Hepatomegalinin Nadir Bir Nedeni; İnfantil Hepatik Hemanjiom Endotelyoma

İnfantil hepatik hemanjioendotelyoma, karaciğerde bebeklik döneminde en sık rastlanan, endotel hücrelerinden köken alan benin vasküler bir neoplazidir. Kızlarda erkeklerden daha fazla görülmektedir. İnfantil hemanjioendotelyoma genellikle selimdir, kendiliğinde 1 yaşına kadar küçülebilir. Klinik olarak çoğunlukla asemptomatik olmakla birlikte hepatomegali, abdominal kitle, sarılık ve bulantı kusma rastlanan klinik bulgulardır. Bu çalışmada, karın şişliği yakınması ile getirilip non invazif yöntemler sonucunda nadir görülen infantil hepatik hemanjioendotelyoma tanısı konulan 1,5 aylık erkek olgu sunulmak istendi

A Rare Cause of Hepatomegaly: Infantile Hepatic Hemangiomendothelioma

Infantile hepatic hemangiomendothelioma, a bening vascular neoplasia derived from endothelial cells, is the most common newborn tumor located in the liver. The tumor has female predominancy. Mostly, it is associated with a good prognosis and may show spontaneous regression by the time the infant is 1 year of age. Although most of the patients are asymptomatic, abdominal mass, hepatomegaly, jaundice, nausea, and vomiting can be encountered among common clinical findings. Herein, a 1.5-month-old boy with abdominal distention was referred to our gastroenterology unit for hepatomegaly. Non-invasive diagnostic modalities revealed infantile hepatic hemangioendothelioma

Kaynakça

Moon SB, Kwon HJ, Park KW, Yun WJ, Jung SE. Clinical experienıce with infantile hepatic hemangioendothelioma. World J Surg 2009; 33: 597-602. [CrossRef]

Mavili E, Kahrıman G, Tuna S, Coşkun A. Atypical imaging findings of infantile hemangioendothelioma: A case report. Acta Radiologica 2006; 47: 1091-3. [CrossRef]

Blankenburg F, Scheer I, Sarioglu N, Henze G, Driever PH, Riebel T. Spontaneous regression of a vascular tumor of the skull base-ın- fantile hemangioendothelioma? J Pediatr Hematol Oncol 2008; 30: 712-5. [CrossRef]

Zenge JP, Fenton L, Lovell MA, Grover TR. Case report: Infantile he- mangioendothelioma. Curr Opin Pediatr 2002; 14: 99-102. [CrossRef]

Meyers RL, Scaife ER. Benign liver and biliary tract masses in infants and toddlers. Semin Pediatr Surg 2000; 9: 146-55. [CrossRef]

Ingram JD, Yerushalmi B, Connell J, Karrer FM, Tyson RW, Sokol RJ. Hepatoblastoma in a neonate: A hypervascular presentation mimicking hemangioendothelioma. Pediatr Radiol 2000; 30: 794-7. [CrossRef]

Karahan Öİ, Mavili E, Işın Ş, Kahrıman G. Olgu Bildirisi: Hepatik infan- til hemanjiyo endotelyoma. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 11: 197-200.

Mortele' KJ, Vanzieleghem B, Mortele' B, Benoit Y, Ros PR. Solitary hepatic infantile hemangioendothelioma: Dynamic gadolinium-en- hanced MR imaging findings. Eur Radiol 2002; 12: 862-5. [CrossRef]

Singh S, Chowdhury V, Prakash A, Aggarwal A. Infantile hemangio- endothelioma of liver: A case report. J Indian Med Assoc 2008; 106: 120-2.

Fok TF, Chan MS, Metreweli C, Ng PC, Yeung CK, Li AK. Hepatic haemangioendothelioma presenting with early heart failure in a newborn: Treatment with hepatic artery embolization and interferon. Acta Paediatr 1996; 85: 1373-5. [CrossRef]

Daller JA, Bueno J, Gutierrez J, Dvorchik I, Towbin RB, Dickman PS, et al. Hepatic hemangioendothelioma: clinical experience and ma- nagement strategy. J Pediatr Surg 1999; 34: 98-105. [CrossRef]

Roos JE, Pfiffner R, Stallmach T, Stuckmann G, Marincek B, Willi U. Infantile hemangioendothelioma. Radiographics 2003; 23: 1649-55. [CrossRef]

Ng WH, Ching AS, Chan KF, Fung WT. Clinics in diagnostic imaging. Infantile hepatosplenic haemangioendotheliomas. Singapore Med J 2003; 44: 491-5.

Lucaya J, Enriquez G, Amat L, Gonzalez-Rivero MA. Computed to- mography of ınfantile hepatic hemangioendothelioma. American Roentgen Ray Society 1985; 144: 820-6. [CrossRef]

Kaynak Göster

690 240

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Adelösanlarda Proksimal Tibia Büyüme Plağı Yaralanması

Hasan CEYLAN, Cem YILDIRIM, Musa KORKMAZ, Doğan ATLIHAN, Mahmut Ercan ÇETİNUS

Geriatrik Kalça Kırıklarında Mortaliteyi Etkileyen Peroperatif Parametrelerin Değerlendirilmesi

Engin ÇETİNKAYA, UMUT YAVUZ, Osman LAPÇIN, Yavuz ARIKAN, Yunus Emre AKMAN, Kubilay BENG, Yavuz Selim KABUKÇUOĞLU

Gelişimsel Kalça Displazili Çocuklarda Tedavi Yaşının ve Cerrahi Yöntemin Klinik ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Hüseyin YORGANCIGİL, AHMET ASLAN, Demir DEMİRCİ, TOLGA ATAY

Dev Üreteral Fibroepitelyal Polip; Endoskopik Yaklaşımla Tedavi Edilen Bir Olgu Sunumu

ÖZKAN ONUK, Nusret Can ÇİLESİZ, Aydın İsmet HAZAR, Tuğrul GEZMİŞ, Yusuf Turushan ÖZCANLI, Muhammet Murat DİNÇER, Barış NUHOĞLU

P-Wave and QT Dispersion in Pregnant Women with Preeclampsia

Hüseyin Altuğ ÇAKMAK, Burcu Dinçgez ÇAKMAK, Gülten ÖZGEN, Mehmet GÜL, Ayşe Ender YUMRU

Parvovirüs B19 Enfeksiyonunun Tetiklediği Hemolitik Kriz ile Tanı Konulan Herediter Sferositozlu İki Kardeş

MELTEM EROL, Özlem Bostan GAYRET, Özgül YİĞİT, Mahir TIRAŞ, Sultan BENT

Apert Sendromu ve Atriyal Septal Defekt Birlikteliği

PINAR DERVİŞOĞLU ÇAVDAROĞLU, Mustafa KÖSECİK, Serkan KUMBASAR, Süleyman SALMAN, BULAT AYTEK ŞIK, Baki ERDEM, Bülent TEKİN

The Importance of Radiation Safety in Terms of Hospital Administration and Research on the Awareness Stage of Radiology Technicians

ŞİRİN ÖZKAN, GÖKHAN ABA, Bülent TEKİNSOY

Hepatomegalinin Nadir Bir Nedeni; İnfantil Hepatik Hemanjiom Endotelyoma

Reyhan GÜMÜŞTEKİN, Nafiye URGANCI, Sema VURAL

Eğitimde Farklı Bir Makro Organizasyon Modeli Olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi

GÜVEN BEKTEMÜR, Ali İhsan TAŞÇI, GÖKHAN TOLGA ADAŞ