Lenke tip 1 adölesan idiopatik skolyozda korse tedavisinin etkinliği ve tedaviye etki eden faktörler

Skolyoz tanım olarak omurganın koronal planda orta hattan laterale sapması ile birlikte vertebranın rotasyona uğramasıdır. Tedavi şekli eğriliğin derecesine göre değişmektedir. Eğrilik derecelerine göre tedavi algoritması gözlem, korse uygulamaları ve cerrahi tedavi olarak basamaklandırılır. Bu çalışma Lenke tip 1 adölesan idiopatik skolyozda korse tedavisinin etkinliğini incelemek ve tedaviye etki eden faktörleri araştırmak amacıyla planlandı. Çalışmaya 32 Lenke Tip 1 adölesan idiopatik skolyozlu hasta dâhil edildi. Hastalardan 3 tanesi eğriliğin progresyonu nedeniyle opere edildi. Diğer hastaların korse tedavisi öncesi ve kontrollerdeki eğrilik dereceleri ölçülerek veriler değerlendirildi. Tedavi başlamasını takiben eğrilik dereceleri eğilme grafilerindeki düzelmeye yakın oranlarda düzeliyordu. Tekrarlı yapılan bu ölçümler arasında tüm değerler için istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p

The efficiency of orthosis treatment and factors that affected to management in the lenke type i adolescent idiopathic scoliosis

The definition of the scoliosis is precession of spinal column to lateral plane on coronal axis in conjunction with vertebral rotation. The treatment algorithm includes observation, brace treatment and surgery according to the curvature severity. This study was planned to investigate the efficacy of brace treatment and factors affected on treatment in Lenke type 1 adolescent idiopathic scoliosis. Thirty two patients with Lenke type 1 adolescent idiopathic scoliosis were included in our study. The three of them were operated after the progression of the curvature severity. The degree of curvatures of the other patients was calculated before beginning the treatment and during the treatment. The degree of curvature was improved after the beginning of treatment like the bending graphics. The statistically significant differences were found among the all continuation measurements (p<0.005). When the beginning, at control and the last measurements of the curvature was evaluated, we determined that gender did not any efficacy to the treatment success (p>0.05). Also, we found that the type of scoliosis did not affect the efficacy of the treatment (p>0.05). We observed the degrees of the curvature were acceptable at the controls after the maturity. In conclusion, we think that brace treatment is a preventive conservative treatment of adolescent idiopathic scoliosis. In spite of the difficulties of usage, the brace treatment has superiority on the other conservative treatment methods.

Kaynakça

1. Acaroğlu E. Adölesan idiopatik skolyozda genel değerlendirme ve konservatif tedavi. TOTBID Dergisi 2002; 1: 10-14

2. Bertrand SL, Drvaric DM, Lange N, Lucas PR, Deutsch SD, Herndon JH, Roberts JM. Electrical stimulation for idiopathic scoliosis. Clin Orthop 1992; 276: 176.

3. Bunge EM, Juttmann RE, Kleuver M, Biezen FC, Koning HJ. Health-related quality of life in patients with adolescent idiopathic scoliosis after treatment:short-term effects after brace or surgical treatment. Eur Spine J 2007; 16(1): 83-89.

4. Durham JW, Moskowitz A, Whitney J. Surface electrical stimulation on versus brace in treatment of idiopathic scoliosis.Spine 1990; 15: 888.

5. John AH. Tachdjianʼs Pediatric Orthopaedics. Türkçe 3. baskı, pp:213-322.

6. Katz DE, Herring JA, Browne RH Kelly DM, Birch JG. Brace wear control of curve progression in adolescent idiopathic scoliosis.J Bone Joint Surg 2010; 92-A: 1343-1352.

7. Katz DE, Richards BS, Browne RH, Herring JA. A comparison between the Boston brace and the Charleston bending brace in adolescent idiopathic scoliosis.Spine 1997; 22: 1302-1312.

8. Lange JE, Sten H, Brox IJ. Long termresults after Boston brace treatment in adolescent idiopathic scoliosis. Scoliosis 2009; 4: 17.

9. Lenke LG, Betz RR, Harms J, Bridwell KH, Clements DH, Lowe TG, Blanke K. Adolescent idiopathic scoliosis: a new classification to determine extent of spinal arthrodesis. J Bone Joint Surg 2001; 83-A(8): 1169-1181.

10. Lonstein JE, Carlson JM. The prediction of curve progression in untreated idiopathic scoliosis during growth.J Bone Joint Surg 1984; 66-A: 1061-1071.

11. Moe JH. Historical aspects of scoliosis. In Moeʼs Textbook of Scoliosis and other Spinal Deformities. Philadelphia, WB Saunders,1987; pp: 1.

12. Nachemson IA, Peterson LE. Effectiveness of treatment with a brace in girls who have adolescent idiopathic scoliosis J Bone Joint Surg 1995; 77-A(6): 815-822.

13. OʼDonnell CS, Bunnell WP, Betz RR, Bowen R, Tipping CR. Electrical stimulation in the treatment of idiopatic scoliosis. Clin Orthop 1988; 229: 107.

14. Romano M, Negrini S. Manual therapy as a conservative treatment for adolescent idiopathic scoliosis: a systematic review. Scoliosis 2008; 3(2): 1-5.

15. Rowe DE. The Scoliosis Research Society Brace Mannual. pp:1-9.

16. Rowe DE, Bernstein SM, Riddick MF, Adler F, Emans JB, Gardner-Bonneau D. A metaanalysis of the efficacy of non-operative treatment for idiopathic scoliosis J Bone Joint Surg 1997; 79-A(5): 664-674.

17. Surat A. İdiopatik Skolyoz. J Turk Spinal Surg 2010; 21(3): 279-290.

18. Weiss HR, Negrini S, Rigo M, Kotwicki T, Hawes MC, Grivas TB, Maruyama T, Landauer F. Indications for conservative management of scoliosis (guidelines) SOSORT guideline committe. Scoliosis 2006, 1: 5: 1-5.

19. Vasiliadis ES, Grivas TB and Kaspiris A. Historical overview of spinal deformities in ancient Greece. Scoliosis 2009, 4: 6: 1-13.

Kaynak Göster