SÖNMEZ, Fikret SAHINTURK, Özlem ÖZEN, FERİDE İFFET ŞAHİN, ERSİN ÖĞÜŞ, ERDAL KARAÖZ

İDYOPATİK SKOLYOZ TANILI HASTALARDA SOLUNUM FONKSİYONLARI

Melahat BEKİR, Taha Bahadır ÜSKÜL

COMPARISON OF PREOPERATIVE AND POSTOPERATIVE CERVICAL SAGITTAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH CERVICAL DEGENERATIVE DISEASE

Sadik Ahmet UYANIK, BİRNUR YILMAZ, HALİME ÇEVİK, Fatih YAKAR, Burçak GÜMÜŞ