SERVİKAL DİSK HERNİASYONLARININ CİNSEL FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ

Amaç: Servikal disk herni (SDH)'li hastalarda cinsel aktivite, ağrı veya analjezik kullanımı nedeniyle etkilenebilir. Bu çalışmanın amacı, SDH tanısı konulan hastalarda, cinsel problemler ve cinsel davranış biçimlerini değerlendirmektir. Yöntem: Otuz hasta çalışmaya alındı. Ağrı ve cinsel fonksiyon bozukluğu, cerrahi öncesi Görsel Analog Ölçeği (VAS), Oswestry Yetiyitimi Ölçeği (ODS), Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) ve Cinsellik Değerlendirme Ölçeği ile değerlendirildi. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 44.0 ± 10.1 yıldı. Semptom süresi ortalama 26.93 ay idi. Boyun ağrısı süresi 41 yaşından büyük ve 40 yaşından küçük olgular karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p < 0.05). Boyun ağrısı sıklığı istatistiksel olarak kadın ve erkek grupları arasında (p < 0.05) farklıydı. Olguların % 65.5'inde boyun ağrısının başlangıcından sonra cinsel ilişki sıklığının azaldığı belirlenmiştir. Olguların % 51.7'sinde orgazm bozukluğu saptanmış, bu oran cinsel istek azalması tanımlanan olgularda % 58.6 olarak belirlenmiştir. Cinsel ilişki esnasında ağrı belirlenen hastalar tüm hastaların % 65.6'sını oluşturmaktadır. Olguların % 17.2'sinde cinsel hayatta değişiklik bildirilmemiştir. Sonuç: Bu çalışma, SDH'sinde cinselliğin tüm aşamalarında etkilenme olabileceğini ortaya koyarak, bu yakınmanın daha yakından sorgulanması gerektiğini göstermektedir.

THE EFFECT OF CERVICAL DISC HERNIA ON SEXUAL FUNCTION

Introduction: The sexual activity of patients with cervical disc hernia (CDH) can be affected by pain or the use of analgesia. The aim of this study was to evaluate the sexual problems and sexual behavior of patients diagnosed with CDH. Material-method: The study included 30 patients, evaluated in respect of pain and sexual dysfunction with preoperative Visual Analog Scale (VAS), Oswestry Disability Index (ODI), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and Sexual Assessment Questionnaire (SAQ). Results: The mean age of patients was 44.0 ± 10.1 years and the duration of symptoms was determined as mean 26.93 years. A statistically significant difference was determined between patients aged >41 years and < 41 years in respect of the duration of pain (p <0 .05). The frequency of neck pain was statistically significantly different between males and females (p<0.05). It was reported by 65.5 % of patients that after the onset of neck pain, the frequency of sexual intercourse decreased. Impaired orgasm was reported in 51.7% of cases and in those who reported decreased sexual desire, this rate was 58.6%. Pain was reported during sexual intercourse by 65.6 % of patients. No change in sexual life was reported by 17.2 % of patients. Conclusion: The results of this study showed that all stages of sexual life could be affected by CDH and thereby demonstrated a need for closer investigation of this complaint.

Kaynakça

Akbas NB, Dalbayrak S, Külcü DG, Yilmaz M, Yilmaz T, Naderi S. Assessment of sexual dysfunction before and after surgery for lumbar disc herniation. Clinical article. J Neurosurg Spine 2010; 13(5): 581-586.

1. Aydemir Ö, Güvenir T, Küey L, Kültür S. Validation of the Turkish version of the Hospital Anxiety and Depression Scale. Turk Psikiyatri Derg 1997; 8: 280-287.

2. Comarr AE. Sexual function among patients with spinal cord injury. Urol Int 1970; 25: 134-68.

3. Courtois FJ, Charvier KF, Leriche A. Clinical approach to erectile dysfunction in spinal cord injured men. A review of clinical and experimental data. Paraplegia 1995; 33: 628-635.

4. Fairbank JCT, Couper J, Davies JB, O'Brian JP. The Oswestry low back pain disability questionnaire. Physiotherapy 1980; 66: 271-273.

5. He S, Hussain N, Zhao J, Fu Q, Hou T. Improvement of sexual function in male patients treated surgically for cervical spondylotic myelopathy. Spine 2006; 31(1): 33- 36.

6. Kanayama M, Horio M, Umi Y, Yamaguchi A, Omata J, Togawa D, Hashimoto T. How does surgery affect sexual desire and activities in patients with lumbar disc herniation? Spine 2010; 35(6): 647-651.

7. Laffosse JM, Tricoire JL, Chiron P, Puget J. Sexual function before and after primary total hip arthroplasty. Joint Bone Spine 2008, 75: 189-194.

8. Lew-Starowicz Z. Seksualnosc a jakosc zycia czlowieka. Przegl Seksuol 2006; 5: 21-26.

9. Maruta T, Osborne D. Sexual adjustment and chronic back pain. Med Aspects Hum Sex 1980; 14:104-113.

10. Poole H, White S, Blake C, Murphy P, Bramwell R. Depression in chronic pain patients: prevalence and measurement. Pain Pract 2009; 9:173-180.

11. Radziszewski K. Analiza objawów depresyjnych u pacjentów z dyskopatia ledzwiowa leczonych zachowawczo badz operacyjnie. Post Psychiatr Neurol 2006; 15(2): 77-81.

12. Sidorkewicz N, McGill SM. Male spine motion during coitus: implications for the low back pain patient. Spine 2014; 39(20): 1633.

13. Sjögren K, Fugl-Meyer AR. Chronic back pain and sexuality. Int Rehabil Med 1981; 3: 19-22.

14. Spector IP, Leiblum SR, Carey MP, Rosen RC. Diabetes and female sexual function: a critical review. Ann Behav Med 1993; 15: 257-264.

15. Steinke E, Patterson-Midgley P. Sexual counseling following acute myocardial infarction. Clin Nurs Res 1996; 5: 462-472.

16. Yakut E, Düger T, Oksüz C, Yörükan S, Ureten K, Turan D. Validation of the Turkish version of the Oswestry Disability Index for patients with low back pain. Spine 2004; 29: 581-585.

Kaynak Göster

837 470

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ERİŞKİN GERGİN OMURİLİK SENDROMU: 2 OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Aygün AXUNDOVA, M. Özgür TAŞKAPILIOĞLU, Alper TÜRKKAN, Ahmet BEKAR

20-40 YAŞ ARASI NORMAL BİREYLERDE SERVİKAL SAGİTTAL PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİRNUR YILMAZ, HALİME ÇEVİK, Sadik Ahmet UYANIK, Burçak GÜMÜŞ, Tufan KÖS

DEAR COLLEAGUES,

İ. Teoman BENLİ

MEHMET ZİLELİ: BİR ÖNCÜ, BİR USTA VE BİR YOL GÖSTERİCİ

SAİT NADERİ

SERVİKAL SPİNAL DENGE PARAMETRELERİNİN KISA DERLEMESİ

SELÇUK ÖZDOĞAN, MURAT KÖKEN, Hanife Gülden DÜZKALIR, Ali Haluk DÜZKALIR, Cumhur Kaan YALTIRIK, Erek ÖZTÜRK, Eyüp Can SAVRUNLU, ERDİNÇ CİVELEK, SERDAR KABATAŞ

SERVİKAL DİSK HERNİASYONLARININ CİNSEL FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ

Mehmet Reşid ÖNEN, Evren YÜVRÜK, FUAT TORUN, Sebahat TORUN, SONER ŞAHİN, SAİT NADERİ

CERRAHİ ENSTRÜMANLARIN HAVA KAYNAKLI KONTAMİNASYONU CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONUNDAN SORUMLU OLABİLİR Mİ?

Aydin GERİLMEZ, Ali Erhan KAYALAR, Mehmet Reşit ÖNEN, Evren YÜVRÜK, SAİT NADERİ

LAMİNEKTOMİ VE POSTERİOR FÜZYON OPERASYONLARININ SONUÇLARI İLE SERVİKAL SAGİTAL DİZİLİM İLİŞKİSİ

Serkan ŞİMŞEK, Uyğur ER, Kazım YİĞİTKANLI

SERVİKAL LORDOZUN FARKLI METODLAR İLE ÖLÇÜMÜ

SELÇUK ÖZDOĞAN, MURAT KÖKEN, Hanife Gülden DÜZKALIR, Ali Haluk DÜZKALIR, Cumhur Kaan YALTIRIK, Erek ÖZTÜRK, Eyüp Can SAVRUNLU, ERDİNÇ CİVELEK, SERDAR KABATAŞ

SERVİKAL DEJENERATİF HASTALIĞI OLAN HASTALAR İLE NORMAL SAĞLIKLI BİREYLERDEKİ SERVİKAL SAGİTTAL PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

HALİME ÇEVİK, BİRNUR YILMAZ, Sadik Ahmet UYANIK, Burçak GÜMÜŞ