Batı Karadeniz Bölgesi Yöresel Yemeklerinin Tanıtımı: Kaymakamlık ve İlçe Belediyesi Web Siteleri Üzerine İçerik Analizi

Çalışmanın temel amacı destinasyonların ziyaret nedenleri arasında gösterilen yöresel yemeklerin yerel yönetimde önemli bir yeri olan kaymakamlık ve ilçe belediyeleri web sayfalarında görsel ve metinsel olarak paylaşılan içeriklerin analizinin yapılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Batı Karadeniz bölgesinde bulunan 6 ilin (Kastamonu, Bartın, Karabük, Bolu, Zonguldak ve Düzce) kaymakamlık ve ilçe belediyesi web sayfalarında bulunan yöresel yemeklere yönelik 58’i görsel (%32) ve 124’ü ise (%68) metinsel toplam 182 adet veri içerik analiz yöntemine uygun olarak analiz edilmiştir. İnceleme sonucunda metinsel verilerin görsel verilere göre daha fazla olduğu, belediye web sayfalarının kaymakamlık web sayfalarına göre daha fazla yöresel yemek tanıtım materyaline yer verdiği görülmüştür. Ayrıca Batı Karadeniz Bölgesi özelindeki bazı kaymakamlık ve ilçe belediyelerinin web sayfalarında yöresel yemeklerin tanıtımına yönelik herhangi bir materyal bulunmadığı saptanmıştır.

___

  • Akdağ, G. ve Üzülmez, M. (2017). Sürdürülebilir gastronomi turizmi kapsamında otantik yiyeceklere yönelik bir inceleme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2-Special Issue), 301–309.
  • Alyakut, Ö. (2020). Destinasyon pazarlaması kapsamında gastronomi bilgi içeriklerinin analizi: web siteleri üzerine bir inceleme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1867-1884.
  • Apak, Ö. C. ve Gürbüz, A. (2018). Turistlerin yöresel gıda ürünlerine ilgi düzeyleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 334-349.
  • Ayaz, N. ve Türkmen, B. M. (2018). Yöresel yiyecekleri konu alan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 2(1), 22-38.
  • Ayaz, N., Kırmızıkuşak, D. ve Uslu, A. (2021). Yöresel yemeklerin tanıtımı: Valilik ve belediye web siteleri üzerine bir içerik analizi. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 5(2), 213-233.
  • Bekar, A. ve Zağralı, E. (2015). Turistik destinasyonlardaki restoranların menülerinde yöresel yemeklerin kullanımı: Akyaka örneği. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC), 28-30 May 2015, Selçuklu, Konya.
  • Bianchi, C. & Mortimer, G. (2015). Drivers of local food consumption: A comparative study. British Food Journal, 117(9), 2282–2299.
  • Brey, E. T., So, S. I., Kim, D. Y., & Morrison, A. M. (2007). Web-based permission marketing: Segmentation for the lodging industry. Tourism Management, 28(6), 1408-1416.
  • Büyükşalvarcı, A., Şapcılar, M. C. ve Yılmaz, G. (2016). Yöresel yemeklerin turizm işletmelerinde kullanılma durumu: Konya örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(4), 165-181.