KİMYA SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI

Bir ülkenin endüstriyel gelişimi açısından kimya sektörü çok önemlidir. Kimyasalların üretimde kullanımının artmasıyla çevre ve sağlığa zararları da ortaya çıkmaktadır. Ürün çeşitliliğinin fazla olması, örgütsel yapı ve teknolojinin karmaşıklaşması, iş güvenliğinin ihmal edilmesi gibi nedenler iş kazalarının artmasını beraberinde getirmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) iş kazasını “önceden planlanmamış ve çoğu zaman, kişisel yaralanmalara, teçhizatın zarar görmesine, üretimin bir süre durmasına yol açan olaydır” şeklinde, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ise “belirli bir zarar ya da yaralanmaya neden olan, beklenmeyen, önceden planlanmayan bir olay” şeklinde tanımlamıştır. Ayrıca çalışma ortamında işveren ve iş görenin yeterli bilinçte olmaması meslek hastalıklarının gün geçtikçe artmasına sebep olmaktadır. DSÖ meslek hastalıklarını “çalışma koşulları nedeniyle doğal seyri değişen hastalık” olarak tanımlamaktadır.

PERSONAL INJURY AND OCCUPATIONAL DISEASES IN CHEMICAL INDUSTRY

Chemistry is very important for a country’s industrial evolution. Increasing the use of chemicals in production; environmental and health damages are emerging. The greater product diversity, organizational structure, the complexity of technology and reasons such as neglect of safety have brought the increase of accidents. The World Health Organization (WHO) defined work accident as " events which are unplanned and often , cause personal injury , damage equipment, led to the arrest of a period of production" and the International Labour Organization (ILO ) defined " unexpected an unplanned event causing specific harm or injury, " In addition, the working environment and the lack of sufficient awareness of both employees and the employers make occupational diseases increase day by day. WHO defines occupational diseases as " The natural course of disease due to changing working conditions”

Kaynakça

Ashrae, (1989), Standard 62- 1989- Ventilation For Acceptable Indoor Air Quality, American Society Of Heating, Refrigerating And Air-Conditioning Engineers, Atlanta.

Bulgurcu. H., (2014), Havalandırma ve İç Hava Kalitesi, Mmo Yayını.

Bulut, H., (2008), “Isıtma Sezonunda Ofislerde İç Hava Kalitesinin Araştırılması”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi,105, 28-37.

Fanger, P. O., (2004), How To Make İndoor Air Quality One Hundred Times Beter While Saving Energy, Vı. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1- 10, Ttmd Derneği, İstanbul.

Kuehn, T. H., Ramsey, J. W. and Threlkeld, J. L. (2013), Thermal Environmental Engineering, 3rd. Ed. Prentice-Hall, Isbn 0-13-917220-3.

Mergen H., Öngel K., (2009), Isıl Konfor Parametrelerinin İnsan Vücudundaki Etkilerine Yönelik Literatür Taraması, S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 16(1)/ 21-25.

Özlem, Ö.(2014), İş Sağlığı Ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri Ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (Tisk) Yayını, Yayın No: 246.

Özlem,Ö. (2014), Risk Değerlendirmesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (Tisk) Yayını, 15 Mayıs 2014, Yayın No: 338, Isbn: 978-605-9994-01-9.

Schramek, E., (1999), Recknagel-Sprenger Schramek- Isıtma Ve Klima Tekniği El Kitabı, Ttmd, Ankara.

6331 Sayılı Kanun (2012). İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete, 17 Temmuz 2013 Çarşamba, Sayı : 28710.

Ashrae Handbook-Hvac Applications (Sı), (2015), Chapter 46, Air Cleaners For Gaseous Contaminants.

Ashrae Handbook—Hvac Applications (Sı), (2015), Chapter 59, Hvac Security.

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { ticaretfbd767341, journal = {İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1305-7820}, eissn = {2587-165X}, address = {}, publisher = {İstanbul Ticaret Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {49 - 64}, doi = {}, title = {KİMYA SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI}, key = {cite}, author = {Tarım, Mehveş} }
APA Tarım, M . (2017). KİMYA SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI . İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 16 (32) , 49-64 .
MLA Tarım, M . "KİMYA SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI" . İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 16 (2017 ): 49-64 <
Chicago Tarım, M . "KİMYA SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI". İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 16 (2017 ): 49-64
RIS TY - JOUR T1 - KİMYA SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI AU - Mehveş Tarım Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 64 VL - 16 IS - 32 SN - 1305-7820-2587-165X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi KİMYA SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI %A Mehveş Tarım %T KİMYA SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI %D 2017 %J İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 1305-7820-2587-165X %V 16 %N 32 %R %U
ISNAD Tarım, Mehveş . "KİMYA SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI". İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 16 / 32 (Aralık 2017): 49-64 .
AMA Tarım M . KİMYA SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2017; 16(32): 49-64.
Vancouver Tarım M . KİMYA SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2017; 16(32): 49-64.
IEEE M. Tarım , "KİMYA SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI", İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, c. 16, sayı. 32, ss. 49-64, Ara. 2017