Difteri-Tetanoz Aşısı Sonrası Gelişen İmmün Trombositopeni Olgusu

Kaynakça

Fogarty PF, Segal JB. The epidemiology of immune thrombocytopenic purpura. Curr Opin Hematol. 2007;14:515-9. https://doi.org/10.1097/MOH.0b013e3282ab98c7

Naranjo CA, Busto U, Sellers EM, Sandor P, Ruiz I, Roberts EA. A method for estimating the probability of adverse drug reactions. Clin Pharmacol Ther. 1981;30:239-45. https://doi.org/10.1038/clpt.1981.154

France EK, Glanz JM, Xu S, Hambidge S, Yamasaki K, Black SB, et al. Risk of immune thrombocytopenic purpura after measles-mumps-rubella immunization in children. Pediatrics. 2008;121(3):e687-92. https://doi.org/10.1542/peds.2007-1578

Rajantie J, Zeller B, Treutiger I, Rosthöj S; NOPHO ITP working group and five national study groups. Vaccination associated thrombocytopenic purpura in children. Vaccine. 2007;25:1838-40. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2006.10.054

Jadavji T, Scheifele D, Halperin S; Canadian Paediatric Society/ Health Cananda Immunization Monitoring Program. Thrombocytopenia after immunization of Canadian children, 1992 to 2001. Pediatr Infect Dis J. 2003;22:119–22. https://doi.org/10.1097/01.inf.0000048961.08486.d1

Bernheim M, Mouriquand C, Germain D, Gilly R, Nicolas A. 2 cases of prolonged thrombopenic purpura following an antidiphtheria antitetanus vaccination. Pediatrie. 1960;15: 433-8.

Serinken M, Gozlukaya A, Sarı I, Karcıoğlu O. Thrombocytopenia after tetanus prophylaxis with tetanus-diphtheria (Td) vaccine. J Emerg Med. 2013;44:e287-8. https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2012.05.039

Mortelmans LJ, Gert C, Guido JY. Thrombocytopenia after tetanus vaccination. Eur J Emerg Med. 2009;16:345-6. https://doi.org/10.1097/MEJ.0b013e328321b7a4

Vlacha V, Forman EN, Miron D, Peter G. Recurrent thrombocytopenic purpura after repeated measles-mumps-rubella vaccination. Pediatrics. 1996;97:738-9.

Nieminen U, Peltola H, Syrjälä MT, Mäkipernaa A, Kekomäki R. Acute thrombocytopenic purpura following measles, mumps and rubella vaccination. A report on 23 patients. Acta Paediatr. 1993;82:267-70. https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.1993.tb12657.x

Drachtman RAl, Murphy S, Ettinger LJ. Exacerbation of chronic idiopathic thrombocytopenic purpura following measlesmumps rubella immunization. Arch Pediatr Adolesc Med. 1994;148:326-7. https://doi.org/10.1001/archpedi.1994.02170030096023

Beeler J, Varricchio F, Wise R. Thrombocytopenia after immunization with measles vaccines: review of the vaccine adverse events reporting system (1990-1994). Pediatr Infect Dis J. 1996;15:88-90. https://doi.org/10.1097/00006454-199601000-00020

British Committee for Standards in Haematology General Haematology Task Force. Guidelines for the investigation and management of idiopathic thrombocytopenic purpura in adults, children and in pregnancy. Br J Haematol. 2003;120:574-96. https://doi.org/10.1046/j.1365-2141.2003.04131.x

Stowe J, Kafatos G, Andrews N, Miller E. Idiopathic thrombocytopenic purpura and the second dose of MMR. Arch Dis Child. 2008;93:182-3. https://doi.org/10.1136/adc.2007.126003

Bibby AC, Farrell A, Cummins M, Erlewyn-Lajeunesse M. Is MMR immunisation safe in chronic idiopathic thrombocytopenic purpura? Arch Dis Child. 2008;93:354-5. https://doi.org/10.1136/adc.2007.132340

Wang JD, Huang FL, Chen PY, Wang TM, Chi CS, Chang TK. Acute immune thrombocytopenic purpura in infants: associated factors, clinical features, treatment and long-term outcome. Eur J Haematol. 2006;77:334-7. https://doi.org/10.1111/j.1600-0609.2006.00714.x

Vasil’eva GV, Kostinov MP, Lyskina GA, Magarshak OO, Slatinova OV. Postvaccinal antidiphtheria and antitetanus immunity in patients with systemic connective tissue diseases. Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol. 2004 SepOct;(5):98-101.

Lack G, Ochs HD, Gelfand EW. Humoral immunity in steroiddependent children with asthma and hypogammaglobulinemia. J Pediatr. 1996;129:898. https://doi.org/10.1016/S0022-3476(96)70035-5

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2372
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

9b4.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yenidoğanlarda Doğum Sonrası Solunum Sıkıntısı ile D Vitamini Eksikliği Arasındaki İlişki

Birgül SAY, MEHMET YEKTA ÖNCEL, Nurdan URAS

Klasik Fenilketonüri Tanılı Olgularda Fenilalaninden Kısıtlı Diyetin Antropometrik Ölçümler Üzerine Etkisi

Engin KÖSE, Hatice ÖZTÜRK, Baransel ÖZDEMİR, Recep Eren ÖZÇELİK, Lütfiye ÇİFTÇİ, Kübra ÇETİN, Fatih ÖZTÜRK, Nur ARSLAN

zole Pulmoner Kapak Darlığında Balon Valvuloplasti Sonrası İzlemde Sağ Ventrikül Fonksiyonları

Nagehan KATİPOĞLU, Mehmet KÜÇÜK, TİMUR MEŞE, Rahmi ÖZDEMİR, Murat Muhtar YILMAZER, Utku KARAARSLAN

Risk Factors for Invasive Bacterial Infection and Mortality in Febrile Neutropenic Children

Belgin GÜLHAN, Saliha KANIK YÜKSEK, Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY, Neşe YARALI, Namık Yaşar ÖZBEK, HASAN TEZER

Cardiac Arrest Developing Linked to Hydatid Cyst Rupture During Operation of a Pediatric Patient

Bedih BALKAN, HALİL ÇETİNGÖK, Nalan Saygı EMİR, Melike KÖYYERİ, Murat ASLAN, Ezgi GÜNGÖRDÜ, Abdulkadir YEKTAŞ

Çocukluk Çağı Malign Solid Yumuşak Doku Tümörleri; Tanısal, Histopatolojik ve Moleküler Yaklaşım

Hülya TOSUN YILDIRIM, AHMET YILDIRIM, AYŞE GÜLDEN DİNİZ ÜNLÜ, SAFİYE AKTAŞ, Canan VERGİN

Difteri-Tetanoz Aşısı Sonrası Gelişen İmmün Trombositopeni Olgusu

Tuba KASAP, ALİ GÜL, Ergün SÖNMEZGÖZ

A Taste Preference Study in Pediatric Patients: Paracetamol and Ibuprofen

Elif AKSÖZ, Selçuk YAZICI, Oğuzhan KORKUT, Nebahat YILMAZ, Tanju ÇELİK

A Rare Cause of Abdominal Pain and Fever of Unknown Origin: Takayasu Arteritis

Özlem ÜZÜM, Muhammed KANIK, Kader VARDI, Yeliz PEKÇEVİK, Kayı ELİAÇIK, Belde DEMİR

Göz Kapağı Tutulumu Olan Liken Planuslu Bir Çocuk Olgu

Gülhan GÜREL, SEVİNÇ ŞAHİN, Betül AYTEKİN, EMİNE ÇÖLGEÇEN