Karadeniz Tipi Balıkçı Teknesinin İmalat Süre ve Süreçlerinin Benzetim Tekniği ile Modellenmesi

Bu çalışmada, Karadeniz tipi bir balıkçı teknesinin üretim süreci detaylı olarak incelenmiş ve SİMİO simülasyon tabanında bir modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan bu model ile Karadeniz tipi balıkçı teknesinin üretim süresi belirlenmiştir. Sonra, tekne imalatında çalışma saatleri değiştirilmek suretiyle teknenin imalat süresi belirlenmiş ve bu şekilde çalışma saatlerinin tekne üretim süresine olan etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak, çalışma süresindeki her artışın tekne üretim süresini etkilemediği gözlemlenmiş ve çalışma saatlerindeki düzenli artışların Karadeniz tipi teknenin üretim süresi üzerine etkileri sayısal olarak ortaya konulmuştur.

Modeling of Manufacturing Time and Processes of Karadeniz Type Fishing Boat with Simulating Technique

In this study, the production process of a Black Sea type fishing boat was examined in detail, and a model was created in the SIMIO simulation base. With this model, the production period of Black Sea type fishing boat was determined. Subsequently, by changing working hours in the manufacture of boats, the production duration of the boat was determined and the effects of working hours on the boat production period were investigated. Consequently, it was observed that not every increase in working time affected the production of boats, and the effects of regular increases in working hours on the production period of Black Sea type of boats were quantified.

Kaynakça

[23] Davulcu, M(2015). Karadeniz Bölgesinde Ahşap Tekne Yapımcılığı ve Günümüzdeki Durumu, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2015:7(12):94-124.

[22] Davulcu, M. (2013). Bartın Yöresinde Ahşap Tekne Yapımcılığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 2013:5(1):23-52.

[21] Kaygın, B. ve Aytekin, A. (2005). Ahşap Tekne Konstrüksiyonu, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2005: 7(7):14-23.

[20] Tunçel, S. (2016). Tekne İmalatında Ahşap Malzeme Seçimi, GİDB Dergi, 2016:6:13-22.

[19] Gulbrandsen, Φy. (2004). Fishing Boat Designs 2: V-Bottom Boats of Planked Plywood Construction. Grimstad: FAO Fisheries Technical Paper No: 134 Rev 2.

[18] Haug, A. F. (1974). Fishing Boat Designs 1: Flat Bottom Boats. Roma: FAO Fisheries Technical Paper No: 117.

[17] Tezel, R. (1959). Yeni Bir Balıkçı Teknesi Yapılıyor, Balık ve Balıkçılık, 1959:7(3):16-21.

[16] Küçük, F. (1964). Çektirmenin Direnç Karakteristikleri, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, İstanbul.

[15] Nutku, A. (1962). Model Tests with Fishing Boats II Taka, Gemi Enstitüsü Bülteni, 1962:7.

[14] Nutku, A. (1957). Model Tests with Fishing Boats I, Gemi Enstitüsü Bülteni, 1957:3.

[13] Savcı, M. (1956). Balıkçı Gemilerinin Dizaynı İçin Yeni Yollar, Doçentlik Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, İstanbul.

[12] Traung, J. O. (1967). Fishing Boats of The World: 3. London: Fishing News (Books) Limited.

[11] Traung, J. O. (1960). Fishing Boats of The World: 2. London: Fishing News (Books) Limited.

[10] Traung, J. O. (1955). Fishing Boats of The World. London: Fishing News (Books) Limited.

[9] Akagündüz, D. (1965). Balıkçı Tekneleri Konusunda FAO Teşkilâtı Tarafından Düzenlenen Üçüncü Teknik Toplantı, Balık ve Balıkçılık, 1965:13(10):13-15.

[8] Saral, D. (2016). Yumrubaşın Balıkçı Gemilerinin Direncine Olan Etkisinin Sistematik Olarak İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

[7] Özdemir, Ü. (2006). Kurucaşile İlçesinde Geleneksel Ahşap Tekne Yapımı, Doğu Coğrafya Dergisi: 2006:11(16):193-210.

[6] Chapelle, H. İ. (1957). Türk Balıkçı Tekneleri, Balık ve Balıkçılık, 1975:5(1):14-18.

[5] Kafalı, K. (1955). Türkiye Sularında Çalışan Hafif Tekneler Takalar, Gemi Mecmuası, 1955:1:12-19.

[4] Kafalı, K., Şaylan, Ö. ve Şalcı, A. (1979). Türkiye Sularına Uygun Balıkçı Gemisi Formlarının Geliştirilmesi, TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu, Proje No: G-416, İstanbul.

[3] Mısır, S. (2008). Karadeniz Bölgesi Balıkçı Tekneleri, Yunus Araştırma Bülteni, 2008:1:13-16.

[2] Kafalı, K. (1970). Türkiye’ye Uygun Balıkçı Tekneleri ve Ülkemizde Yapım İmkânları, Balık ve Balıkçılık, 1970:18(3):7-14.

[1] Aydın, M. (2002). Türkiye Sularına Uygun Balıkçı Gemilerinin Bilgisayar Destekli Dizaynı, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

[94] Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü. (2014). Kurumsal Tarihçe. Erişim Tarihi: 02.02.2018, http://www.coastalsafety.gov.tr

[93] 13 Aralık 1983 tarihli 233 sayılı kanun, Resmi Gazete No:18435(18 Haziran 1984), 197.

[92] 17 Haziran 1982 tarihli 2680 sayılı kanun, Resmi Gazete No:17729(19 Haziran 1982), 43.

[91] 10 Ağustos 1951 tarihli 5842 sayılı kanun, Resmi Gazete No:7885(16 Ağustos 1951), 1810.

[90] 3 Ocak 1938 tarihli 3302 sayılı kanun, Resmi Gazete No:3805(11 Ocak 1938), 9212.

[89) 4 Mart 1925 tarihli 576 sayılı kanun, Resmi Gazete No:87(4 Mart 1925), 9.

[88] 3 Ocak 1938 tarihli 3302 sayılı kanun, Resmi Gazete No:3805(11 Ocak 1938), 9212.

[87] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 916/28-M. 31 Aralık 1894.

[86] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 765/54-M. 6 Mart 1894.

[85] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 754/65-M. 23 Kasım 1892.

[84] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 404/11-M. 16 Mayıs 1883.

[83] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 351/100-M. 16 Haziran 1881.

[82] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 773/54-107-108- M. 21 Ekim 1894, Def.No: 428/54A-M. 26 Ekim 1894.

[81] Ay, R. (2000). İstanbul Boğazı’ndaki Deniz Fenerleri ve Tahlisiye Yapılarının Koruma ve Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 15.

[80] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 762/106A-M. 12 Ocak 1908.

[79] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 1134/20-15-M. 19 Haziran 1888.

[78] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 1137/31-46-M. 19 Haziran 1888.

[77] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 194/70-M. 14 Mart 1885.

[76] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 1051/54-M. 8 Mart 1898.

[75] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 1539/42-M. 10 Ekim 1896.

[74] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 21/56-M. 5 Mayıs 1903.

[73] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 295/53-M. 23 Ağustos 1879.

[72] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 773/80-90-M. 8 Eylül 1895.

[71] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 488/41-M. 22 Aralık 1886.

[70] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 282/83A-M. 20 Ekim 1887.

[69] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 797/49-M. 23 Aralık 1889.

[68] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 1088/121-M. 27 Eylül 1897.

[67] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 295/89-M. 12 Eylül 1879.

[66] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 1026/110-M. 2 Mayıs 1896

[65] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 600/23-M. 20 Mayıs 1889

[64] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 496/99-M. 28 Şubat 1886, Def.No: 280/55A-M. 15 Eylül 1887.

[63] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 222/210A-M. 11 Kasım 1884, Def.No: 887/55-M. 18 Şubat 1885.

[62] Marius Michel Pacha…, age., 7.

[61] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 486/33A-M. 15 Şubat 1896

[60] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 1308/18-M. 21 Mayıs 1892, Def.No: 1319/23-M. 25 Ağustos 1892.

[59] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 1009/52-M. 7 Şubat 1887.

[58] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 1027/93-M. 27 Ağustos 1887.

[57] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 317/1-M. 28 Temmuz 1879.

[56] 3 Ocak 1938 tarihli 3302 sayılı kanun, Resmi Gazete No:3805(11 Ocak 1938), 9212.

[55] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 263/150-M. 4 Haziran 1877, Def.No: 122/49A-M. 14 Haziran 1877.

[54] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 661/39-M. 27 Kasım 1875, Def.No: 237/27-52-M. 17 Mart 1876.

[53] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 200/19-M. 21 Ekim 1875.

[52] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 607/29-32-M. 23 Kasım 1872.

[51] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 29/41-M. 4 Eylül 1860.

[50] 3 Ocak 1938 tarihli 3302 sayılı kanun, Resmi Gazete No:3805(11 Ocak 1938), 9212.

[49] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 29/84-M. 2 Şubat 1859.

[48] Thobie, J. (2004). L'administration générale des phares de l'Empire ottoman et la société Collas et Michel, 1860-1960. Paris: L’Harmattan, 10-11.

[47] Marius Michel Pacha Construction et Administration des Phares de l'Empire Ottoman, (2001). Ed. François Pourcelet, Aix-en-Provence: Archives Nationales D’outre-Mer, 6.

[46] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 29/1-M. 20 Şubat 1856, Def.No: 24/09B-91A-M. 6 Temmuz 1856, Def.No: 34/5A-M. 11 Ağustos 1859.

[45] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 29/70-M. 13 Haziran 1956.

[44] Camcı, B., Zafer, C. ve Yaman, Ş. (1994). Türk Deniz Ticareti ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri Tarihçesi. İstanbul: Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yayınları, 222.

[43] Coulier, M. (1846). Atlas Général des Phares et Fanaux à L'usage des Navigateurs. Paris: Robiquet.

[42] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 4/83B-84A-M. 3 Nisan 1847.

[41] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 4/73A-M. 6 Ocak 1847.

[40] Dz.K.K. Arşivi Def.No: 140/4-5-M. 4 Mayıs 1838.

[39] BOA. CT.BH. No:9995, H. 23 Zilkade 1226/M. 9 Aralık 1811.

Kaynak Göster