Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme

Geleneksel olarak tapu ve kadastro şeklinde ifade edilen arazi idaresi Aİ alanında temel veri yapısı bakımından standardizasyonun sağlanması amacıyla Uluslararası Haritacılar Birliği FIG öncülüğünde konumsal veri modelleme çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar Arazi İdaresi Temel Modeli AİTM ismi altında devam etmektedir. AİTM’ye öncülük eden bilimsel çalışmalar ilk olarak 2002 yılında başlatılmış olup 2008 yılından itibaren ISO 19152 uluslararası standardı olarak geliştirilmesine devam edilmektedir. AİTM’nin temel veri yapısı dünya çapında gelişim açısından birçok farklı Arazi İdare Sisteminin AİS ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte geliştirilmiştir. Bu amaçla model, konumsal nesnelerin geometriden bağımsız temsilinin yanında 2B, 2.5B ve 3B temsiline de imkân tanımaktadır. İdari veri yönetimi açısından ise sahiplik, sınırlama ve sorumlulukların AİS bünyesinde bütünleşik olarak yönetilmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada AİTM gelişim süreci araştırılarak AİTM veri modeli hakkında detaylı bilgi sunulmuştur

Land Administration Domain Model

In order to secure standardization on the basic data structure in the area of Land Administration which is traditionally called as Land Registry and Cadastre, work on spatial data modelling was initiated in the leadership of International Federation of Surveyors FIG . This work has been continuing under the name of Land Administration Domain Model LADM . Pioneering scientifi c studies for the development of LADM were fi st introduced in 2002, its development as ISO 19152 international standard has been continued as of 2008. Basic data structure of LADM was developed to meet the needs of different Land Administration System LAS throughout the world. For this purpose, the model provides the capability of representing 2D, 2.5D and 3D spatial objects as well as representing objects independently from geometry. In terms of administrative data management, it provides the opportunity of managing rights, restrictions and responsibilities within LAS in an integrated manner. In this study, the process of LADM development was researched and detailed information on the model are presented

Kaynakça

ÇETE M.: Türkiye İçin Bir Arazi İdare Sistemi Yaklaşımı, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos 2008, Trabzon.

GROOTHEDDE A., LEMMEN C., VAN DER MOLEN P. ve VAN OOSTEROM P.: A Standardized Land Administration Domain Model as Part of the (Spatial) Information Infrastructure. In: van Oosterom, P., Zlatanova S. (Eds.) Creating Spatial Informa- tion Infrastructures: Towards the Spatial Semantic Web, CRC Press, 2008, s. 129-150.

İNAN H. İ.: Arazi İdare Sisteminin Tarım Bileşeni Olarak Konum- sal Veri Modeli Geliştirilmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2010, Trabzon.

ISO-19107: Spatial Schema, ISO TC211 – Geographic Informati- on/Geomatics, Switzerland, 2003

ISO/CD-19152: Commitee Draft of TC211 Geographic Information – Land Administration Domain Model, erişim: http://www.iso. org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=51206 Kasım 2009.

KAUFMANN J. ve STEUDLER D.: Cadastre 2014 – A Vision for a Future Cadastral System, FIG Publication, 1998, 44 s.

LEMMEN C., VAN DER MOLEN P., VAN OOSTEROM P., PLO- EGER H., QUAK W., STOTER J. ve ZEVENBERGEN J.: A modular Standard for the Cadastral Domain, The 3rd Interna- tional Symposium on Digital Earth, 21-25 September 2003, Brno, Czech Republic.

LEMMEN C. ve VAN OOSTEROM P. (A): Further Progress in the Development of a Core Cadastral Domain model, FIG Working Week, 13-17 April 2003, Paris, France.

LEMMEN C. ve VAN OOSTEROM P. (B): Towards a Core Ca- dastral Domain Model, GIM International, May 2003, The Net- herlands.

LEMMEN C. ve VAN OOSTEROM P.: Version 1.0 of the FIG Core Cadastral Domain Model, XXIII FIG Congress, 8-13 October 2006, Munich, Germany.

STEUDLER D.: A Framework for the Evaluation of Land Admi- nistration Systems, PhD Thesis, The University of Melbourne, Department of Geomatics, 2004, Melbourne, Australia.

TING L. A.: Principles for an Integrated Land Administration Sys- tem to Support Sustainable Development, PhD Thesis, The University of Melbourne, Department of Geomatics, 2002, Melbourne, Australia.

UN-ECE (United Nations Economic Commission for Europe): Land Administration Guidelines – With Special Reference to Countries in Transition, 1996, New York and Geneva, 111 s.

UN-ECE: Social and Economic Benefi ts of Good Land Adminis- tration (Second Edition), published (on behalf of the UNECE Working Party on Land Administration) by HM Land Registry, 2005, London.

UN-FIG: The Bathurst Declaration on Land Administration for Sustainable Development, Report from the UN-FIG Workshop on Land Tenure and Cadastral Infrastructures for Sustainable Development, 1999, Bathurst, NSW, Australia.

VAN OOSTEROM P. ve LEMMEN C. (A): Impact Analysis of Re- cent Geo-ICT Developments on Cadastral Systems, XXII FIG Congres, April 2002, Washington DC, USA.

VAN OOSTEROM P. ve LEMMEN C. (B): 2002b. Towards a Stan- dard for the Cadastral Domain: Proposal to Establish a Core Cadastral Data Model, COST Workshop ‘Towards a Cadastral Core Domain Model’, October 2002, Delft, The Netherlands.

VAN OOSTEROM P. ve LEMMEN C., 2003. Towards a Standard for the Cadastral Domain, Journal of Geospatial Engineering, sayı 5, no 1, 2003, s. 11-27.

VAN OOSTEROM P., LEMMEN C. ve VAN DER MOLEN P.: Remarks and Observations Related to the Further Development of the Core Cadastral Domain Model, Joint FIG Commission 7 and COST Action G9 Workshop on Standardisation in the Ca- dastral Domain, 9-10 December 2004, Bamberg, Germany.

VAN OOSTEROM P., LEMMEN C., INGVARSSON T., VAN DER MOLEN P., PLOEGER H., QUAK W., STOTER J. ve ZEVENBERGEN J., 2006, The Core Cadastral Domain Model, Computers, Environment and Urban Systems, sayı 30, 2006, s.627-660.

WILLIAMSON I. P.:. Land Administration ‘‘best practice’’ Provid- ing the Infrastructure for Land Policy Implementation, Land Use Policy, vol. 18, 2001, 297–307.

WILLIAMSON I. P.: Using Cadastres to Support Sustainable De- velopment, International Federation of Surveyors (FIG), Arti- cle of the Month, April 2008.

WILLIAMSON I. P. ve GRANT D. M.: United Nations-FIG Bathurst Declaration on Land Administration for Sustainable Development: Development and Impact, FIG XXII Internation- al Congress, April 2002, Washington D.C., USA.

YOMRALIOĞLU T., İNAN H. İ. ve ÇETE M.: Dünyadaki Ka- dastral Sistemler İçin Ortak Bir Veri Modeli: Temel Kadastro Modeli (TKM), TMMOB CBS Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2007, Trabzon.

YOMRALIOĞLU T., UZUN B. ve DEMİR O.: Kadastro 2014 Gelecekteki Kadastral Sistem İçin Bir Vizyon (Çeviri), 2003, Ankara, 56 s.

Kaynak Göster

Bibtex @ { hkmojjd704502, journal = {Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi}, issn = {2147-1339}, eissn = {2667-8519}, address = {TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1. sokak No:12/4 06440 Kızılay/Ankara}, publisher = {TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası}, year = {2011}, volume = {}, pages = {21 - 29}, doi = {}, title = {Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme}, key = {cite}, author = {İnan, Halil İbrahim and Yomralıoğlu, Tahsin} }
APA İnan, H , Yomralıoğlu, T . (2011). Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme . Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi , (104) , 21-29 .
MLA İnan, H , Yomralıoğlu, T . "Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme" . Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi (2011 ): 21-29 <
Chicago İnan, H , Yomralıoğlu, T . "Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme". Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi (2011 ): 21-29
RIS TY - JOUR T1 - Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme AU - Halil İbrahim İnan , Tahsin Yomralıoğlu Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 29 VL - IS - 104 SN - 2147-1339-2667-8519 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme %A Halil İbrahim İnan , Tahsin Yomralıoğlu %T Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme %D 2011 %J Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi %P 2147-1339-2667-8519 %V %N 104 %R %U
ISNAD İnan, Halil İbrahim , Yomralıoğlu, Tahsin . "Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme". Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi / 104 (Aralık 2011): 21-29 .
AMA İnan H , Yomralıoğlu T . Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme. hkmojjd. 2011; (104): 21-29.
Vancouver İnan H , Yomralıoğlu T . Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi. 2011; (104): 21-29.
IEEE H. İnan ve T. Yomralıoğlu , "Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme", Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, sayı. 104, ss. 21-29, Ara. 2011