LAMİNEKTOMİ VE POSTERİOR FÜZYON OPERASYONLARININ SONUÇLARI İLE SERVİKAL SAGİTAL DİZİLİM İLİŞKİSİ

Servikal sagittal denge ve dizilim radyolojik ve klinik sonuçlarda oynadığı rol ile son zamanlarda dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı bazı servikal patolojiler nedeniyle laminektomi ve enstrümanlı füzyon yapılan hastalarda servikal sagittal denge değişimlerini ve bunun sonuçlara etkisini araştırmaktır. Retrospektif olarak düzenlenmiş bu çalışmada çeşitli derece ve seviyelerde kanal darlığı olan 44 erkek ve 6 kadın hasta yer almışlardır. Ameliyat öncesi ve sonrası mJOA derecesi ortalama değerleri sırasıyla 7.76 ve 12.96 'dur. Servikal lordoz açısı (CLA) değişimi istatistiksel olarak anlamlı olmakla beraber C2-7SVA değişimi istatistiksel olarak anlamlı değildir. Servikal sagittal denge ve dizilim posterior dekompresyon ve enstrümanlı füzyon yapılması planlanan hastalarda cerrahi sonuçlar değerlendirilirken mutlaka göz önüne alınmalıdır.

RELATION BETWEEN CERVICAL SAGITTAL ALIGNMENT AND SURGICAL OUTCOME FOR LAMINECTOMY AND POSTERIOR FUSION OPERATIONS

Cervical sagittal balance and alignment have received increased awareness as important factors of radiological and clinical outcomes. The goal of this study is to evaluate preoperative and postoperative alterations in cervical sagittal plane situations and correlation between these changings and surgical outcome in patients undergo laminectomy and fusion for some cervical pathologies. In this retrospectively designed study 44 men and 6 women with some degree cervical stenosis at various cervical levels were included. The mean value of the preoperative and postoperative mJOA scores of the patients were 7.76 and 12.96 respectively. Cervical lordosis angle (CLA) changing was statistically significant after operations. But, C2-7SVA changing was not statistically significant. The contribution of cervical sagittal balance and alignment should be considered in evaluating surgical outcomes for patients undergoing cervical posterior decompression and instrumented fusion.

Kaynakça

1. Lee CK, Shin DA, Yi S, Kim KN, Shin HC, Yoon DH, Ha Y. Correlation between cervical spine sagittal alignment clinical outcome after cervical laminoplasty for ossification of the posterior longitudinal ligament. J Neurosurg Spine 2016; 24: 100-107.

2. Kaptain GJ, Simmons NE, Replogle RE, Pobereskin L. Incidence and outcome of kyphotic deformity following laminectomy for cervical spondylotic myelopathy. J Neurosurg 2000; 93(2 Suppl): 199-204.

3. Benzel EC, Lancon J, Kesterson L, Hadden T. Cervical laminectomy and dentate ligament section for cervical spondylotic myelopathy. J Spinal Disord 1991; 4: 286-295.

4. Dağlı M, Er U, Şimşek S, Bavbek M. Late results of anterior cervical discectomy and fusion with interbody cages. Asian J Neurosurg 2013; 1: 34-38.

5. Liu X, Chen Y, Yang H, Li T, Xu B, Chen D. Expansive open-door laminoplasty versus laminectomy and instrumented fusion for cases with cervical ossification of the posterior longitudinal ligament and straight lordosis. Eur Spine J 2016 Dec 27. doi: 10.1007/s00586-016- 4912-7.

6. Vidal C, Ilharreborde B, Azoulay R, Sebaq G, Mazda K. Reliability of cervical lordosis and global sagittal spinal balance measurements in adolescent idiopathic scoliosis. Eur Spine J 2013; 22(6): 1362-1367.

7. Smith JS, Shaffrey CI, Lafage V, Blondel B, Schwab F, Hostin R, Hart R, O'Shaughnessy B, Bess S, Hu SS, Deviren V, Ames CP. Spontaneous improvement of cervical alignment after correction of global sagittal balance following pedicle subtraction osteotomy. J Neurosurg Spine 2012; 17(4): 300-307.

8. Vital JM, Senegas J. Anatomical bases of the study of the constraints to which the cervical spine is subject in the sagittal plane. A study of the center of gravity of the head. Surg Radiol Anat 1986; 8(3): 169-173.

9. Patwardhan AG, Khayatzadeh S, Nguyen NL, Havey RM, Voronov LI, Muriuki MG, Carandang G, Smith ZA, Sears W, Lomasney LM, Ghanayem AJ. Is cervical sagittal imbalance a risk factor for adjacent segment pathomechanics after multilevel fusion? Spine 2016; 41(10): E580-588.

10. Oshima Y, Takeshita K, Taniguchi Y, Matsubayashi Y, Doi T, Ohya J, Soma K, Kato S, Oka H, Chikuda H, Tanaka S. Effect of Preoperative Sagittal Balance on Cervical Laminoplasty Outcomes. Spine 2016; 41(21): E1265-E1270.

11. Sakai K, Yoshii T, Hirai T, Arai Y, Shinomiya K, Okawa A. Impact of the surgical treatment for degenerative cervical myelopathy on the preoperative cervical sagittal balance: a review of prospective comparative cohort between anterior decompression with fusion and laminoplasty. Eur Spine J 29, 2016 Jul [Epub ahead of print]

12. Lau D, Winkler EA, Than KD, Chou D, Mummaneni PV. 169 laminoplasty vs laminectomy with posterior spinal fusion for multilevel cervical spondylotic myelopathy: matched cohorts of regional sagittal balance. Neurosurgery 2016; 63(Suppl.-1): 167-168.

Kaynak Göster

794 451

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

SERVİKAL DİSK HERNİASYONLARININ CİNSEL FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ

Mehmet Reşid ÖNEN, Evren YÜVRÜK, FUAT TORUN, Sebahat TORUN, SONER ŞAHİN, SAİT NADERİ

TÜRK OMURGA CERRAHİSİ DERGİSİ'NDE YAYINLANMIŞ MAKALELERIN İÇERİKLERİ VE BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Yunus Emre AKMAN, Erhan ŞÜKÜR, Volkan GUR, Kutalmış ALBAYRAK, Mustafa Alper INCESOY, Mehmet Bülent BALİOĞLU, Yunus ATICI, Ali ÖNER

SERVİKAL SPİNAL DENGE PARAMETRELERİNİN KISA DERLEMESİ

SELÇUK ÖZDOĞAN, MURAT KÖKEN, Hanife Gülden DÜZKALIR, Ali Haluk DÜZKALIR, Cumhur Kaan YALTIRIK, Erek ÖZTÜRK, Eyüp Can SAVRUNLU, ERDİNÇ CİVELEK, SERDAR KABATAŞ

SERVİKAL LORDOZUN FARKLI METODLAR İLE ÖLÇÜMÜ

SELÇUK ÖZDOĞAN, MURAT KÖKEN, Hanife Gülden DÜZKALIR, Ali Haluk DÜZKALIR, Cumhur Kaan YALTIRIK, Erek ÖZTÜRK, Eyüp Can SAVRUNLU, ERDİNÇ CİVELEK, SERDAR KABATAŞ

SERVİKAL DEJENERATİF HASTALIĞI OLAN HASTALAR İLE NORMAL SAĞLIKLI BİREYLERDEKİ SERVİKAL SAGİTTAL PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

HALİME ÇEVİK, BİRNUR YILMAZ, Sadik Ahmet UYANIK, Burçak GÜMÜŞ

MEHMET ZİLELİ: BİR ÖNCÜ, BİR USTA VE BİR YOL GÖSTERİCİ

SAİT NADERİ

ERİŞKİN GERGİN OMURİLİK SENDROMU: 2 OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Aygün AXUNDOVA, M. Özgür TAŞKAPILIOĞLU, Alper TÜRKKAN, Ahmet BEKAR

LAMİNEKTOMİ VE POSTERİOR FÜZYON OPERASYONLARININ SONUÇLARI İLE SERVİKAL SAGİTAL DİZİLİM İLİŞKİSİ

Serkan ŞİMŞEK, Uyğur ER, Kazım YİĞİTKANLI

DEAR COLLEAGUES,

İ. Teoman BENLİ

TORAKAL İNTRADURAL İNTRAMEDÜLLER KAVERNOM

SELÇUK ÖZDOĞAN, Sebahat Nacar DOĞAN, Erek ÖZTÜRK, Ali Haluk DÜZKALIR, Eyüp Can SAVRUNLU, ERDİNÇ CİVELEK, SERDAR KABATAŞ