Erken başlangıçlı skolyozların tedavisi için vertikal ekspandabl prostetik titanyum rib (veptr) tekniği. omurga deformitesinin düzeltilmesine ve büyümesine etkisi, sagital ve koronal dengeye etkisi, omuz dengesine etkisi

Amaç: Bu çalışmada ki amacımız, erken başlangıçlı skolyozlu hastalarımıza uyguladığımız VEPTR tekniğinin etkisini ve güvenirliğini geriye dönük olarak değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Çeşitli etiyolojiye sahip erken başlangıç skolyozlu 12 hasta (konjenital skolyozlu 6 hasta, sendromik skolyozlu 2 hasta, infantil idiopatik skolyozlu 2 hasta, nöromüsküler skolyozlu 1 hasta, jüvenil skolyozlu 1 hasta) VEPTR tekniği ile ameliyat edildi. Hastaların ameliyata başlama ortalama yaşı 4.1 (aralık, 1.6-9) idi. Ortalama takip süresi 1.5 yıl (aralık, 1- 2.5) idi. Ortalama distraksiyon sayısı 3.6 (aralık, 2-5) idi. Ortalama uzatma süresi 6.9 ay (aralık, 5.5-9.5) idi. Radyografilerinde ana eğriliğin Cobb açısı, T1-S1 uzunluğu, korreksiyon miktarı, koronal dengesi, sagittal dengesi, omuz dengesi ve kifoz açısı değerleri ölçüldü. Sonuçlar: Ameliyat öncesi Cobb açısı ortalama 66° (aralık, 48°-88°), ameliyat sonrası 52° (aralık, 32°-85° ), ileri takip döneminde 63° (aralık, 40°-96°) olarak ölçüldü. T1-S1 mesafesinde ortalama 1.8 cm/yıl uzama elde edildiği belirlendi. 12 hastanın 9 unda (% 75), 21 komplikasyon meydana geldi (5 kez kaudal çengel dislokasyonu, 5 kez kosta kavrayıcının başa doğru migrasyonu, 5 kez derin yara enfeksiyonu, 2 kez kosta kavrayıcının kaudale doğru migrasyonu, 2 kez distal vida dislokasyonu, 1 kez kranşaft fenomeni, 1 kez yüzeyel yara enfeksiyonu). Çıkarımlar: VEPTR ın erken başlangıçlı skolyozun tedavisinde erken takip döneminde omurganın büyümesine izin verirken, yüksek oranda komplikasyonlara yol açtığını, sagittal ve koronal denge ile omuz dengesini sağlamada yetersiz olduğunu, eğrilikte yetersiz düzelme sağladığını belirledik.

Vertical expandable prosthetic titanium rib (veptr) technique for the treatment of early-onset scoliosis. the effect to growth and correction of the spine deformity, the sagittal and coronal balance, and schoulder balance

Objectives: The purpose of this study was to evaluate the effect of spine growth and improvement of the deformity, the complication rates in VEPTR. Materials and Methods: Our institute between years 2009-2011, 12 patients were instrumented with VEPTR without fusion for treatment of their progressive early-onset scoliosis. Diagnoses included 6 congenital scoliosis (5 patients had fused ribs), 2 infantile idiopathic scoliosis, 2 syndromic scoliosis, 1 neuromuscular scoliosis, 1 juvenile idiopathic scoliosis. The mean age at the time of the surgery was 4.1 (1.6-9) years. The mean duration of follow-up was 1.5 (1-2.5) years. The average number of lengthenings was 3.6 (range, 2-5) per patient. The average interval of lengthenings was 6,9 months (range, 5.5-9.5). Radiographic evaluation included measured changes in deformity Cobb angle, T1-S1 distance, coronal, sagittal and schoulder balance and kyphosis. Results: The mean preoperative scoliosis improved from 66° (range, 48°–88°) to 52° (range, 32°-85°) after the postoperative initial and was 63° (range, 40°–96°) at the last follow-up. The mean total T1-S1 elongation was increased 1.8 cm per year. 9 of the 12 patients (75%) had 21 complications (1.75 complications per patient) during the treatment period (5 distal hook dislodgements, 5 rib cradle cephalad migrations, 5 deep wound infections, 2 rib cradle caudal migrations, 2 distal screw pull-outs, 1 crankshaft phenomenon, 1 superficialwound infection). Conclusion: Spinal deformity (scoliosis, schoulder, coronal and sagittal balance) was not effectively controlled VEPTR system in our study, while allowing for continued growth of the spine but has a high and similar rate of complication.

Kaynakça

1. Akbarnia BA, Marks DS, Boachie-Adjei O, Thopmson AG, Asher MA. Dual growing rod technique for the treatment of progressive early- onset scoliosis: a multicenter study. Spine 2005; 30(17 Suppl): S46-57.

2. Akel I, Pekmezci M, Hayran M, Genc Y, Kocak O, Derman O, Erdoğan I, Yazici M. Evaluation of shoulder balance in the normal adolescent population and its correlation with radiological parameters. Eur Spine J 2008; 17(3): 348–354.

3. Campbell RM Jr, Hell-Vocke AK. Growth of the thoracic spine in congenital scoliosis after expansion thoracoplasty. J Bone Joint Surg 2003; 85-A(3): 409-420.

4. Campbell RM Jr, Smith MD, Hell-Vocke AK. Expansion thoracoplasty: The surgical technique of opening-wedge thoracostomy. Surgical technique. J Bone Joint Surg 2004; 86- A: 51–64.

5. Campbell RM Jr, Smith MD, Mayes TC, Mangos JA, Willey-Courand DB, Kose N, Pinero RF, Alder ME, Duong HL, Surber JL. The characteristics of thoracic insufficiency syndrome associated with fused ribs and congenital scoliosis. J Bone Joint Surg 2003; 85-A: 399-408.

6. Campbell RM Jr, Smith MD, Mayes TC, Mangos JA, Willey-Courand DB, Kose N, Pinero RF, Alder ME, Duong HL, SurberJL. The effect of opening wedge thoracostomy on thoracic insufficiency syndrome associated with fused ribs and congenital scoliosis. J Bone Joint Surg 2004;86-A: 1659–1674.

7. Dimeglio A. Growth of the Spine and Thorax and Effect of Early Fusion (New Information). 3rd International Congress on Early Onset Scoliosis and Growing Spine (ICEOS) on November 20-21, 2009 in Istanbul, Turkey.

8. Dimeglio A. Growth of the spine before age 5 years. J Petiatr Orthop Part B 1993; 1: 102-107.

9. Elsebaie H. Complications of nonoperative management. 3rd International Congress on Early Onset Scoliosis and Growing Spine (ICEOS) on November 20-21, 2009 in Istanbul, Turkey.

10. Emans JB, Caubet JF, Ordonez CL, Lee EY, Ciarlo M. The treatment of spine and chest wall deformities with fused ribs by expansion thoracostomy and insertion of vertical expandable prosthetic titanium rib: Growth of thoracic spine and improvement of lung volumes. Spine 2005; 30(17 Suppl): S58-68.

11. McCall IW, Galvin E, OʼBrien JP, Park WM. Alterations in vertebral growth following prolonged plaster immobilisation. Acta Orthop Scand 1981; 52: 327-330.

12. Muirhead A, Conner AN. The assessment of lung function in children with scoliosis. J Bone Joint Surg 1985; 67-B: 699–702.

13. Piggott H. Posterior rib resection in scoliosis. A preliminary report. J Bone Joint Surg 1971; 53- B: 663-671.

14. Roaf R. Vertebral growth and its mechanical control. J Bone Joint Surg 1960; 42-B: 40-59.

15. Samy MA, Al Zayed ZS, Shaheen MF. The effect of a vertical expandable prosthetic titanium rib on shoulder balance in patients with congenital scoliosis. J Child Ortop 2009; 3: 391-396.

16. Sankar WN, Acevedo DC, Skaggs DL. Comparison of complications among growing spinal implants. Spine 2010; 35(23): 2091-2096.

17. Schulz JF, Smith J, Cahill PJ, Fine A, Samdani AF. The role of the vertical expandable titanium rib in the treatment of infantile idiopathic scoliosis:early results from a single institution. J Pediatr Orthop 2010; 30(7): 659-663.

18. Stokes IA. Analysis of symmetry of vertebral body loading consequent to lateral spinal curvature. Spine 1997; 22: 2495-2503.

19. Thompson GH, Akbarnia BA, Campbell RM Jr. Growing rod techniques in early onset scoliosis. J Pediatr Orthop 2007; 27: 354–361.

20. Thurlbeck W. Postnatal human lung growth. Thorax 1982; 37: 564–571.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2147-5903
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1989
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

3b 2.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Travmatik omurga kırıklarında perkütan ile açık pedikül fiksasyonunun karşılaştırılması

Arjan BOT, Jorrit-Jan VERLAAN, Andy B SPOOR, Agnita STADHOUDER, Ümit Ö GÜLER, F. Cumhur ÖNER

Lumbar perineural cyst with radiculopathy: A case report

Forhad Hossain CHOWDHURY, Mohammod Raziul HAQUE

Orhan Abdi (Kurtaran) bey ve omurga cerrahisi ile ilgili ilk uzmanlık tezi

Sait NADERİ, Alper GÖKÇE, Gülten DİNÇ

Erken başlangıçlı skolyozların tedavisi için vertikal ekspandabl prostetik titanyum rib (veptr) tekniği. omurga deformitesinin düzeltilmesine ve büyümesine etkisi, sagital ve koronal dengeye etkisi, omuz dengesine etkisi

Yunus ATICI, Akif ALBAYRAK, Mehmet Temel TürkiyeACAL İstanbul Travma ve Deformite Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Ti, SAMİ SÖKÜCÜ, Kubilay BENG, Seçkin SARI, MEHMET AKİF KAYGUSUZ

Paraparesis due to hydatid disease of the thoracic spine: A case report

TURGUT AKGÜL, HAMZA KARABAĞ

Lomber spinal dar kanal nedeniyle opere edilen hastaların ligamentum flavumundaki histopatolojik değişiklikler

Ergün KARAVELİOĞLU, Ahmet Metin ŞANLI, Olcay ESER, Zeki ŞEKERCİ

Lomber disk hernisi tedavisinde lazer disk dekompresyonu ve epiduroskopinin yeri

Mehmet Akif SÖNMEZ, Ergün KARAVELİOĞLU, Olcay ESER

Cerrahi olarak tedavi edilen pilonidal sinüsü olan hastalarda spına bıfıda prevalansı

İlker ABCI, İ. Teoman BENLİ, Bülent ÇAPAR, Selcuk ÇAMUŞÇU

Kyphoplasty in the treatment of painful osteoporotic vertebral compression fractures

Mehmet Reşit ÖNEN, Mesut YILMAZ

Lomber faset eklem sendromunda enjeksiyon tedavisinin etkinliği: Klinik çalışma

Ergün KARAVELİOĞLU, Serdar KOKULU, Olcay ESER, Mehmet Akif SÖNMEZ