The Sensitivity of Computed Tomography in the Determination of Anterior Talofibular Ligament Tears

Objective: The aim of this study was to determine the sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV) and accuracy of CT in the determination of anterior talofibular ligament (ATFL) tear by accepting the MRI results as the reference standard. Methods: The study included a total of 62 ankle examinations of 60 patients with both ankle CT and MR images between 2010-2018. ATFL lesions were classified on both CT and MR images, as intact or torn (partial tear or complete tear). By accepting the MRI results as the reference standard the accuracy of CT in the determination of ATFL tears was estimated. The patients were also classified as Grade 0: normal on CT and MRI, Grade 1: thick on CT compatible with force, thick and with a high signal on MRI, Grade 2: partial tear, and Grade 3: complete tear. The probability of determining the same grade in both tests was calculated. Results: CT was calculated to have 74.1% sensitivity, 100% specificity, 100% PPV, 96.4% NPV and 96.7% accuracy in the determination of ATFL tear. The probability of determining the same grade both on CT, and MRI was found to be 91.9%. Conclusion: CT has a high accuracy in the differentiation of intact ATFL from torn ATFL. Especially under emergency department conditions, the determination of whether the ATFL is intact or torn on CT, which is usually applied for the evaluation of bone pathologies, can refer the patient for MRI, and alter the form of treatment and the prognosis.

Anterior Talofibular Ligament Yırtıklarının Belirlenmesinde Bilgisayarlı Tomografinin Duyarlılığı

Amaç: Bu çalışmanın amacı, MRG sonuçlarını referans standart kabul ederek anterior talofibular ligament (ATFL) yırtıklarının belirlenmesinde BT’nin duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif değer (PPV), negatif prediktif değer (NPV) ve doğruluğunun belirlenmesidir. Yöntem Çalışmaya 2010-2018 yılları arasında ayak bileği BT ve MR görüntüleri olan 60 hastanın toplam 62 ayak bileği tetkiki dahil edildi. ATFL lezyonları hem BT hem de MR görüntülerinde sağlam veya yırtık (kısmi yırtık veya tam kat yırtık) olarak sınıflandırıldı. MRG sonuçları referans standart kabul edilerek ATFL yırtıklarının belirlenmesinde BT’nin doğruluğu hesaplandı. Hastalar aynı zamanda BT ve MRG’de evre 0: normal, evre 1: BT’de zorlama ile uyumlu kalın, MRG’de kalın ve yüksek sinyalli, evre 2: kısmi yırtık ve evre 3: tam kat yırtık olarak sınıflandırıldı. Her iki testte de aynı evreyi belirleme olasılığı hesaplandı. Bulgular: ATFL yırtıklarını saptamada BT’nin %74,1 duyarlılık, %100 özgüllük, %100 PPV, %96,4 NPV ve %96,7 doğruluk oranlarına sahip olduğu hesaplandı. BT’de sonucun MRG ile aynı evrede saptanma durumu %91,9 olarak hesaplandı. Sonuç: BT, intakt ATFL’nin yırtık ATFL’den ayrımında yüksek doğruluğa sahiptir. Özellikle acil servis koşulları altında, genellikle kemik patolojilerinin değerlendirilmesi için uygulanan BT’de ATFL’nin intakt veya yırtık olup olmadığının belirlenmesi ile hasta MRG’ye yönlendirilebilir, tedavi şekli ve prognoz değiştirilebilir.

Kaynakça

Fallat L, Grimm DJ, Saracco JA. Sprained ankle syndrome: prevalence and analysis of 639 acute injuries. J Foot Ankle Surg. 1998;37:280-5.

Corte-Real MN, Moreira RMM. Arthroscopic Repair of Chronic Lateral Ankle Instability. Foot Ankle Int. 2009;5:213-7.

Joshy S, Abdulkadir U, Chaganti S, Sullivan B, Hariharan K. Accuracy of MRI scan in the diagnosis of ligamentous and chondral pathology in the ankle. Foot Ankle Surg. 2010;16:78- 80.

Oae K, Takao M, Uchio Y, Ochi M. Evaluation of anterior talofibular ligament injury with stress radiography, ultrasonography and MR imaging. Skeletal Radiol. 2010;39:41-7.

Morvan A, Klouche S, Thes A, Hardy P, Bauer T. Reliability and validity of preoperative MRI for surgical decision making in chronic lateral ankle instability. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2018;28:713-9.

Nakasa T, Fukuhara K, Adachi N, Ochi M. Evaluation of anterior talofibular ligament lesion using 3-dimensional computed tomography. J Comput Assist Tomogr. 2006;30:543-7.

Elkaïm M, Thès A, Lopes R, et al. Agreement between arthroscopic and imaging study findings in chronic anterior talo-fibular ligament injuries. Orthop Traumatol Surg Res. 2018;104:213-8.

Kerkhoffs GM, Handoll HH, de Bie R, Rowe BH, Struijs PA. Surgical versus conservative treatment for acute injuries of the lateral ligament complex of the ankle in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2007;18:CD000380.

Pijnenburg ACM, van Dijk CN, Bossuyt PM, Marti RK. Treatment of ruptures of the lateral ankle ligaments: a metaanalysis. J Bone Joint Surg. 2000;82-A:761-73.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1305-7073
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1991

8.9b 4.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yeni Gelişmeler Işığı Altında Medulloblastomun Moleküler Sınıflaması

EDA ATASEVEN, HATİCE NUR OLGUN

Semptomatik Uterin Fibroidlerin Tedavisinde Uterin Arter Embolizasyonunun Uzun Dönemde Etkinliği ve Over Rezervine Etkisi

Esra Bahar GÜR, Mehmet Serkan GUR, Ebru ŞAHİN GÜLEÇ

Different Forms of Lidocaine Administration During Transrectal Ultrasound Guided Prostate Biopsy: Results of a Randomized Clinical Trial

Erdem KISA, OSMAN RAİF KARABACAK

Anafilaksili Çocukların Ailelerinin Farkındalık Düzeyi

Mahir SERBES, ELİF GÜLER KAZANCI

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Replasman Modalitesi Seçimi: Hangi Faktörler Belirleyici?

Sibel ERSAN, Işıl KÖSE

A Rare Cause of Intra Cavernous Internal Carotid Artery Dissection: Sturge Weber Syndrome

Pınar BEKDİK ŞİRİNOCAK, Muzaffer DEĞERTEKİN, Başar SARIKAYA, Canan Aykut BİNGÖL, Berrin AKTEKİN

A Rare Case of Renal Tumour: Metanephric Adenoma

Mert Hamza ÖZBİLEN, Mehmet Zeynel KESKİN, Neslihan GÜNEY, Yusuf Özlem İLBEY

Management of Gallbladder Polyps: A Tertiary Center Experience

Mehmet ÜSTÜN, AVNİ CAN KARACA, CENGİZ AYDIN

Optik Atak Geçirmemiş Olan Multipl Skleroz Hastalarında Görsel Uyarılmış Potansiyel Bulguları

Alp SARITEKE, İrem Fatma ULUDAĞ, Ufuk ŞENER, Figen TOKUÇOĞLU

The Sensitivity of Computed Tomography in the Determination of Anterior Talofibular Ligament Tears

MERVE GÜRSOY BULUT, BERNA DİRİM METE, Yusuf Kenan ÇETİNOĞLU, TUĞRUL BULUT, ÖZGÜR TOSUN