Zygmunt Bauman’ın Gözlüğü ile Çalışma İlişkilerine Bakmak

Bu çalışmada Zygmunt Bauman’ın bazı kavramlarıyla çalışma ilişkilerinin günümüzdeki görünümüne yeniden bakılmaktadır. Bilindiği gibi sosyal bilimciler, içinde yaşadığımız toplum tipini adlandırmak için uygun bir niteleme üzerinde değil, ancak mutlaka yeni bir isimle adlandırmanın gerekliliği üzerinde uzlaşmış görünüyorlar. Bu bağlamda ‘sanayi toplumu’nun çalışma ilişkileri kalıpları tümden değişmiş ve çok daha ‘akışkan’ yapılar karşımıza çıkmış durumdadır. Bu yapıların çalışma hayatında ne tür bir görünüm ortaya çıkarttığını ortaya koymada Zygmunt Bauman’nın kavramları oldukça açıklayıcı durumdadır. Bu çalışmada da onun akışkan modernlik, ağır modernlik, sivil zayiat, turist-aylak ayırımı, iş etiği ve cemaat kavramları ele alınacaktır.

Looking at Labour Relations Through the Lens of Zygmunt Bauman

This study re-examines some concepts of Zygmunt Bauman in order to look at the current view of labor relations. Social scientists seem to agree on the necessity of renaming the type of society we are living in; however, they do not agree on a common title for the current society. In this context, the working patterns of the “industrial society” are completely changed, and we are facing many more “liquid” structures. Bauman’s concepts are quite descriptive in revealing the kind of appearance these structures have for working life. This study discusses the following concepts of Bauman: liquid modernity, heavy modernity, collateral damage, tourist-vagabond categories, work ethics, and community.

Kaynakça

Adler, W. M. (2003). Mollie’nin işi: Bir küreselleşme hikayesi (F. Orman, Çev.). İstanbul: Aykırı.

Akyiğit, E. (2016). İş hukuku. Ankara: Seçkin.

Atanasov, S. (2014). Foreign direct investments. Retrieved November 8, 2017 from http://www.theglobaleconomy.com/blog/?p=401

Atar, F. (2007). Nikâh. İslam ansiklopedisi içinde (C. 33, s. 112–117). Ankara: TDV. Bauman, Z. (1999). Çalışma, tüketicilik ve yeni yoksullar (Ü. Öktem, Çev.). İstanbul: Sarmal.

Bauman, Z. (2004). Sosyolojik düşünmek (A. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Ayrıntı

Bauman, Z. (2006). Küreselleşme: Toplumsal sonuçları (A. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Ayrıntı

Bauman, Z. (2007). Modernite ve holocaust (S. Sertabiboğlu, Çev.), İstanbul: Sarmal

Bauman, Z. (2008). Bireyselleşmiş toplum (Y. Alogan, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Bauman, Z. (2010a). Liquid times: Living in an age of uncertainty. Cambridge: Polity.

Bauman, Z. (2010b). Etiğin tüketiciler dünyasında bir şansı var mı? (F. Çoban ve İ. Katırcı, Çev.). Ankara: DeKi.

Bauman, Z. (2013a). Modernite, kapitalizm, sosyalizm: Küresel çağda sosyal eşitsizlik (F. Doruk Ergun, Çev.). İstanbul: Say.

Bauman, Z. (2013b). Postmodernizm ve hoşnutsuzlukları (İ. Türkmen, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Bauman, Z. (2014a). Akışkan modern dünyadan 44 mektup (A. Söğütlüoğlu, Çev.). İstanbul: Habitus.

Bauman, Z. (2014b). Azınlığın zenginliği hepimizin çıkarına mıdır? (H. Keser, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Bauman, Z. (2015). Özgürlük (K. Eren, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Bauman, Z. ve Lyon, D. (2013). Akışkan gözetim (E. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Bauman, Z. [Al Jazeera English]. (2016, July 23). Talk to Al Jazeera: Behind the world’s crises of humanity [Video file]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=EG63MkQb1r4

Bauman, Z. (2017). Akışkan modernite (S. O. Çavuş, Çev.). İstanbul: Can.

Beck, U. (2000). The brave new world of work. Cambridge: Polity.

Beck, U. (2002). Zombie categories: Interview with Ulrich Beck. In U. Beck & E. Beck-Gernsheim (Eds.), Individualization: Institutionalized individualism and its social and political consequences (pp. 202–213). London: Sage.

Beck, U. (2011). Risk toplumu: Başka bir modernliğe doğru, (K. Özdoğan ve B. Doğan, Çev.). İstanbul: İthaki.

Bell, D. (1976). The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting. NY: Basic Books.

Bureau of Labor Statistics (2016). News release, Retrieved November 8, 2018 from https://www.bls.gov/news.release/pdf/tenure.pdf

Budd, J. W. (2006). Employment with a human face: Balancing efficiency, equity and voice. Ithaca: ILRPress

Castells, M. (2005). Enformasyon çağı: Ekonomi, toplum ve kültür, 1. Cilt: Ağ toplumunun yükselişi (E. Kılıç, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Collins, J. L., & Mayer, V. (2010). Both hands tied: Welfare reform and the race to the bottom in the low-wage labor market. Chicago: The University of Chicago Press.

Credit Suisse (2017). The global wealth report, 2016. Retrieved November 8, 2017 from https://www.credit-suisse.com/corporate/en/articles/news-and-expertise/the-global-wealth-report-2016-201611.html

(2017). Taşeron yüzde 500 arttı, Cumhuriyet Gazetesi. Erişim Adresi 1 Kasım 2017 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/758388/Taseron_yuzde_500_artti.html

Dikmen, A. A. (2015). Makine, iş, kapitalizm ve insan. İstanbul: NotaBene.

Esping-Anderson, G. (2011). Tamamlanmamış devrim: Kadınların yeni rollerine uymak (S. Çağatay, Çev.). İstanbul: İletişim.

FRED (2017). All employees: Professional and business services, Retrieved November 8, 2017 from https://fred.stlouisfed.org/series/TEMPHELPS#0

FT –Financial Times- (2017). Number of UK workers on zero-hours contracts falls, Retrieved November 1, 2017 from https://www.ft.com/content/3de1b19c-9d1b-11e7-8cd4-932067fbf946

Genel-İş sendikası (2017). Emek araştırma raporu. Retrieved November 1, 2017 from http://t24.com.tr/files/20170622192827_emek-arastirma-raporu-22.06.2017-3.pdf

International Labour Organization. (2017). The future of work we want: A global dialogue. Retrived April 7, 2017 from http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/dialogue/lang--en/index.htm

Karaboğa, K. (2017). Türkiye, daha fazla uluslararası doğrudan yatırım çekmek için vites yükseltecek, Dünya Gazetesi. Retrieved November16, 2017 from https://www.dunya.com/ekonomi/turkiye-daha-fazla-uluslararasi-dogrudan-yatirim-cekmek-icin-vites-haberi-278028

Karimi, F. (2017). 20 million at risk of starvation in world’s largest crisis since 1945, UN says. CNN. Retrieved April 4, 2017 from http://edition.cnn.com/2017/03/11/africa/un-famine-starvation-aid/

Klein, N. (2002). No logo (N. Uysal, Çev.). Ankara: Bilgi Yayınevi.

Lopatto, E. (2013). Unmarried couples living together is new norm. Bloomberg. Retrieved March 22, from https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-04-04/unmarried-couples-living-together-is-new-u-s-norm

Marx, K. ve Engels, F. (2005). Komünist Parti manifestosu (Y. Onay, Çev.). İstanbul: Evrensel.

MM –Missing Migrants- (2017). Total of deaths. Retrieved November 8, 2017 from http://missingmigrants.iom.int/

Rudra, N. (2008). Globalization and the race to bottom in developing countries: Who really gets hurt? Cambridge: Cambridge University Press.

Sennett, R. (2016). Karakter aşınması (B. Yıldırım, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Standing, G. (2014). Prekarya: Yeni tehlikeli sınıf (B. Ergin, Çev.). İstanbul: İletişim

Strangleman, T., & Warren, T. (2015). Çalışma ve toplum: Sosyolojik yaklaşımlar, temalar ve yöntemler (F. Man, Çev.). Ankara: Nobel Akademik.

TD (2017). Employee extinction? The rise of contract, temp workers in business. Retrieved November 8, 2017 from https://biz30.timedoctor.com/employee-extinction-the-rise-of-contract-temp-workers-in-business/

The Guardian (2017a). Number of workers on zero-hours contracts drops to three-year low. Retrieved November 1, 2017 from https://www.theguardian.com/uk-news/2017/sep/19/number-of-workers-on-zero-hours-contracts-drops-to-three-year-low

The Guardian (2017b). Number of zero-hours contracts stalls at ‘staggering’ 1.7m. Retrieved November 1, 2017 from https://www.theguardian.com/uk-news/2017/may/11/number-of-zero-hours-contracts-stalls-at-staggering-1-7-million

Toffler, A. (2008). Üçüncü dalga (S. Yeniçeri, Çev.). İstanbul: Koridor

TÜİK (2017a). Gelir ve yaşam koşulları araştırması, 2016 [Haber Bülteni] Sayı: 24579, 8 Eylül 2017. Erişim adresi: file:///C:/Users/BRK/Downloads/Gelir_ve_Ya%C5%9Fam_Ko%C5%9Fullar%C4% B1_Ara%C5%9Ft_18.09.2017.pdf

TÜİK (2017b). Gelir dağılımı ve yaşam koşulları istatistikleri. Erişim adresi 8 Kasım 2017 http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1011.

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { jecs438464, journal = {Journal of Economy Culture and Society}, issn = {2602-2656}, eissn = {2645-8772}, address = {[email protected]}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {217 - 244}, doi = {}, title = {Looking at Labour Relations Through the Lens of Zygmunt Bauman}, key = {cite}, author = {Man, Fuat} }
APA Man, F . (2018). Looking at Labour Relations Through the Lens of Zygmunt Bauman . Journal of Economy Culture and Society , (57) , 217-244 .
MLA Man, F . "Looking at Labour Relations Through the Lens of Zygmunt Bauman" . Journal of Economy Culture and Society (2018 ): 217-244 <
Chicago Man, F . "Looking at Labour Relations Through the Lens of Zygmunt Bauman". Journal of Economy Culture and Society (2018 ): 217-244
RIS TY - JOUR T1 - Looking at Labour Relations Through the Lens of Zygmunt Bauman AU - Fuat Man Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Economy Culture and Society JF - Journal JO - JOR SP - 217 EP - 244 VL - IS - 57 SN - 2602-2656-2645-8772 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Economy Culture and Society Looking at Labour Relations Through the Lens of Zygmunt Bauman %A Fuat Man %T Looking at Labour Relations Through the Lens of Zygmunt Bauman %D 2018 %J Journal of Economy Culture and Society %P 2602-2656-2645-8772 %V %N 57 %R %U
ISNAD Man, Fuat . "Looking at Labour Relations Through the Lens of Zygmunt Bauman". Journal of Economy Culture and Society / 57 (Haziran 2018): 217-244 .
AMA Man F . Looking at Labour Relations Through the Lens of Zygmunt Bauman. Journal of Economy Culture and Society. 2018; (57): 217-244.
Vancouver Man F . Looking at Labour Relations Through the Lens of Zygmunt Bauman. Journal of Economy Culture and Society. 2018; (57): 217-244.
IEEE F. Man , "Looking at Labour Relations Through the Lens of Zygmunt Bauman", Journal of Economy Culture and Society, sayı. 57, ss. 217-244, Haz. 2018