Hidrolik Santrallerin Turizm ve Kültürel Mirası Üzerine Etkisi

Hidroelekrik santrallerin çevresel etkileri fosil yakıtlar ile karşılaştırıldığında düşük olsa da, özellikle barajların inşaası nedeni ile birçok ekolojik problemin yanısıra, Türkiye gibi tarihi geçmişi eski zamanlara uzanan ülkelerde, özellikle nehir kenarlarında kurulan uygarlıklardan günümüze kalan birçok tarihi eserin sular altında kalmasına neden olmaktadır. Bilinen veya bilinmeyen birçok yerleşim yerleri ve dolayısı ile de tarihi eserler, arkeolojik alanlar ve kültürel miras olarak adlandırdığımız Zeugma, Augusto, Hasankeyf, Juliopolis gibi birçok alan nehir veya derelere yakın bölgelerde kurulmuş olması nedeni ile hidroelektrik santrallerin kurulması nedeni ile tehdit altında kalmaktadır. Barajların inşa edilmesi ile birlikte, tarihi eserler ve dünya kültürel mirasları sular altında kalmaktadır. Bu nedenle, enerji ihtiyacımızı karşılarken, çevreye zarar vermeden, tarihi ve sanatsal eserleri korup ve kültürel mirasa sahip çıkabiliriz. Bu çalışmada, enerji problemleri ile hidroelektrik santral kurulması nedeni ile ortaya çıkan olumsuzluklar değerlendirilmiş ve bir takım yaklaşımlar sunulmuştur. Kültürel miras geçmişten günümüze gelen bağlar, kültürel değerler ve gelenekler olarak tanımlanabilir. Geçmişten günümüze gelen ve gelecek nesillere bırakılması gereken bağları ifade eder. Bu nedenle de kültürel mirasın korunması bir görev ve sorumluluktır.

The Impact of Hydroelectric Power Plants on Tourism and Cultural Heritage

The environmental impact of hydroelectric power plant is low compared to fossil fuels. Many ecological problems arise especially due to the construction of dams. History dating back to ancient times in countries such as Turkey, especially the many historical monuments remain under water ancieant civilization when dams were established in the riverside. Many well-known or unknown settlements and thus historical artifacts, archaeological sites and cultural heritage, such as Zeugma, Augusto, Hasankeyf, Juliopolis, established close to areas of rivers or streams are threatened by hydroelectric power plants or dams. With the construction of dams, historical artifacts and world heritage remain flooded. Therefore, while meeting our energy needs, we can protect the historical and artistic works and protect the cultural heritage without harming the environment. In this study, the negativities that arise due to energy problems and the establishment of hydroelectric power plants are evaluated and some approaches are presented. Cultural heritage can be defined as ties, cultural values and traditions from past to present. It refers to the ties that come from the past to the present and should be left to future generations. Therefore, the protection of cultural heritage is a duty and responsibility.

Kaynakça

Yong, E. (2017). Scientists Have Found the Oldest Known Human Fossils, Science, https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/06/the-oldest-known-human-fossils-have-been-found-in-anunusual-place/529452/, (accessed date: 15.04.2019).

Sample, I., (2017). Oldest Homo sapiens bones ever found shake foundations of the human story, The Guardian, https://www.theguardian.com/science/2017/jun/07/oldest-homo-sapiens-bones-ever-found-shake-foundationsof-the-human-story, (accessed date: 10.04.2019).

Gibbons, A. (2017). World’s oldest Homo sapiens fossils found in Morocco, Science, http://www.sciencemag.org/news/2017/06/world-s-oldest-homo-sapiens-fossils-found-morocco, (accessed date: 10.04.2019).

Planck, M. (2017). Scientists discover the oldest Homo sapiens fossils at Jebel Irhoud, Morocco, phys.org, https://phys.org/news/2017-06-scientists-oldest-homo-sapiens-fossils.html, (accessed date: 13.04.2019).

McDougall, I., Brown, F. H., & Fleagle, J. G. (2005). Stratigraphic placement and age of modern humans from Kibish, Ethiopia. Nature, 433 (7027), 733-736.

ECC, (2008). El Castillo Cave. https://www.donsmaps.com/castillo.html, (accessed date: 30.03.2019)

Alonso, L.P., (2015). Altamira. https://www.ancient.eu/Altamira/. (accessed date: 01.04.2019).

PCA, (2019). Prehistoric Cave Art, Ancient-Wisdom, http://www.ancient-wisdom.com/caveart.htm, (accessed date: 01.04.2019).

Ricaut, F. X. and Waelkens, M., (2008). Cranial Discrete Traits in a Byzantine Population and Eastern Mediterranean Population Movements, Human Biology: Vol. 80: Iss. 5, Article 5.

Wikistrike, (2011). L’Histoire occultée des peuples Européens, http://www.wikistrike.com/article-l-histoireoccultee-des-peuples-europeens-68590949.html, (accessed date: 05.04.2019).

Yelken, K. (2019). Göbekli Tepe-4 Gizemli Tapınağın Şifreleri, https://www.kenanyelken.com/gobekli-tepefigurler-semboller, (accessed date: 03.04.2019).

Hydriaproject (2019) Sadd Al-Kafara, the oldest dam in the World, http://www.hydriaproject.info/en/egypt-sadd-alkafara-dam/relevance9, (accessed date: 03.04.2019).

Ozturk, H.K. (2004). Present status and future prospects of hydroelectric energy in Turkey. Energy sources, 26 (9), 829-840.

Meyer, S. (2014). Jerwan Aqueduct, https://www.ancient.eu/image/3022/jerwan-aqueduct/, (accessed date: 09.04.2019).

EMO, (2019) Türkiye Elektrik Enerjisi İstatistikleri, Elektrik Mühendisleri Odası, http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=88369#.WbhLo9GQnIU, (accessed date: 03.04.2019).

Gökdemir, M., (2002). Dünyada ve Türkiyede Su; Barajlar ve Kültürel Miras, Türkiye Mühendislik Haberleri Sayı 420-421-422/2002/4-5-6.

Kaynak Göster