BİRİKİM DERGİSİ YAZARLARI ÖMER LAÇİNER, MURAT BELGE, TANIL BORA, AHMET İNSEL’İN YAKLAŞIMLARIYLA KÜRESELLEŞME KARŞISINDA TÜRK TOPLUMU

Bu makalede küreselleşmenin sosyolojik açıdan analizi ile Türkiye’de kavramın ele alınışı üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda bu makalede Birikim Dergisi’nin önde gelen yazarlarınca ele alınan küreselleşmenin içerdiği siyasi ve ekonomik yön vurgulanmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’de sosyal bilimler alanında kavramı irdeleme imkânı oluşturulmuştur.

GLOBALIZATION IN TURKISH SOCIETY: BIRIKIM JOURNAL’S AUTHORS OMER LAÇINER, MURAT BELGE, TANIL BORA, AND AHMET INSEL’S APPROACH

This article emphasizes the sociological analysis of globalization in its discussion of the concept of globalization in Turkey. It analyses the political and economic aspect of globalization that has been discussed by prominent authors in the Birikim Journal such as Omer Laciner, Murat Belge, Tanil Bora and Ahmet Insel. Such discussions would examine the concept of globalization particularly in Turkish social sciences.

___

 • BAUDRILLARD, Jean; Tam Ekran, Çev. Bahadır Gülmez, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2001.
 • BAUMAN, Zygmunt; Küreselleşme Toplumsal Sonuçları, Çev. Ab- dullah Yılmaz, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2006.
 • BELGE, Murat, “Yeni Sağ’ın Yükselişi ve Türkiye’de Sol”, Birikim, S.13, 1990.
 • BELGE, Murat; “Hem Yerli, Hem Evrensel”, Birikim, S.111-112, 1998.
 • BORA, Tanıl ve PEKER, Bülent; “Medeni Dünyanın Kapısında Türkiye ve İnsan Hakları”, Birikim Dergisi, S.128, 1999.
 • BORA, Tanıl; “‘Yeni Dünya Düzeni’-Bir Kavram ve Şümulü Hakkında Not”, Birikim Dergisi, S. 113, 1998.
 • BORA, Tanıl; “Türkiye Sağının İdeolojik ve Siyasi Bunalımı: Oynak Merkez-‘Merkez’siz Oynaklık”, Birikim Dergisi, S. 64, 1994.
 • GIDDENS, Anthony; Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Çev. Osman Akınhay, İstanbul, Alfa Yayınları, 1999.
 • GIDDENS, Anthony; Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1998.
 • GIDDENS, Anthony; Tarihsel Materyalizmin Çağdaş Eleştirisi, Çev. Ümit Tatlıcan, İstanbul, Paradigma Yayınları, 2000.
 • İNSEL, Ahmet; “Avrupa Karşısında Türkiye Solu”, Birikim Dergisi, S. 128, 1999.
 • İNSEL, Ahmet; “Geçmişten Geleceğe”, Birikim Dergisi, S. 104, 1997.
 • İNSEL, Ahmet; “Sol Muhafazakârlık”, Birikim Dergisi, S. 129, 2000.
 • KAHRAMAN, Hasan Bülent; “Türkiye’nin Sol ‘Birikim’i”, Radikal Gazetesi, 24 Mart 2005.
 • LAÇİNER, Ömer; “Avrupa’nın Eşiğinde”, Birikim Dergisi, S. 128, 1999.
 • LAÇİNER, Ömer; “Evrenselden Kaçış Olarak Milliyetçileşme”, Biri- kim Dergisi, S. 75, 1995.
 • LAÇİNER, Ömer; “Geçen Ayın Birikimi”, Birikim Dergisi, S. 128, 1999.
 • LAÇİNER, Ömer; “Milli Sorunla-Milletle Sorunumuz”, Birikim Der- gisi, S. 134-135, 2000.
 • LAÇİNER, Ömer; “Neo-liberalizm versus Sosyalizm”, Birikim Der- gisi, S. 64, 1994.
 • OKTAY, Ahmet; “Mücadele Alanı Olarak Geçmiş”, Birikim Dergisi, S. 73, 1995.
 • ROBERTSON, Roland; Küreselleşme, Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Çev. Ümit H. Yolsal, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 1999.
 • STARR, Amory; Naming The Enemy: Anti-Corporate Movements Confront Globalization, London, Zed Books, 2000.
 • SWINGEWOOD, Alan, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev. Osman Akınhay, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1998

___

Bibtex @araştırma makalesi { iusoskon119280, journal = {Istanbul Journal of Sociological Studies}, issn = {1304-0243}, eissn = {2458-8245}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {0}, number = {46}, pages = {45 - 63}, title = {BİRİKİM DERGİSİ YAZARLARI ÖMER LAÇİNER, MURAT BELGE, TANIL BORA, AHMET İNSEL’İN YAKLAŞIMLARIYLA KÜRESELLEŞME KARŞISINDA TÜRK TOPLUMU}, key = {cite}, author = {Yanık, Celalettin} }
APA Yanık, C. (2012). BİRİKİM DERGİSİ YAZARLARI ÖMER LAÇİNER, MURAT BELGE, TANIL BORA, AHMET İNSEL’İN YAKLAŞIMLARIYLA KÜRESELLEŞME KARŞISINDA TÜRK TOPLUMU . Istanbul Journal of Sociological Studies , 0 (46) , 45-63 .
MLA Yanık, C. "BİRİKİM DERGİSİ YAZARLARI ÖMER LAÇİNER, MURAT BELGE, TANIL BORA, AHMET İNSEL’İN YAKLAŞIMLARIYLA KÜRESELLEŞME KARŞISINDA TÜRK TOPLUMU" . Istanbul Journal of Sociological Studies 0 (2012 ): 45-63 <
Chicago Yanık, C. "BİRİKİM DERGİSİ YAZARLARI ÖMER LAÇİNER, MURAT BELGE, TANIL BORA, AHMET İNSEL’İN YAKLAŞIMLARIYLA KÜRESELLEŞME KARŞISINDA TÜRK TOPLUMU". Istanbul Journal of Sociological Studies 0 (2012 ): 45-63
RIS TY - JOUR T1 - BİRİKİM DERGİSİ YAZARLARI ÖMER LAÇİNER, MURAT BELGE, TANIL BORA, AHMET İNSEL’İN YAKLAŞIMLARIYLA KÜRESELLEŞME KARŞISINDA TÜRK TOPLUMU AU - CelalettinYanık Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Istanbul Journal of Sociological Studies JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 63 VL - 0 IS - 46 SN - 1304-0243-2458-8245 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Sosyoloji Konferansları BİRİKİM DERGİSİ YAZARLARI ÖMER LAÇİNER, MURAT BELGE, TANIL BORA, AHMET İNSEL’İN YAKLAŞIMLARIYLA KÜRESELLEŞME KARŞISINDA TÜRK TOPLUMU %A Celalettin Yanık %T BİRİKİM DERGİSİ YAZARLARI ÖMER LAÇİNER, MURAT BELGE, TANIL BORA, AHMET İNSEL’İN YAKLAŞIMLARIYLA KÜRESELLEŞME KARŞISINDA TÜRK TOPLUMU %D 2012 %J Istanbul Journal of Sociological Studies %P 1304-0243-2458-8245 %V 0 %N 46 %R %U
ISNAD Yanık, Celalettin . "BİRİKİM DERGİSİ YAZARLARI ÖMER LAÇİNER, MURAT BELGE, TANIL BORA, AHMET İNSEL’İN YAKLAŞIMLARIYLA KÜRESELLEŞME KARŞISINDA TÜRK TOPLUMU". Istanbul Journal of Sociological Studies 0 / 46 (Aralık 2012): 45-63 .
AMA Yanık C. BİRİKİM DERGİSİ YAZARLARI ÖMER LAÇİNER, MURAT BELGE, TANIL BORA, AHMET İNSEL’İN YAKLAŞIMLARIYLA KÜRESELLEŞME KARŞISINDA TÜRK TOPLUMU. Istanbul Journal of Sociological Studies. 2012; 0(46): 45-63.
Vancouver Yanık C. BİRİKİM DERGİSİ YAZARLARI ÖMER LAÇİNER, MURAT BELGE, TANIL BORA, AHMET İNSEL’İN YAKLAŞIMLARIYLA KÜRESELLEŞME KARŞISINDA TÜRK TOPLUMU. Istanbul Journal of Sociological Studies. 2012; 0(46): 45-63.
IEEE C. Yanık , "BİRİKİM DERGİSİ YAZARLARI ÖMER LAÇİNER, MURAT BELGE, TANIL BORA, AHMET İNSEL’İN YAKLAŞIMLARIYLA KÜRESELLEŞME KARŞISINDA TÜRK TOPLUMU", , c. 0, sayı. 46, ss. 45-63, Ara. 2012