Diaper bölgede aşırı topikal steriod kullanımına bağlı gelişen bir Cushing Sendromu olgusu

Diaper dermatit infantlarda yaygın görülen bir sorundur ve tedavide topikal glukokortikoid sıklıkla kullanılır. Bununla beraber yüksek potensli steroidlerin reçetelenmesi ve/veya reçetesiz olarak yanlış kullanımı ender olarak Cushing Sendromuna yol açar. Burada diaper dermatitli bir sütçocuğunda uzamış klobetazol propiyonat kullanımına bağlı gelişen Cushing Sendromu sunmaktayız. Yine bu olgu ile topikal kortikosteroid kullanacak hastalara doz, tedavi süresi, tedavi şekli ve yan etkileri konusunda bilgi sunulması gerekliliği vurgulanmıştır.

A case of Cushing’s Syndrome due to overuse of topical steroid on the diaper area

Diaper dermatitis is one of the common problems in infancy and topical therapy with glucocorticoids are frequently used for treatment. However, prescription of preparations with potent corticosteroids and/or misuse of them without prescription might seldomly lead to Cushing Syndrome. We present an infant with diaper dermatitis who developed Cushing Syndrome due to prolonged clobetosel propionate use. With this case, it was also emphasized that patients who will receive treatment with topical steroids should be offered information about the dose, duration, and type of the treatment and their systemic side effects.

Kaynakça

1. Andıran N. Diaper Dermatit’ten Cushing Sendromuna. Yeni Tıp Dergisi 2007;24(2):112-114.

2. Root AWs, Shulman DI: Clinical Adrenal Disorders. In Pescovitz OH, Eugster EA (eds). Pediatric Endocrinology. 1st ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins 2004. p. 568-600.

3. Semiz S, Balci YI, Ergin S, Candemir M, Polat A. Two cases of Cushing’s syndrome due to overuse of topical steroid in the diaper area. Pediatr Dermatol 2008;25(5):544-547. http://dx.doi.org/10.1111/j.1525-1470.2008.00735.x PMid:18950396

4. Kandemir N. Adrenal Hastalıklar. Günöz H, Öcal G, Yordam N, Kurtoğlu S, editörler. Pediatrik Endokrinoloji Kitabından, Pediatrik Endokrinoloji ve Oksoloji Derneği yayınları: 1, sayfa: 361-414.

5. Magiakou MA, Mastorakos G, Oldfield EH, Gomez MT, Doppman JL, Cutler GB Jr, et al. Cushing’s syndrome in children and adolescents. Presentation, diagnosis and therapy. New Eng J Med 1994;331:629-639. http://dx.doi.org/10.1056/NEJM199409083311002 PMid:8052272

6. Chiang MY, Sarkar M, Koppens JM, Milles J, Shah P. Exogenous Cushing’s syndrome and topical ocular steroids. Eye 2006;20:725-727. http://dx.doi.org/10.1038/sj.eye.6701956 PMid:16294208

7. Priftis K, Everard ML, Milner AD. Unexpected side-effects of inhaled steroids: a case report. Eur J Pediatr 1991;150:448-449. http://dx.doi.org/10.1007/BF02093730 PMid:1904030

8. Stevens DJ. Cushing’s syndrome due to the abuse of betamethasone nasal drops. J Laryngol Otol 1988;102:219-221. http://dx.doi.org/10.1017/S0022215100104566

9. Seema Kumar, Ravinder J. Singh, Ann M. Reed, Aida N. Lteif. Cushing’s Syndrome After Intra-articular and Intradermal Administration of Triamcinolone Acetonide in Three Pediatric Patients. Pediatrics 2004;113(6):1820-1824. http://dx.doi.org/10.1542/peds.113.6.1820 PMid:15173517

10. Halverstam CP, Vachharajani A, Mallory SB. Cushing syndrome from percutaneous absorption of 1% hydrocortisone oinment in Netherton syndrome. Pediatr Dermatol 2007;24:42-45. http://dx.doi.org/10.1111/j.1525-1470.2007.00331.x PMid:17300648

11. Siklar Z, Bostanci I, Atli O, Dallar Y. An infantile cushing syndrome due to misuse of topical steroid. Pediat Dermatol 2004;21:561-563. http://dx.doi.org/10.1111/j.0736-8046.2004.21508.x PMid:15461763

12. Hatipoğlu N, kurtoğlu S, Keskin M. Topikal steroid kullanımına bağlı Cushing sendromu, Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2007;29(2):155-158.

13. Çakır M, Ağırman I, Mungan I, Orhan F, Ökten A. Topikal steroid kullanımına bağlı Cushing sendromu. Türk Pediatri Arşivi 2005;40:102-104.

14. Gaillarg RC. Neuroendocrine regulation. In Bertrand J, Rappaport R, Sizonenkp PC (eds). Pediatric Endocrinology. 2nd ed. Philadelphia: Williams & Wilkins 1993; p.19-45.

15. Chamberlin P, Meyer WJ. Management of pituiary-adrenal suppression secondary to corticosteroid therapy. Pediatrics 1981;67:245-251. PMid:7243450

16. Cinaz P. Adrenal yetmezlik tanısında kullanılan testler, Çocuk ve Adelosenda Endokrin Testler Kitabından. Pediatrik Endokrinoloji ve Oksoloji Derneği yayınları II; 2006; 151-158.

17. Haramura B, Tanaka A, Akimoto T, Hirayama N. Crystal structure of clobetasol propionate. Analytical Sciences 2003;19:37-38.

18. Olsen EA, Cornell RC. Topical clobetasol-17-propionate: review of its clinical efficacy and safety. J Am Acad Dermatol 1986;15:246-255. http://dx.doi.org/10.1016/S0190-9622(86)70164-3

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2372
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

5.1b 2.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Toksik epidermal Nekroliz-Stevens Johnson overlap sendromu: Bir olgu sunumu

Hülya KANGAL, Pamir GÜLEZ, Ümran HEKİMOĞLU, Murat HIZARCIOĞLU

Yenidoğan sepsisinde trombosit parametrelerinin tanısal değeri

Nuriye TAŞYURT, Özgür OLUKMAN, Şebnem ÇALKAVUR, Füsun ATLIHAN, Fatma KILIÇ KAYA, Ferah GENEL, Canan VERGİN

Beslenme güçlüğü ile başvuran vitamin B12 eksikliği: Olgu sunumu

Vefik ARICA, İbrahim ŞİLFELER, Seçil ARICA GUNHER, Murat TUTANÇ, SAİT MURAT DOĞAN, Sebahat GÜCÜK

Akciğer komplikasyonlarına yol açan ağız yoluyla zehirlenmeler

Murat TUTANÇ, Murat KARCIOĞLU, Halil KOCAMAZ, ALİ GÜNEŞ, Abdülkadir ÖZEL, Mehmet BOŞNAK, Kenan HASPOLAT

Üst solunum yolu infeksiyonlu çocuklarda viral etkenlerin multipleks PCR ile araştırılması

TALAT ECEMİŞ, ÖZGE YILMAZ, TAMER ŞANLIDAĞ, Sinem AKÇALI, Hasan YÜKSEL

Çocukluk çağında anemi sıklığı

SELÇUK YAZICI, Tanju ÇELİK, Kamil SEYREK

Rotavirus infeksiyonuna bağlı immün trombositopenik purpura olgusu

ÖNER ÖZDEMİR, Murat SÜRÜCÜ, Ayşe BUCUK, Ali Furkan ÇETİN

Kamptomelik displazi

SEMA TANRIVERDİ, Seyran BULUT, Rengin AYÇİÇEK, Özge Altun KÖROĞLU, MEHMET YALAZ, FERİŞTAH FERDA ÖZKINAY, NİLGÜN KÜLTÜRSAY

Diaper bölgede aşırı topikal steriod kullanımına bağlı gelişen bir Cushing Sendromu olgusu

Kayı ELİAÇIK, MUHAMMET ALİ KANIK, Saadet ÇELİK, Muammer BÜYÜKİNAN, Esin ALBUDAK, Ali Rahmi BAKİLER

Akut gastroenteritli çocuklarda Escherichia coli O157 tanısında kromojenik besiyerinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve prevalansı

Kenan DEĞERLİ, SEMRA KURUTEPE, HÖRÜ GAZİ, Mete DEMİREL, Emel GÜLKAN, SÜHEYLA SÜRÜCÜOĞLU