Beslenme güçlüğü ile başvuran vitamin B12 eksikliği: Olgu sunumu

Vitamin B12 eksikliği, megaloblastik aneminin önemli nedenlerindendir. Vitamin B12 eksikliği gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla diyette alım kusuruna bağlı gelişir. Eksikliği ender olarak görülse de erken tanı ve tedavi, kalıcı nörolojik sekeller bırakabildiğinden önemlidir. İştahsızlık çocuklarda oldukça sık olarak görülmektedir. Bu olgu ile iştahsızlık nedeniyle gelen bir çocukta, ender görülen Vitamin B12 eksikliğini anımsatmak istedik. On iki aylık erkek hasta, kusma, yutmama, beslenememe, ek gıdayı reddetme, solukluk, kilo kaybı ve gelişme geriliği yakınmalarıyla getirildi. Fizik muayenesinde genel durumu iyi, soluk, çevreyle ilgisi azalmıştı. Tam kan sayımında hemoglobin:8.8gr/dL, lökosit:6500/mm3, hematokrit %26.2, trombosit:162.000/mm3, MCV 96 fL bulundu. Hastanın folik asit düzeyi: 19.4 ng/mL (3-22.4 ng/mL), Vit B12 düzeyi 72 pg/mL (200-1210 pg/mL) bulunurken, annenin serum Vit B12 düzeyide 96 pg/ml bulundu. Bu bulgularla Vit B12 eksikliği tanısı alan hastaya intramusküler Vit B12 tedavisi başlandı. Bir ay sonraki kontrolünde kusmalarının geçtiği, yutma sorunlarının düzeldiği, ek gıdalara başlandığı ve 850 g aldığı, çevreye ilgisinin arttığı gözlendi. Bu olgu dolayısıyla beslenme güçlüğü olan infantlarda vitamin B12 eksikliği olabileceği vurgulamak istendi. Vitamin B12 eksikliğinin tedavisi tedaviye dramatik yanıt vermesi ve kalıcı nörolojik hasarların önlenmesi nedeniyle önemlidir.

Vitamin B12 deficiency with presenting nutritional difficulty: A case report

Vitamin B12 deficiency is among important causes of megaloblastic anemia. In developing countries, the major reason of Vitamin B12 deficiency is deficient dietary intake. Although vitamin B12 deficiency is a rare condition, early diagnosis and treatment are important to prevent permanent neurological sequela. Anorexia is seen frequently in children. We want to remind Vitamin B12 deficiency with this case presented with anorexia. A 12 month-old male patient presented with vomiting, weight loss, paleness, malnutrition, repulsion as well as growth retardation. Physical examination revealed paleness and loss of interest to environment. Hematologic test results were as follows: WBC: 6500 gr/dl, Hgb: 8.8 gr/dl, MCV: 96 fl, platelet count: 162.000/mm3. Mean serum folic acid level of the patient was 19.4 ng/mL (3-22.4 ng/mL), and vitamin B12 level 72 pg/mL (200-1210 pg/mL), while mean vitamin B12 level of the mother was 96 pg/mL. The patient was diagnosed as vitamin B12 deficiency and intramuscular Vitamin B12 treatment was initiated. One month later, his vomiting ceased, his appetite was well and he gained 850 gr. His interest to environment was improved. We want to impress with this case that infants with anorexia might have vitamin B12 deficiency. Treatment of vitamin B12 deficiency is important because it might lead to permanent neurological sequela and vitamin B12 deficiency respond to treatment dramatically.

Kaynakça

1. Snow CF. Laboratory diagnosis of vitamin B12 and folate deficiency: a guide for the primary care physician [Review]. Arch Intern Med 1999;159:1289-98. http://dx.doi.org/10.1001/archinte.159.12.1289 PMid:10386505

2. Allen LH, Rosado JL, Casterline JE et al. Viamin B 12 deficiency and malabsorption are highly prevelant in rural Mexican communites. Am J Clin Nutr 1995;62:1013-19. PMid:7572725

3. Bay A, Oner AF, Nalbantoglu O, Demirtas M, Acikgoz M. Megaloblastik Anemili 45 Olgunun Klinik ve Hematolojik Yönden Değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi 2006;13(2):46-48.

4. Koç A. Çocukluk çağında B 12 vitamin eksikliği. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2005;1:16-27.

5. Wright C, Birks E. Risk factors for failure to thrive: a population-based survey. Child Care Health Dev 2000;26:5-16. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2214.2000.00135.x

6. Temizel INS. İştahsız Çocuk. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008;51:176-181.

7. Baytan B, Özdemir Ö, Erdemir G, Güneş A. Çocukluk çağında Vitamin B12 eksikliği klinik bulgular ve tedavi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007;33(2):61-64.

8. Kumar SS, Chouhan RS, Thaku MS. Trends in analysis of vitamin B12. Analytical Biochem 2010;398:139-149. http://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2009.06.041 PMid:19932677

9. Banerjee R. B12 trafficking in mammals: a case for coenzyme escort service. ACS Chem Biol 2006;1:149-159. http://dx.doi.org/10.1021/cb6001174 PMid:17163662

10. Cikot RJL, Steegers-theunissen RPM, Thomas CMG, Haggard ME. Longitudinal vitamin and homocysteine levels in normal pregnancy. Br J Nutr 2001;85:49-58. http://dx.doi.org/10.1079/BJN2000209

11. Rasmussen SA, Fernhoff PM, Scanlon KS. Vitamin B12 deficiency in children and adolescents. J Pediatr 2001;138:7-10. http://dx.doi.org/10.1067/mpd.2001.112160 PMid:11148506

12. Allen LH. Vitamin B12 metabolism and status during pregnancy, lactation and infancy. In Nutrient regulation during pregnancy. Lactation, and infant Growth. New York: Plenum Pres 1994; 173-86.

13. Stover PJ. Vitamin B12 and older adults. Curr Opin Clin Nutric Metab Care 2010;13:24-27. http://dx.doi.org/10.1097/MCO.0b013e328333d157 PMid:19904199

14. Thompson MD, Cole DE, Ray JG. Vitamin B-12 and neural tube defects: the Canadian experience. Am J Clin Nutr 2009;89:697-701. http://dx.doi.org/10.3945/ajcn.2008.26947B PMid:19116334

15. Babior BM, Bunn HF. Megaloblastic anemias. In: Braunwald E, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, editors. Harrison’s principles of internal medicine, 15th ed. New-York:McGraw-Hill 2001; 674-680.

16. Kuhne T, Bulb R, Baumgartner R. Maternal vegan diet causing a serious infantile neurological disorder due to B12 deficiency. Eur J Pediatr 1991;150:205-8. http://dx.doi.org/10.1007/BF01963568

17. Scalabrino G. The multi-faceted basis of vitamin B12 (cobalamin) neurotrophism in adult central nervous system: lessons learned from its deficiency. Prog Neurobiol 2009;88:203-220. http://dx.doi.org/10.1016/j.pneurobio.2009.04.004 PMid:19394404

18. Banerjee R, Gherasim C, Padovani D. The tinker, tailor, soldier in intracellular B12 trafficking. Curr Opin Chem Biol 2009;13:484-491. http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2009.07.007 PMid:19665918

19. Gailus S, Höhne W, Gasnier B, Nürnberg P, Fowler B, Rutsch F. Insights into lysosomal cobalamin trafficking: lessons learned from cblF disease. J Mol Med 2010;88:459-466. http://dx.doi.org/10.1007/s00109-010-0601-x PMid:20174775

20. Miller JW, Ramos MI, Garrod MG, Flynn MA, Green R. Transcobalamin II G7775 polymorphism and indices of vitamin B12 status in healthy older adults. Blood 2002;100:718-720. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2002-01-0209 PMid:12091374

21. Andres E, Loukili NH, Noel E, Kaltenbach G, Abdelgheni MB, Perrin AE. Vitamin B12 deficiency in elderly patients. CMAJ 2004;171(3):251-9. http://dx.doi.org/10.1503/cmaj.1031155 PMid:15289425 PMCid:490077

22. Koc A, Kocyigit A, Soran M. High frequency of maternal vitamin B12 deficiency as an important cause of infantile vitamin B12 deficiency in Sanliurfa province of Turkey. Eur J Nutr 2006;45:291-7. http://dx.doi.org/10.1007/s00394-006-0598-7 PMid:16601915

23. Andres E, Affenberger S, Vinzio S, Kurtz JE, Noel E. Food-cobalamin malabsorbtion in elderly patient: Clinical manifestations and treatment. Am J Med 2005;118(10):1154-9. http://dx.doi.org/10.1016/j.amjmed.2005.02.026 PMid:16194648

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2372
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

4.9b 2.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kamptomelik displazi

SEMA TANRIVERDİ, Seyran BULUT, Rengin AYÇİÇEK, Özge Altun KÖROĞLU, MEHMET YALAZ, FERİŞTAH FERDA ÖZKINAY, NİLGÜN KÜLTÜRSAY

Yenidoğan sepsisinde trombosit parametrelerinin tanısal değeri

Nuriye TAŞYURT, Özgür OLUKMAN, Şebnem ÇALKAVUR, Füsun ATLIHAN, Fatma KILIÇ KAYA, Ferah GENEL, Canan VERGİN

Beslenme güçlüğü ile başvuran vitamin B12 eksikliği: Olgu sunumu

Vefik ARICA, İbrahim ŞİLFELER, Seçil ARICA GUNHER, Murat TUTANÇ, SAİT MURAT DOĞAN, Sebahat GÜCÜK

Üst solunum yolu infeksiyonlu çocuklarda viral etkenlerin multipleks PCR ile araştırılması

TALAT ECEMİŞ, ÖZGE YILMAZ, TAMER ŞANLIDAĞ, Sinem AKÇALI, Hasan YÜKSEL

Diaper bölgede aşırı topikal steriod kullanımına bağlı gelişen bir Cushing Sendromu olgusu

Kayı ELİAÇIK, MUHAMMET ALİ KANIK, Saadet ÇELİK, Muammer BÜYÜKİNAN, Esin ALBUDAK, Ali Rahmi BAKİLER

Toksik epidermal Nekroliz-Stevens Johnson overlap sendromu: Bir olgu sunumu

Hülya KANGAL, Pamir GÜLEZ, Ümran HEKİMOĞLU, Murat HIZARCIOĞLU

Akut gastroenteritli çocuklarda Escherichia coli O157 tanısında kromojenik besiyerinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve prevalansı

Kenan DEĞERLİ, SEMRA KURUTEPE, HÖRÜ GAZİ, Mete DEMİREL, Emel GÜLKAN, SÜHEYLA SÜRÜCÜOĞLU

Çocukluk çağında anemi sıklığı

SELÇUK YAZICI, Tanju ÇELİK, Kamil SEYREK

Akciğer komplikasyonlarına yol açan ağız yoluyla zehirlenmeler

Murat TUTANÇ, Murat KARCIOĞLU, Halil KOCAMAZ, ALİ GÜNEŞ, Abdülkadir ÖZEL, Mehmet BOŞNAK, Kenan HASPOLAT

Rotavirus infeksiyonuna bağlı immün trombositopenik purpura olgusu

ÖNER ÖZDEMİR, Murat SÜRÜCÜ, Ayşe BUCUK, Ali Furkan ÇETİN