Türkiye'nin Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Endeksi İçindeki Yeri Üzerine Bir Araştırma (2007-2019)

Öz Rekabet ve rekabet gücü kavramları tüm sektörler için önemli bir olgu haline gelmiştir. Bu durum ülkeler bazında da etkisini hissettirmiş ve ülkeler zenginliklerini artırmak amacıyla rekabet güçlerini analiz etmeye başlamışlardır. Özellikle tekniğin ilerlemesi ve küreselleşmenin etkisiyle coğrafi konumundan bağımsız olarak her ülke birbirinin rakibi haline gelmektedir. Son elli yıldır büyüme trendinde olan turizm gelişmiş olsun veya olmasın tüm dünya ülkeleri için önemli bir gelir ve istihdam kaynağı olarak görülmektedir. Bu sebeple turizm sektöründe rekabetin belirleyicileri üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan biri de World Economic Forum tarafından yayımlanan turizm ve seyahat rekabet endeksidir. Literatürde endekslerle ilgili yapılan çalışmalarda nitel ve nicel tekniklerin kullanıldığı görülmektedir. Destinasyonlar, ülkeler, bölgeler veya ülke gruplarının ele alındığı çalışmalarda endeks değişiminin nasıl olduğu ve belirleyicileri farklı yöntemlerle (Dematel, Çoklu Karar verme teknikleri, Yapısal eşitlik modelleri ile ele alınmış ancak bu değişimin nedenleri üzerinde fazla durulmamıştır. Bu çalışmada son zamanlarda dünya turizminde ziyaretçi sayısı bakımından iyi bir konuma gelmiş olan Türkiye’nin rekabet endeksindeki yeri incelenerek yükselişler ve düşüşlerinin nedeni literatür ışığında ve dinamik bir anlayışla açıklanmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

Enright, M. J., & Newton, J. (2004). Tourism destination competitiveness: a quantitative approach. Tourism management, 25(6), 777-788.

Kaynak Göster

APA Bostan, A , Aydın, A . (2021). Türkiye'nin Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Endeksi İçindeki Yeri Üzerine Bir Araştırma (2007-2019) . Journal of Travel and Tourism Research , , 131-158 .