Bakım Yükü Değerlendirme Ölçeklerine Sistematik Bir Bakış

Anahtar Kelimeler:

Bakım yükü, ölçek

___

 • Akandere, M., Acar, M.,& Baştuğ, G. (2009). Zihinsel ve fiziksel engelli çocuğa sahip anne ve babaların yaşam doyumu ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 23-32.
 • Alpar, R. (2018). Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlilik ve güvenirlik. (ss: 313-384). Ankara; Detay Yayıncılık.
 • Bandalos, D. L., Finney, S. J. (2010). Factor analysis: Exploratory and confirmatory. Hancock, G. R., Mueller, R. O. (Eds.). The reviewer’s guide to quantitative methods in the social sciences içinde (ss. 93-114). New York, NY: Routledge.
 • Bayat, B. (2014). Uygulamalı sosyal bilimler araştırmalarında ölçme, ölçekler ve likert ölçek kurma tekniği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (3): 1-24.
 • Becze, E. (2008). Put evidence into practice to manage caregiver strain and burden. ONS Connect. http://www.highbeam.com/doc/1G1-193247588.html Erişim tarihi: 14.11.2018.
 • Berwig, M., Dichter, M.N., Albers, B., Wermke, K., Trutschel, D., Petersen, S.S.Halek, M. (2017). Feasibility and effectiveness of a telephonebased social support ıntervention for ınformal caregivers of people with dementia: study protocol of the TALKING TIME Project. BMC Health Services Research, 17, 280, 1-11.
 • Can, T. (2010). BAKAS caregiving outcomes scale’in (BAKAS bakım verme etki ölçeği) Türkçe’ye uyarlanması, geçerlilik ve güvenirliği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Denizli.
 • Carmines, E.G., & Zeller, R.A. (1982). Reliability and validity assessment. Beverly Hills: Sage Publications Inc.
 • Chou, K-R. (2000). Caregiver burden: A concept analysis. Journal of Pediatric Nursing, 15 (6): 398-407.
 • Chou, K.R., Chu, H. & Lu, R.B. (2003). The measurement of caregiver burden. J Med Sci, 23(2):73-82.
 • DeVellis, R. F. (2017). Ölçek geliştirme kuram ve uygulamalar. Totan, T. (Çev.Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
 • Işık, K. (2013). Yaşlı hastaya evde bakım verenlerin yaşam doyumları ile bakım yükleri arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Girgis, A., Lambert, S. (2009). Caregivers of cancer survivors: the state of the field. Cancer Forum, 33 (3), 1-4.
 • Hirschman, K.B., Shea, J.A., Xie, S.X., & Karlawish, J.H.T. (2004). The development of a rapid screen for caregiver burden. JAGS, 52: 1724-1729.
 • İnci, F., Erdem, M. (2008). Bakım verme yükü ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 11 (4): 85-95.
 • Karabulutlu, E.Y., Akyıl, R., Karaman, S. & Karaca, M. (2013). Kanser hastalarına bakım verenlerin uyku kalitesi ve psikolojik sorunlarının incelenmesi.Türk Onkoloji Dergisi, 28 (1): 1-9.
 • Karakoç, F.Y. & Dönmez, L. (2014). Ölçek geliştirme çalışmalarında temel ilkeler. Tıp Eğitimi Dünyası: 40, 39-49.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Koch, K.D., Jones, B.L. (2018). Supporting parent caregivers of children with life-limiting illness. Children, 5: 85, 1-18.
 • Kozak, M. (2015).Bilimsel araştırma: Tasarım, yazım ve yazım teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Küçükgüçlü, Ö., Esen, A. & Yener, G. (2009). The Reliability and Validity of The Caregiver Burden Inventory in Turkey. J Neurol Sci, 26:60–73.
 • Lee, K.C., Yiin, J.J. & Chao, Y.F. (2016). Development of an experiencebased caregiver burden scale in advanced cancer. Cancer Nursing, 39 (1): 12-19.
 • Liu, P.C., Gau, B.S. & Hung, C.C. (2015). Development and psychometric testing of a chinese version of the caregiver burden index for parents of children with allergies. Journal of Pediatric Nursing,30: 208-218.
 • Orak, S.O. & Sezgin, S. (2015). Kanser hastasına bakım veren aile bireylerinin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. Journal of Psychiatric Nursing, 6(1), 33-39.
 • Özdamar, K. (2002). Modern bilimsel araştırma yöntemleri. Eskişehir: Kaan kitabevi
 • Özdamar, K. (2017). Ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. 2.Baskı. Eskişehir: Nisan Kitabevi.
 • Rubira, E.A., Marcon, S.R., Belasco, A.G., Gaiva, M.A. & Espinosa, M.M. (2012). Burden and quality of life of caregivers of children and adolescents with chemotherapy treatment for cancer. Acta Pau Enferm, 25 (4): 567-73.
 • Salvador, A., Crespo, C., Martins, A.R., Santos, S. & Canavarro, M.C. (2015). Parent’s perceptions about their child’s illness in pediatric cancer: Links with caregiving burden and quality of life. J Child Fam Stud,2: 1129-1140.
 • Santo Espirito , R.E.A., Munhoz Gaiva, M.A., Espinosa, M.M., Barbosa. D.A. & Silva Belasco, A.G. (2011). Taking care of children with cancer: evaluation of the caregivers’ burden and quality of life. Rev.LatinoAm. Enfermagem, 19 (3): 515-22.
 • Seçer, İ. (2018). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci SPSS ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sullivan, M.T. (2004). Caregiver strain index (CSI). Dermatology Nursing,16 (4).
 • Thaemeeyepradit, U., Udomittipong, D. & Assanangkornchai, S. (2014). Development of a burden scale for caregivers of dementia patients. Asian Journal of Psychiatry, 8: 22-25.
 • Ulusoy, N. & Graessel, E. (2017). Subjective burden of family caregivers with Turkish immigration background in Germany. Z Gerontol Geriat, 50:339–346.
 • Ural, A., Kılıç. İ. (2018). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. 5Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Warner, B.E.L., Kirchhoff, A.C., Nam, G.E. & Fluchel. M. (2014). Financial burden of pediatric cancer for patients and their families. Journal of Oncology Practice, 11(1), 12-18.
 • Williams, P.D., Williams, K.A. & Williams, A.R. (2013). Parental caregiving of children with cancer and family ımpact, economic burden: nursing perspectives. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 37(1), 39-6.
 • Yıldırım, F.G. (2014). Psikiyatri hastalarına bakım verenlerin ruhsal durumları ve bakım yükünün değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldırım, S., Engin, E. & Başkaya, V. (2013). The burden of caregivers of stroke patients and the factors affecting the burden. Archives of Neuropsychiatry,50:169–74.
 • Yıldırım, S., Yalçıner, N. & Güler, C. (2017). Caregiver burden in chronic mental ıllness: A systematic review. Journal of Psychiatric Nursing,8(3):165–171.
 • Zarit, SH., Reever, KE. & Bach-Peterson, J. (1980). Relatives of the impaired elderly: correlates of feelings of burden. Gerontologist, 20:649–55. http://www.prisma-statement.org/ Erişim tarihi: 13.02. 2019

___

Bibtex @araştırma makalesi { ikcusbfd624144, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {4}, number = {2}, pages = {61 - 68}, title = {Bakım Yükü Değerlendirme Ölçeklerine Sistematik Bir Bakış}, key = {cite}, author = {Çevik Özdemir, Hamide Nur and Şenol, Selmin} }
APA Çevik Özdemir, H. N. & Şenol, S. (2019). Bakım Yükü Değerlendirme Ölçeklerine Sistematik Bir Bakış . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 4 (2) , 61-68 .
MLA Çevik Özdemir, H. N. , Şenol, S. "Bakım Yükü Değerlendirme Ölçeklerine Sistematik Bir Bakış" . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 4 (2019 ): 61-68 <
Chicago Çevik Özdemir, H. N. , Şenol, S. "Bakım Yükü Değerlendirme Ölçeklerine Sistematik Bir Bakış". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 4 (2019 ): 61-68
RIS TY - JOUR T1 - Bakım Yükü Değerlendirme Ölçeklerine Sistematik Bir Bakış AU - Hamide NurÇevik Özdemir, SelminŞenol Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 68 VL - 4 IS - 2 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Bakım Yükü Değerlendirme Ölçeklerine Sistematik Bir Bakış %A Hamide Nur Çevik Özdemir , Selmin Şenol %T Bakım Yükü Değerlendirme Ölçeklerine Sistematik Bir Bakış %D 2019 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Çevik Özdemir, Hamide Nur , Şenol, Selmin . "Bakım Yükü Değerlendirme Ölçeklerine Sistematik Bir Bakış". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 4 / 2 (Mayıs 2019): 61-68 .
AMA Çevik Özdemir H. N. , Şenol S. Bakım Yükü Değerlendirme Ölçeklerine Sistematik Bir Bakış. İKÇÜSBFD. 2019; 4(2): 61-68.
Vancouver Çevik Özdemir H. N. , Şenol S. Bakım Yükü Değerlendirme Ölçeklerine Sistematik Bir Bakış. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2019; 4(2): 61-68.
IEEE H. N. Çevik Özdemir ve S. Şenol , "Bakım Yükü Değerlendirme Ölçeklerine Sistematik Bir Bakış", , c. 4, sayı. 2, ss. 61-68, May. 2019