Yolcu Gemisi Pis Su Arıtım Standartları ve Arıtma Sistemleri

Yolcu gemisi sektörü, dünya turizminde payı en yüksek olan sektörlerden bir tanesidir. Hızla büyüyen bu sektör, yolcu gemilerini yüzer şehirler haline dönüştürmüştür. Dev yolcu gemileri gerek binlerce yolcusunun ürettiği gerekse de operasyonu sırasında oluşturduğu atıklar bakımından denizlerimiz için ciddi bir tehdit haline gelmiştir. 3000 - 4000 yolcu kapasiteli bu yüzer şehirlerin diğer yük gemileriyle karşılaştırıldıklarında önemli miktarda pis su boşaltımı yaptıkları görülmektedir. Oluşan pis suyun arıtım ve boşaltım prosedürleri MARPOL ve EPA gibi önemli kuruluşlar tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektedir. Bu çalışmada pis su arıtım sistemlerinin tipleri, çalışma prensipleri, arıtılmış atığın ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara uygunluğu ve denetim kuruluşlarının boşaltım standartları incelenerek karşılaştırılmıştır. Pis su arıtımında özellikle yolcu gemilerinde kullanılan MSDs (Klasik Arıtma Sistemleri) ve AWTs (Gelişmiş Atık Su Arıtma Sistemleri) sistemlerinin pis su içeriğinde bulunan patojen, nütrient, kimyasal bileşenler ve ağır metal gibi zararlı bileşenleri arıtma yöntemleri hakkında bilgiler verilmiştir. Bu sistemlerin verimleri birbirleriyle karşılaştırılarak, uluslararası pis su boşaltım kurallarına uygunluğu incelenmiştir. MSD ve AWT sistemleri, arıtım prosedürleri ve arıttıkları atık suyun konsantrasyonları açısından karşılaştırıldıklarında, AWT sistemlerinin, MSD sistemlerine göre daha yüksek ve kaliteli şekilde arıtım yaptığı görülmüştür. Özellikle Alaska sularına yapılan boşaltımları denetleyen EPA'nın, diğer uluslararası kurallara göre daha sıkı olan standartları, özellikle yolcu gemilerinde MSD sisteminden, AWT sistemine geçişi kaçınılmaz hale getirmiştir.

Cruise Ship Sewage Treatment Standards and Systems

Cruise shipping sector is one of the most important sectors that has a great share in world tourism. This sector, which is expanding rapidly, transforms cruise ships into floating cities. The great cruise ships became a serious threat for the seas and oceans by producing wastes by either passengers or vessels' own operational phase. It is observed that the passenger ships with 3000-4000 passenger capacity, discharge a considerable amount of sewage compared to other cargo ships. The treatment and discharge procedures of sewage are regulated and inspected by MARPOL and EPA. In this study, the types of sewage treatment systems, working principles, the convenience of treated wastes to national and international standards and the discharge standards of inspection organizations are compared. MSDs (Marine Sanitation Device System) and AWTs (Advanced Wastewater Treatment System), which are particularly in use on board cruise ships, are explained in terms of treatment systems for pathogen, nutrients, chemicals and heavy metals. The efficiency of these systems are compared and their compliance to international sewage discharge regulations is investigated. When comparing MSD and AWT systems in terms of treatment procedures and the concentrations of treated wastewater, it is clearly seen that AWT systems are more qualified than MSD systems. EPA's standards, which are more strict than other international rules and regulating the discharges to Alaska waters, make the transition from MSD to AWT inevitable.

Kaynakça

[1] MARPOL, Annex IV of MARPOL 73/78, Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from Ships http://www.mpa.gov.sg/sites/circulars_ and_notices/pdfs/shipping_circula rs/mc03-18a.pdf

[2] EPA, United States Enviromental Protection Agency, Cruise Ship Discharge Assessment Report, December 29, 2008.

[3] Koboevic, Z., Kurtela, Z., Comparison of marine sewage treatment systems,University of Dubrovnik Maritime Department, Dubrovnik, Croatia. https://bib.irb.hr/datoteka/570916. COMPARISON_OF_MARINE_ SEWAGE_TREATMENT_SYSTEMS. pdf

[4] EPA, United States Environmental Protection Agency, Generic Sampling and Analysis Plan for Large Cruise Ships in Alaskan Waters, June 2, 2004.

Kaynak Göster