ERİŞKİN GERGİN OMURİLİK SENDROMU: 2 OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Gergin omurilik sendromu bir çocukluk çağı hastalığıdır ve erişkin yaşta nadiren görülür. Erişkin hastalarda çocuklardan farklı olarak ağrı ve mesane disfonksiyonu esas semptomlardır. Erişkin çağda bel ağrısı ayırıcı tanısında gergin omurilik sendromu mutlaka akılda tutulmalıdır. Semptomatik hastalarda deneyimli bir cerrah tarafından yapılacak cerrahi yüz güldürücüdür. Bu makalede cerrahi ile başarıyla tedavi edilen iki erişkin gergin omurilik sendromu hastası sunulmuştur.

ADULT TETHERED CORD SYNDROME: TWO CASE REPORTS AND LITERATURE REVIEW

Tethered cord syndrome is a childhood disease and rarely seen in adults. In adult patient's pain and bladder dysfunction are essential symptoms in respect of children. While evaluating the low back pain, the diagnosis of tethered cord syndrome must keep in mind at adulthood. Surgery performed by an experienced surgeon is satisfactory at symptomatic patients. Here we presented two cases of adult tethered cord syndrome treated with surgery successfully.

Kaynakça

1. Akay KM, Ersahin Y, Cakir Y. Tethered cord syndrome in adults. Acta Neurochir (Wien) 2000; 142: 1111-1115.

2. Cardoso M, Keating RF. Neurosurgical management of spinal dysraphism and neurogenic scoliosis. Spine 2009; 34: 1775-1782.

3. Garg K, Tandon V, Kumar R, Sharma BS, Mahapatra AK. Management of adult tethered cord syndrome: Our experience and review of literature. Neurol India 2014; 62: 137-143.

4. Hoffman HJ, Hendrick EB, Humphreys RP. The tethered spinal cord: its protean manifestations, diagnosis and surgical correction. Childs Brain 1976; 2: 145-155.

5. Kale SS, Mahapatra AK. The role of somatosensory evoked potentials in spinal dysraphism do they have a prognostic significance? Childs Nerv Sys 1998; 14: 328- 332.

6. Keating MA, Rink RC, Bauer SB, Krarup C, Dyro FM, Winston KR. Neurological implications of the changing approach in management of occult spinal lesions. J Urol 1988; 140: 1299-1301.

7. Kondo A, Kato K, Kanai S, Sakakibara T. Bladder dysfunction secondary to tethered cord syndrome in adults: Is it curable? J Urol 1986; 135: 313-316.

8. Lee GY, Paradiso G, Tator CH, Gentili F, Massicotte EM, Fehlings MG. Surgical management of tethered cord syndrome in adults: indications, techniques, and long-term outcomes in 60 patients. J Neurosurg Spine 2006; 4: 123-131.

9. McLone DG. The adult with a tethered cord. Clin Neurosurg 1996; 43: 203-209.

10. Pang D, Wilberger JE Jr. Tethered cord syndrome in adults. J Neurosurg 1982; 57: 32-47.

11. Phuong LK, Schoeberl KA, Raffel C. Natural history of tethered cord in patients with meningomyelocele. Neurosurgery 2002; 50: 989-995.

12. Roy MW, Gilmore R, Walsh JW. Evaluation of children and young adults with tethered spinal cord syndrome. Utility of spinal and scalp recorded somatosensory evoked potentials. Surg Neurol 1986; 26: 241-248.

13. Yamada S, Won DJ, Yamada SM. Pathophysiology of tethered cord syndrome. Correlation with symptomatology. Neurosurg Focus 2004; 16: E6.

14. Yamada S, Won DS. What is the true tethered cord syndrome? Childs Nerv Syst 2007; 23: 371-375.

Kaynak Göster

457 122

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ERİŞKİN GERGİN OMURİLİK SENDROMU: 2 OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Aygün AXUNDOVA, M. Özgür TAŞKAPILIOĞLU, Alper TÜRKKAN, Ahmet BEKAR

DEAR COLLEAGUES,

İ. Teoman BENLİ

SERVİKAL LORDOZUN FARKLI METODLAR İLE ÖLÇÜMÜ

SELÇUK ÖZDOĞAN, MURAT KÖKEN, Hanife Gülden DÜZKALIR, Ali Haluk DÜZKALIR, Cumhur Kaan YALTIRIK, Erek ÖZTÜRK, Eyüp Can SAVRUNLU, ERDİNÇ CİVELEK, SERDAR KABATAŞ

20-40 YAŞ ARASI NORMAL BİREYLERDE SERVİKAL SAGİTTAL PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİRNUR YILMAZ, HALİME ÇEVİK, Sadik Ahmet UYANIK, Burçak GÜMÜŞ, Tufan KÖS

LAMİNEKTOMİ VE POSTERİOR FÜZYON OPERASYONLARININ SONUÇLARI İLE SERVİKAL SAGİTAL DİZİLİM İLİŞKİSİ

Serkan ŞİMŞEK, Uyğur ER, Kazım YİĞİTKANLI

CERRAHİ ENSTRÜMANLARIN HAVA KAYNAKLI KONTAMİNASYONU CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONUNDAN SORUMLU OLABİLİR Mİ?

Aydin GERİLMEZ, Ali Erhan KAYALAR, Mehmet Reşit ÖNEN, Evren YÜVRÜK, SAİT NADERİ

MEHMET ZİLELİ: BİR ÖNCÜ, BİR USTA VE BİR YOL GÖSTERİCİ

SAİT NADERİ

SERVİKAL SPİNAL DENGE PARAMETRELERİNİN KISA DERLEMESİ

SELÇUK ÖZDOĞAN, MURAT KÖKEN, Hanife Gülden DÜZKALIR, Ali Haluk DÜZKALIR, Cumhur Kaan YALTIRIK, Erek ÖZTÜRK, Eyüp Can SAVRUNLU, ERDİNÇ CİVELEK, SERDAR KABATAŞ

TÜRK OMURGA CERRAHİSİ DERGİSİ'NDE YAYINLANMIŞ MAKALELERIN İÇERİKLERİ VE BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Yunus Emre AKMAN, Erhan ŞÜKÜR, Volkan GUR, Kutalmış ALBAYRAK, Mustafa Alper INCESOY, Mehmet Bülent BALİOĞLU, Yunus ATICI, Ali ÖNER

SERVİKAL DİSK HERNİASYONLARININ CİNSEL FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ

Mehmet Reşid ÖNEN, Evren YÜVRÜK, FUAT TORUN, Sebahat TORUN, SONER ŞAHİN, SAİT NADERİ