BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ’NİN ERİŞİLEBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Tedarik zincirini bir bütün olarak ele almak ve zincirin her bir halkasına katkıda bulunmak, yönetiminde önemli bir faktördür. Bu çalışmanın amacı, engellilik literatürü içerisinde geçen erişilebilirlik kavramını ele almak ve İstanbul' un Beylikdüzü ilçesini erişilebilirlik çerçevesinde incelemektir. Bu amaçla, Beylikdüzü’nde yaşayan engelli bireylerin memnuniyet ve memnuniyetsizlik kaynakları araştırılmış, yüz yüze anket görüşmeleri sonucunda elde edilen veriler istatistiksel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Bu araştırmanın sonucunda, Beylikdüzü’nde yaşayan engelli bireyler için en önemli memnuniyet faktörünün toplumsal ilişkiler olduğu ve ek olarak ulaşım ve şehircilik uygulamalarının da memnuniyet ile ilişkili olduğu saptanmıştır.

EXAMINATION OF BEYLIKDUZU DISTRICT WITHIN THE FRAMEWORK OF ACCESSIBILITY

Considering the supply chain as a whole and contributing to every link of the chain is an important factor in its management. The aim of this study is to examine the concept of accessibility in the disability literature and to examine the district of Beylikdüzü in Istanbul within the framework of accessibility. For this purpose, satisfaction and dissatisfaction sources of disabled people living in Beylikdüzü were investigated and the data obtained as a result of face to face questionnaire interviews were analyzed with statistical analysis method. As a result of the study, it was determined that the most important satisfaction factor for disabled individuals living in Beylikdüzü is social relations and in addition, transportation and urbanism practices are also related to satisfaction.

Kaynakça

Abberley, P., (1986), "The Concept of Oppression and the Dev. of a Social Theory of Disability. Disability", Handicap Society, 2(1), 5-19.

Aslan, M., Şeker, S., (2012), Engellilere Yönelik Toplumsal Algı ve Dışlanmışlık, Siirt Belediyesi, 44-48.

Bakanlığı, A.V., (2013), Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara.

Bakanlığı, A. V., (2015), Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (EYHGM), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara.

Baser, T., (2008), Kentte Engelli Yaşam, Engelli Dostu Belediye Sempozyumu, pp.4-6, Ankara.

Bezmez, D., Yardımcı, S., Şentürk, Y.S., (2010), Sakatlık Çalışmaları, Koç Üniversitesi Yayınları, 363-384, İstanbul.

Beylikdüzü Kent Belleği, (2019), Erişim Tarihi: 9 Temmuz 2019, http://www.beylikduzukentbellegi.com/Icerik/Goruntule/327

BM. (1948), Human Rights Agreement, New York: Birleşmiş Milletler.

Bromley, R., Matthews, D., Thomas, C., (2006), "City Centre Accessibility for Wheelchair Users : The Consumer Perspective and the Planning İmplications", Cities, 24(3), 229-241.

Davis, C., Lifchez, R., (1987), An Open Letter to Architects. Berkeley: University of California Press, California.

DDA. (1995), Disability Discrimination Act 1995. OPSI, 50.

Evcil, A., Usal, Y., (2013), Engelliler ve Kent Ergonomisi: Kadıköy ve Üsküdar Meydanları Örnekleri. Ulusal Ergonomi Kongresi Bildiriler Kitabı, 239-249.

Fawcett, B., (2000), Researching Disability: Meanings, Interpretations and Analysis. Routledge: Practice and Research in Social Work.

Fleck, J., (2003). Accessible London: Achieving an Inclusive Environment. London: London: Greater London Authority.

Gleeson, B., (1996), "A Geography for Disabled People", Trans. Inst. Br., 21(2), 387-396.

Goldsmith, S., (1997), Designing for the Disabled: The New Paradigm, Routledge Architectural Press, New York.

Imrıe, R., Kumar, M., (1998), "Focusing on Disability and Access in the Built Environment", Disability Society, 13(3), 357-374.

Kanunu, Ö. 5378 Sayılı (2005), Engelliler Hakkında Kanun, Resmi Gazete, 7/7/2005,25868 Ankara: TBMM.

Mishchenko, E., (2014), "Herkes İçin / İle Tasarım: Evrensel Tasarıma Katılımcı bir Yaklaşım Deneyimi", Mimarist, 105-111.

Morris, J., (2003), Barriers to Independent Living. Disability Rights Commission, 5-6.

Ozcebe, H., (2008), Halk Sagligi ve Engellilik. Engelli Dostu Belediye Sempozyumu, Ankara, 2-4.

Papaioannou, K., (2008), European Legislation On People with Disabilities, Building Comfortable and Liveable Environments for All International Meeting Harmonisation of Legislation and Standard. Atlanta: Georgia Tech University.

R., K. (1998), Kentbilim Terimleri Sözlüğü. İmge Yayınevi, Ankara.

Sapey, B., Stewart, J., Donaldson, G., (2005), "Increases in Wheelchair Use and Perceptions of Disablement". Disability Society, 5, 29-34.

Solidere, (2004), Accessibility for the Disabled, a Design Manual for a Barrier Free Environment. Beirut: Urban Management Dept of the Lebanese Company for the Dev. and Reconstruction of Beirut Central District.

Sungur, E., (2013), Mimarlıkta Kapsayıcılık: Herkes İçin Tasarım, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları, İstanbul.

TUİK. (2002), Türkiye Özürlüler Araştırması. Türkiye İstatistkik Kurumu, Ankara.

Yılmaz, M., (2012), "Kapsayıcı Tasarım ve Mekân". Mimarist, 107-111.

Yücesoy, E., Gülmez, F., Aysel, N., (2007), Kentli Dostu Fiziksel Çevrenin Erişebilirliği Kapsamında İstanbul’da Alan Çalışması . Uluslararası Katılımlı II. Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bursa,94-95.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ticaretfbd790543, journal = {İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1305-7820}, eissn = {2587-165X}, address = {}, publisher = {İstanbul Ticaret Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {23 - 34}, doi = {}, title = {BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ’NİN ERİŞİLEBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Ercan, Fatma Zehra and Toprak, Tuncer} }
APA Ercan, F , Toprak, T . (2020). BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ’NİN ERİŞİLEBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ . İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 19 (37) , 23-34 .
MLA Ercan, F , Toprak, T . "BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ’NİN ERİŞİLEBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ" . İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 19 (2020 ): 23-34 <
Chicago Ercan, F , Toprak, T . "BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ’NİN ERİŞİLEBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ". İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 19 (2020 ): 23-34
RIS TY - JOUR T1 - BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ’NİN ERİŞİLEBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Fatma Zehra Ercan , Tuncer Toprak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 34 VL - 19 IS - 37 SN - 1305-7820-2587-165X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ’NİN ERİŞİLEBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Fatma Zehra Ercan , Tuncer Toprak %T BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ’NİN ERİŞİLEBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2020 %J İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 1305-7820-2587-165X %V 19 %N 37 %R %U
ISNAD Ercan, Fatma Zehra , Toprak, Tuncer . "BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ’NİN ERİŞİLEBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ". İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 19 / 37 (Haziran 2020): 23-34 .
AMA Ercan F , Toprak T . BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ’NİN ERİŞİLEBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2020; 19(37): 23-34.
Vancouver Ercan F , Toprak T . BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ’NİN ERİŞİLEBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2020; 19(37): 23-34.
IEEE F. Ercan ve T. Toprak , "BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ’NİN ERİŞİLEBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ", İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, c. 19, sayı. 37, ss. 23-34, Haz. 2020