Hopa çayının Güncel Balık Faunası

The Current Fish Fauna of the Hopa Stream

In the present study, the actual fish fauna of Hopa Stream was re-examined. The distribution and latest taxonomic status of the species were assessed. Overall, 3 sampling sites were investigated between 2005–2019 to reveal the inventory of fish species in the area. In total, 11 species were recognized. As a result of this study, one species of Gasterosteus aculeatus, which could not be detected in previous studies, were recorded for the first time. As a result, no significant differences were detected in the ecological balance of Hopa stream in terms of fish fauna, since there is no loss of biodiversity from the previously reported species.

___

 • Aras, S., 1974, Çoruh ve Aras Havzası Balıkları Üzerinde Biyo-Ekolojik Araştırmalar (Doktora Tezi) Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Erzurum, 82 s.
 • Baycelebi E., Turan D., Japoshvılı B. 2015. Fish fauna of Çoruh river and two first record for Turkey. Turkish journal of fisheries and aquatic sciences, 15, 783-794.
 • Baycelebi E., Kaya C., Turan D. 2017. Rize İli’nin Güncel Balık Faunası. Journal Of Anatolıan Envıronmental And Anımal Scıences, 43-46. Berg, L. S., 1949, Freshwater Fishes of the U.S.S.R. and Adjacent Countries, Acadm. of Sci. of the U.S.S.R. Zool., Inst., Vol, 1, Moskova-Leningrad.
 • Berg, L. S., 1949, Freshwater Fishes of the U.S.S.R. and Adjacent Countries, Acadm. of Sci. of the U.S.S.R. Zool., Inst., Vol, 2, Moskova-Leningrad.
 • Berg, L. S., 1949, Freshwater Fishes of the U.S.S.R. and Adjacent Countries, Acadm. of Sci. of the U.S.S.R. Zool., Inst., Vol, 3, Moskova-Leningrad.
 • Kuru, M., 1975, Dicle-Fırat, Kura-Aras, Van Gölü Karadeniz Havzası Tatlısularında Yaşayan Balıkların (Pisces) Sistematik ve Zoocoğrafik Yönden İncelenmesi (Doçentlik Tezi), Atatürk Üniv., Fen Fak., Erzurum, 180s.
 • Kutrup, B., 1994, Trabzon Yöresindeki Tatlısu Balıklarının Taksonomisi ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar (Doktora Tezi), K.T.Ü. Fen Bilim. Enst., Trabzon, 64.
 • Mutlu, T., 2019, Doğu Karadeniz Havzasında Bazı Akarsuların Eser Element Düzeyleri ve Karadeniz’e Girdilerinin Duraylı Karbon ve Azot İzotop Oranlarıyla Belirlenmesi, RTEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Ana Bilim Dalı, Rize, 118s.
 • Turan D., (2003). Rize ve Artvin Yöresindeki Tatlısu Balıklarının Sistematik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi. Phd. thesis. İzmir: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Turan D., Verep B., Şahin C. , İmamoğlu H. O. 2015. Hopa Çayı’nda Yaşayan Balıklar Üzerine Taksonomik Bir Araştırma, Türk Sucul Yaşam Dergisi, Cilt.3, No.2, 96-99.
 • Turan D., Kottelat M. and Engin S., (2010). Two new species of trouts, resident and migratory, sympatric in streams of northern Anatolia (Salmoniformes: Salmonidae).

___

APA Turan, D. & Verep, B. (2020). The Current Fish Fauna of the Hopa Stream . Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences , 5 (3) , 378-381 . DOI: 10.35229/jaes.767711