Havaaracı Seçim Problemlerinde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Kullanılması ve Bir Uygulama

Bu çalışmada, literatürde nadiren çalışılan konulardan biri olan uçak seçimi üzerine odaklanılmıştır. Çalışmanın amacı, farklı uçuş ağına ve uçuş noktasına sahip havayolu şirketleri açısından en uygun hava aracının belirlenmesidir. Çalışmada, sektör uzmanlarının görüşleri doğrultusunda belirlenen kriterler esas alınarak, uçak tipleri alternatifleri arasında en uygun uçak tipinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Çalışmada, havayolu şirketleri tarafından en fazla talep gören 4 uçak tipi arasından en uygun alternatifin TOPSIS yöntemi kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın bulguları TOPSIS yöntemine göre en uygun havaaracı tipinin B737-800 olduğunu göstermektedir.

Using the Multi Criteria Decision Making Methods in Aircraft Selection Problems and an Application

This study focuses on the choice of aircraft, which is one of the rarely studied topics in the literature. The aim of the work is to determine the most suitable aircraft for airline companies with different flight networks and different flight different destination. The aim of the study is to determine the most suitable aircraft type among aircraft type alternatives, based on the criteria determined by the opinions of industry experts. In the study, it was aimed to determine the most suitable alternative among the four aircraft types which are hava most demand by airline companies by using the TOPSIS method. Findings of the study show that the most suitable type of aircraft according to the TOPSIS method is B737-800.

___

 • Alp, S., & Engin, T. (2011). Trafik kazalarının nedenleri ve sonuçları arasındaki ilişkinin topsis ve ahp yöntemleri kullanılarak analizi ve değerlendirilmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10(19), 65-87.
 • Bruno, G., Esposito, E., & Genovese, A. (2015). A model for aircraft evaluation to support strategic decisions. Expert Systems with Applications, 42-13, 5580-5590.
 • Demireli, E. (2010). TOPSIS çok kriterli karar verme sistemi: Türkiye’deki kamu bankaları üzerine bir uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1), 101-112.
 • Dožić, S., & Kalić, M. (2014). An AHP approach to aircraft selection process. Transportation Research Procedia, 3, 165-174.
 • Dožić, S., & Kalić, M. (2015). Comparison of two MCDM methodologies in aircraft type selection problem. Transportation Research Procedia, 10, 910-919.
 • Givoni, M., & Rietveld, P. (2009). Airline’s choice of aircraft size–Explanations and implications. Transportation Research Part A: Policy and Practise, 43(5), 500-510.
 • Harasani, W. I. (2006). Evaluation and Selection of a Fleet of Aircraft for a Local Airline. Journal of King Abdulaziz University: Engineering Sciences, 17(2), 3-16.
 • Özdağoğlu, A. (2012). Üretim Yapan Isletmeler için Hidrolik Giyotin Alternatiflerinin TOPSIS Yöntemi ile Incelenmesi. Ege Akademik Bakış, 12(4), 549-562.
 • Özdemir , Y., Başlıgil, H., & Karaca , M. (2011). Aircraft Selection Using Analytic Network Process: A Case for Turkish Airlines. World Congress on Engineering. Londra. http://www.iaeng.org/publication/WCE2011/WCE2011_pp1155-1159.pdf adresinden alındı.
 • Özdemir, Y., & Başlıgil, H. (2016). Aircraft selection using fuzzy ANP and the generalized choquet integral method: The Turkish Airlines case. Journal of Intelligent& Fuzzy Systems, 31(1), 1-12.
 • Supçiller, A. A., & Çapraz, O. (2011). AHP-TOPSIS Yöntemine Dayali Tedarikçi Seçimi Uygulaması. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi(13), 1-22.
 • Şimşek, A., Çatır, O., & Ömürbek, N. (2015). TOPSIS ve MOORA Yöntemleri ile Tedarikçi Seçimi: Turizm Sektöründe Bir Uygulama. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(33), 133-161.
 • Uygurtürk, H., & Korkmaz, T. (2012). Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 95-115.
 • Vasigh, B., Fleming, K., & Tacker, T. (2012). Foundations of Airline Finance: Methodology and Practice. Furnham: Ashgate Publishing Company.
 • Wang, T. C., & Chang, T. H. (2007). Application of TOPSIS in evaluating initial training aircraft under a fuzzy environment. Expert Systems with Applications, 33(4), 870-880.
 • Wei, W. (2006). Impact of landing fees on airlines’ choice of aircraft size and service frequency in duopoly markets. Journal of Air Transport Management, 12(6), 288-292.
 • Yurdakul, M., & İç, Y. T. (2003). Türk Otomotiv Firmalarının Performans Ölçümü ve Analizine Yönelik TOPSIS Yöntemini Kullanan Bir Örnek Çalışma. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 1-18.