OUR CLINICAL EXPERIENCES: THORACIC OUTLET SYNDROME

Giriş: Brakial pleksus ve subklavian damarların servikoaksiller kanalda basıya uğramasına Toraksın çıkım sendromu denilir. Etyolojik nedenlerin başında konjenital fibromuskuler ve osseöz anomaliler gelir. Üst ekstremite sinirlerinin elektrofizyolojik çalışmaları nörojenik TOS'un kanıtlanmasında tek ve en güvenilir tanı yöntemidir. Materyal-Metot: Kliniğimizde 2008-2014 yılları arasında 10 hastaya TOS tanısı konuldu. Hastaların yaş ortalaması 46,2 , 5 kadın, 5 erkek kişiden oluşmaktaydı. Hastalarımızın hepsinin şikayeti ortalama 14 ay idi. Hastaların hepsine supraklaviküler yaklaşım ile brakial pleksus dekompresyonu yapıldı. Hastaların hepsinin preoperative ve postoperative ağrısı VAS skoru ile değerlendirildi. Sonuçlar: Hastalardan birine yalnızca skalenektomi, dört hastaya servikal kot rezeksiyonu ve skalenektomi, üç hastaya skalenektomi ve 1. kot rezeksiyonu yapıldı. Hastalarımızda postoperatif major komplikasyon ve rekürrens gelişmedi. Hastaların preoperatif kol ağrısı VAS skoru ortalama 6.3 , postoperatif kol ağrısı VAS skor ortalaması 2.1 olarak değerlendirildi.Çıkarım: Çalışmalar cerrahi olmayan ve cerrahi tedavilerin iyi sonuçlar verdiği yönünde. Tedaviye cerrahi olmayan yöntemler ile başlanabilir, inatçı vakalarda cerrahi tercih edilir.

TORASİK ÇIKIŞ SENDROMU: KLİNİK DENEYİMLERİMİZ

Introduction: The compression of the brachial plexus and subclavian circulatory elements at the cervicoaxillar canal is called the thoracic outlet syndrome (TOS). Among the ethological reasons, congenital fibromuscular osseous anomalies lead the top. Electrophysiological study of the upper nerves is single most dependable diagnostic test.Material-Method: In our clinic between the years 2008 and 2014, 10 patients were diagnosed with TOS. The average age of the patients were 46.2 , with 5 of them being women and the remaining 5 men. The average length of the symptoms was 14 months . 4 of the patients were undergone operation with transaxillary approach and the other 4 with supraclavicular approach for decompression of the brachial plexus. All of the patients were evaluated using the VAS score.Results: Solitary scalenectomy was done on one patient, single cervical cot resection was done to 4 of the patients and both scalenectomy and cot resection was done to 3 patients. No major complications or recurrence were observed on the patients. The average preoperative VAS score of the patients were 6.3 lowered to an average of 2.1 after the surgical intervention.Conclusion: The previous articles reported benefit results from both surgical and non-surgical methods. We believe that a treatment plan should be worked on for every patient starting with non-surgical treatment, going with the surgical way on recurrent cases.

___

1- Chan YC, Gelabert HA. High-definition videoassisted transaxillary first rib resection for thoracic outlet syndrome. J Vasc Surg 2013; 57(4): 1155-1158.

2- Cheng SWK and Stoney RJ. Supraclavicular approach for thoracic outlet decompression. J Vasc Surg 1988; 8: 3298-334.

3- Clagget OT. Research and prosearch. J Thorac Cardiovasc Surg 1962; 44: 153-166.

4- Karamustafaoğlu YA, Yörük Y, Tarladaçalışır T, Kuzucuoğlu M. Transaxillary approach for thoracic outlet syndrome: Result of surgery. Thorac Cardiovasc Surg 2011; 59(6): 349-352.

5- Klaasen Z, Serenson E, Tubbs R. Thoracic outlet syndrome: A Neurological and vascular disorder. Clin Anat 2014; 27(5): 724-732.

6- Mockus MB, Sanders RJ, Haug CE. A Common sequel of neck injuries. In: Sanders RJ (Eds.), Anatomy Thoracic Outlet Syndrome. J.B. Lippincott Company, Pennsylvania, 1991; pp: 33-49.

7- Molina Martinez FJ, Carles Hernondez MC. Thoracic outlet syndrome. Rev Neurology 1998; 27 (155): 103-107.

8- Nannapaneni R, Marks SM. Neurogenic thoracic outlet syndrome. Br J Neurosurgery 2003; 17(2): 144-148.

9- Nelson RM, Davis RW. Thoracic outlet compression syndrome. Ann Thorac Surg 1969; 8: 437-451. 10-Novak CB, Collins ED, Mackinnon SE. Outcome following conservative management of thoracic outlet syndrome. J Hand Surg Am 1995; 20(4): 542-548.

11-Reilly LM, Stoney RJ. Supraclavicular approach for thoracic outlet decompression J Vasc Surg 1988; 8: 329-334.

12-Roos DB. Transaxillary approach for first rib resection to relieve thoracic outlet syndrome. Ann Surg 1966; 163(3): 354-358.

13-Roos DB. Experience with first rib resection thoracic outlet syndrome. Ann Surg 1971; 173: 429-442.

14-Roos DB. New concepts of thoracic outlet syndrome that explain etiology, symptoms, diagnosis and treatment. S Vasc Surg 1989; 10: 626-634.

15-Sanders RJ, Haug CE, Pearce WH. Recurrent thoracic outlet syndrome. J Vasc Surg 1990; 12: 390-398.

16-Sanders RJ, Smith R. Clinical presentation. In: Sanders RJ (Ed.). Thoracic Outlet Syndrome. A Common sequela of neck injuries. J.B. Lippincott Company. Pennsylvania, 1991; pp: 71-85.

17-Soukiasian HJ, Shouhed D, Serna-Gallgos D, Bairamian VJ, McKenna RJ. A video-assisted thoracoscopic approach to transaxillary first rib resection. Innovations 2015; 10(1): 21-26.

18-Terzis JK, Kokkalis ZT. Supraclavicular approach for thoracic outlet syndrome. Hand (NY) 2010; 5(3): 326-337.

19-Torriani M, Gupta R, Donahue DM. Botulinum toxin injection inneurogenic thoracic outlet syndrome. Result and experience using a ultrasound-guided approach. Skeletal Radiol 2010; 39(10): 973-980.

20-Urschel HC. Thoracic outlet syndrome: Reoperation. In: Grillo HC, Eschepasse H (Eds.). International Trends in General Thoracic Surgery. W.B. Saunders Co., Philadelphia, 1987; pp: 374-380.

21-Urschel HC, Razzuk MA. Thoracic outlet syndrome. In: Sabiston DC, Spencer FC (Eds.), Surgery of the Chest, WB Saunders Company, Philadelphia, 1990; pp: 536-552.

22-Urschei HC Jr. Dorsal syndrome with VATS. Ann Thorac Surg 1993; 56: 717-720. 23-Urschel HC Jr. Thoracic outlet syndrome. In: Shields TW (Ed.), General Thoracic Surgery, Williams and Wilkins, Baltimore, 1994; pp: 564-570.

24-Urschel HCJr, Razzuk MA. Neurovascular compression in the thoracic outlet: Changing management over 50 years. Ann Surg 1998; 228(4): 609-617.

25-Urschel HC, Patterson GA, Mackinnon S. Thoracic outlet syndromes. In: Pearson FG, Deslauriers J, Cooper JD, Ginsberg RJ, Hiebert CA, Patterson GA (Eds.), Thoracic Surgery. 2nd ed., Churchill Livingstone Inc., Philadelphia, 2002; pp: 1393-1415.

26-Urschel HC. Thoracic outlet syndrome. In: Shield's TW, LoCicero J, Ponn RB, Rusch VW (Eds.), General Thoracic Surgery. 6th ed., Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2005; pp: 689-697.

27-Vanti C, Natalini L, RRomeo A,Tosarelli D, Pillastrini D. Conservative treatment of thoracic outlet syndrome: a review of the literature. Eura Medicophys 2007; 43(1): 55-70.

28-Wilbourn AJ. Thoracic outlet syndrome: apnea for conservatism. Neurosurgery Clin North Am 1991; 2: 234-245.

29-Wilbourn AJ. Thoracic outlet syndromes. Neurol Clin 1999; 17: 477-497.

___

Journal of Turkish Spinal Surgery
  • ISSN: 2147-5903
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1989
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

13.4b8.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

OUR CLINICAL EXPERIENCES: THORACIC OUTLET SYNDROME

Uzay ERDOĞAN, Hakan KINA, M Orhun ÇEVİK, Aykut AKPINAR, Erhan EMEL, A. Ender OFLUOĞLU

COCCYDINIA: PAIN MANAGEMENT WITH RADIOFREQUANCY THERMOABLATION OF GANGLION IMPAR

Hüsnü SÜSLÜ, MURAT KÖKEN, SELÇUK ÖZDOĞAN, Mehmet TİRYAKİ, Ali Haluk DÜZKALIR

EFFECTIVITY OF INTERBODY FUSION PROCEDURE IN DEGENERATIVE SPINE DISEASES

Okan OZKUNT, KERİM SARIYILMAZ, Fatih DİKİCİ, Murat KORKMAZ, TURGUT AKGÜL, Cüneyt ŞAR

EFFECT OF POSTOPERATIVE SHOULDER IMBALANCE ON PATIENT SATISFACTION WITH SURGICAL TREATMENT OF ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS

Olcay GÜLER, Erhan BAYRAM, Murat YILMAZ, Mehmet Emin ERDIL, Ali AKIN UGRAS, Mahir MAHİROĞULLARI

THE USE OF VIDEO ASSISTED THORACOSCOPIC SURGERY IN SPINAL DEFORMITY CORRECTION

H. Yener ERKEN, MEHMET NURİ ERDEM

FAILED BACK SURGERY SYNDROME

SELÇUK ÖZDOĞAN, Erdal GÜR, Hüsnü SÜSLÜ, Mehmet TİRYAKİ, Ali Haluk DÜZKALIR, Cumhur Kaan YALTIRIK

ALL LEVELS PEDICLE SCREW FOR DECOMPRESSION AND CORRECTION IN DEGENERATIVE LUMBAR SPINE SCOLIOSIS: SHORT-TERM RESULTS

Uzay ERDOĞAN, Hakan KINA, Orhun M CEVIK, A. Ender OFLUOĞLU

UNILATERAL APPROACH FOR BILATERAL SPINAL MICRODECOMPRESSION IN LUMBAR SPINAL STENOSIS: SHORT TERM RESULTS

SELÇUK ÖZDOĞAN, Cumhur Kaan YALTIRIK, Başar ATALAY, Mehmet TİRYAKİ, Ali Haluk DÜZKALIR, Hüsnü SÜSLÜ

PROF. AZMİ HAMZAOĞLU, M.D.

İ. Teoman BENLİ, Yener ERKEN

COMPLICATIONS OF THE PERCUTANEOUS VERTEBROPLASTY

Ali Haluk DÜZKALIR, SELÇUK ÖZDOĞAN, Mehmet TİRYAKİ, Alptekin GÜL, Cumhur Kaan YALTIRIK, MURAT KÖKEN