Doğal Gaz Yakıtlı Bir Araştırma Motorunun Kısmi Yüklerdeki Performansının Deneysel Analizi

Bu çalışmada tek silindirli bir araştırma motoru sıkıştırılmış doğal gaz (compressed natural gas, CNG) yakıtının kullanımı için uygun hale getirilmiştir. Motor farklı yük ve devirlerde çalıştırılmış olup, CNG yakıtının performans değerlerine etkisi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Deney motorunda CNG yakıtı emme manifoldu üzerinden emme zamanı enjekte edilmiştir. Yakıt miktarı enjektörün açık kalma süresiyle kontrol edilmiştir. Yapılan performans ölçümleri sonucu efektif gücün motor devrinin yükselmesiyle arttığı belirlenmiştir. Özgül yakıt tüketimi ise motor devrinin yükselmesiyle artmış, ancak yükün artırılmasıyla azaldığı görülmüştür. Aynı şekilde volümetrik verim düşük yüklerde %80 civarında iken motor devrinin yükselmesiyle birlikte %65 civarına düştüğü belirlenmiştir. Sonuç olarak, deney motoru sıkıştırma oranı 10 için CNG yakıtı ile çalıştırılmış, performans eğrileri başarılı bir şekilde elde edilerek analizler gerçekleştirilmiştir. Yakıt olarak CNG kullanılması durumunda motor devrinin artmasıyla volümetrik verimin azaldığı ve yakıt tüketiminin arttığı görülmüştür.

Experimental Performance Analysis of a Partially Loaded Natural Gas Fuelled Research Engine

In this study, a single-cylinder research engine was refitted to CNG fuel usage. The effect of CNG fuel on the engine performance was examined in detail in different engine loads and speeds. In the single-cylinder test engine, the CNG fuel was injected to intake manifold through the suction time. Performance measurements showed that the effective power increased through the increase of the engine speed. The specific fuel consumption decreased as the load increased, but it was seen to increase with the engine speed increase. Similarly, it was seen that while the volumetric efficiency was about 80% at the low speed, the efficiency rate fell to 65% as the engine speed increased. As a result, the specific research engine at a compression ratio of 10 was run with CNG fuel, the performance curves were obtained, and performance analysis was carried out successfully. In the case of CNG usage, the results showed that as the engine speed increased volumetric efficiency decreased and the fuel consumption increased.

___

[13] Kalam M. A., Masjuki H. H. (2011). An Experimental Investigation of High Performance Natural Gas Engine with Direct Injection, Energy, 36, 3563-3571.

[12] Pulkrabek W. W. (2003).Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey, 394p.

[11] Kato, K., Igarashi, K., Masuda, M, Otsubo, K., Yasuda, A., Takeda, K., Sato, T., (1999). Development of engine for natural gas vehicle, SAE Technical Paper 1999-01-0574.

[10] Yadollahi, B., Boroomand, M., (2013). The Effect of Combustion Chamber Geometry on Injection and Mixture Preparation in a CNG Direct Injection SI Engine, Fuel, 107, 52–62.

[9] Mohamad., T. I., (2010). Compressed Natural Gas Direct Injection (Spark Plag Fuel Injector), Natural Gas, Primož PotoÄÂnik (Ed.), ISBN: 978-953-307-112-1

[8] Kalam, M. A., Masjuki, H. H., (2011). An Experimental Investigation of High Performance Natural Gas Engine with Direct Injection, Energy, 36, 3563-3571.

[7] Gorby, D., (2007). An Evaluation of Partially Stratified Charge Ignition in a Direct Injection Natural Gas Engine, The University of British Colombia, Master Thesis of Applied Science, 87 p., Colombia.

[6] Saraçoğlu, H., Söğüt, O. S. (2017). Metan yakıtlı sıkıştırmalı ateşlemeli motorlarda piston geometrisi ve yanma süreci parametrelerinin motor performansına etkilerinin kriging yöntemiyle incelenmesi. Journal of ETA Maritime Science, 5(4), 314-321.

[5] Cakir M., Sönmez H.İ., (2017). Determination of Pre-combustion Chamber Design for a Stratified Charge Natural Gas Engine, III. International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS), Budapeşte, MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, pp.609-613.

[4] Semin, Rosli Abu Bakar, (2008). Technical Review of Compressed Natural Gas as an Alternative Fuel for Internal Combustion Engines, American J. of Engineering and Applied Sciences 1 (4): 302-311.

[3] Poulton, M.L., (1994). Alternative Fuels for Road Vehicles, Comp. Mechanics Publications, UK.

[2] Stone, Richard., (1997). Introduction to Internal Combustion Engines 2nd Edition, SAE Inc., USA.

[1] KaynaklarShashikantha., Parikh P.P., (1999). Spark ignition producer gas engine and dedicated compressed natural gas engine-Technology development and experimental performance optimization, SAE Technical Paper, 1999-01-3515.

___