BİR GEMİDE ISI DEĞİŞTİRİCİ TEMİZLİK ÇEVRİMİNİN OPTİMİZASYONU

Isı değiştiricilerde birikinti, ısıl hidrolik performansının zamanla azalmasına neden olmaktadır. Isıl hidrolik performans minumum bir kabul edilebilir seviyeye geldiğinde ısı değiştiricinin temizliğinin yapılması zorunludur. Isı değiştiricinin periyodik temizlik kararı için, genellikle prosesin termoekonomik performansı esas alınmaktadır. Bu çalışmada, 2500 işletme saati süresince deniz suyu soğutmalı gövde borulu ısı değiştiricide dolaşan soğutma suyu ve deniz suyu akışkanlarının sıcaklıkları ölçülmüş ve toplam birikinti dirençleri bulunmuştur. Bir gemi ana makinesinin deniz suyu soğutmalı ısı değiştiricisi için çeşitli maliyet elemanları değerlendirilerek boyutsuz maliyet modeli ve boyutsuz zaman ile değişimi incelenmiştir.

Optimization of Heat Exchanger Cleaning Cycle on A Ship

Kaynakça

[11]] Ezgi, Cüneyt, “Deniz Suyu Soğutmalı Gövde Borulu Alaşımlı Isı Değiştiricilerin Performansının Araştırılması”, MSc Thesis (Advisor; N. ÖZBALTA),Ege University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mechanical Engineering Department, Bornova–IZMIR,2004, 220 s.

[22]] Kakaç S. and Liu H., 1998, Heat Exchangers Selection, Rating and Thermal Design, CRC Pres, New York, 432p

[33]] Heywood J.B., 1988, Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill Book Company, Singapore, 930p.

[44]] Bott,T.R.,1997, Understanding Heat Exchanger Fouling and Its Mitigation, Begell House, Inc.,401-409.

Kaynak Göster

APA Ezgi, C , Özbalta, N . (2012). BİR GEMİDE ISI DEĞİŞTİRİCİ TEMİZLİK ÇEVRİMİNİN OPTİMİZASYONU . Journal of Naval Sciences and Engineering , 8 (1) , 33-46 .