İnşaat demiri ile oluşan penetran omurilik yaralanması: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Penetran omurilik yaralanmaları nadiren görülmekte ve bunlarından büyük çoğunluğunu ateşli silah yaralanması oluşturmaktadır. Kesicidelici alete bağlı omurilik yaralanmaları nadirdir. Türkiyeʼden sekiz makalede toplam on bir olgu bildirilmiştir. Bu çalışmada Türkiyeʼde ilk defa yüksekten düşme sonrası penetran omurilik yaralanması geçiren 25 yaşında erkek hastayı literatür eşliğinde sunulmuştur. Bu çalışmanın verilerine göre bu tür travmalarda hastanın vital bulguları stabilleştirdikten sonra, olguya eğer nörolojik fonksiyon kaybı eşlik ediyorsa cerrahi tedavi ilk seçenek olduğu fikri elde edilmiştir.

Penetrating injury of the spinal cord with reinforcing iron: Case report and review of the literature

Penetrance spinal cord injuries are seen rarely and most of them are the shooting injuries. Spinal cord injuries because of the cutter are rare. Eight articles and eleven cases were declared from turkey.ın this study, twentyfive years old male patient who had a penetrance spinal cord injury because of falling from high is presented firstly in turkey with this literature. The authours take a view according to these datas that, surgical treatment is the first choice if neurological functions loss is attended at these kinds of traumas after stabilizing the vital signs of the patient.

Kaynakça

1. Alkan A, Baysal T, Saraç K, Sığırcı A,Kutlu R. Early MRI findings in stab 94 wound of the cervical spine: two case report. Neuroradiology 2002; 44: 64-66.

2. Doğan Ş, Kocaeli H, Taikapılıoğlu MÖ, Bekar A. Stab Injury of the thoracic spinal cord: case report. Turkish Neurosurgery 2008; 18(3): 298- 301.

3. İsmailoğlu Ö, Yaka U, Sencer A. Omurganın kesici alet yaralanmalarında cerrahi yaklaşım. Türk Nöroşirurji Dergisi 2010; 20(3): 122-126.

4. Karacan İ, Koyuncu H, Pekel Ö, Sümbüloğlu G, Kırnap M, Dursun H et all. Traumatic spinal cord injuries in Turkey: a nation-wide epidemiological study. Spinal Cord 2000; 38: 697-701.

5. Karadağ Ö, Gürelik M, Berkan Ö, Kars HZ. Stab wound of the cervical spinal cord and ipsilateral vertebral artery injury. British J Neurosurgery 2004; 18(5): 545-547.

6. Levy ML, GansW,Wijesinghe HS, SooHooWE, Adkins RH, Stillerman CB. Use of methylprednisolone as an adjunct in the management of patients with penetrating spinal cord injury: outcome analysis.Neurosurgery 1996; 39: 1141-1148.

7. Ökten Aİ, Bilal S, Ergün R, Bostancı U. Omurganın bıçaklanmasına bağlı penetran yaralanması: olgusunumu. Ulusal Travma Dergisi 1998; 4(4): 296-299,

8. Şengül G, Sezer A, Çakır M, Kadıoğlu HH, Aydın İH. Nörolojik defisitin olmadığı torakal omuriliğin penetran bıçak yaralanması. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi 2009; 2(1): 34-36.

9. Şimşek O, Kılıncer C, Sunar H, Hamamcıoğlu MK, Canbaz S, Çobanoğlu S. Surgical management of combined stab injury of the spinal cord and the aorta.Neurol Med 2004; 44: 263-265.

10. Yılmaz N, Kıymaz N, Mumcu Ç, Demir İ. Penetrating spinal cord injury: Report of two cases. Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi 2009;15(1): 91-94.

Kaynak Göster