Al-Bentonit Üretimi ve 75Se Radyoizotopunun Al-Bentonitte Adsorpsiyonu

Öz Bu çalışmada, Se(IV) anyonlarının, aluminyum-polioksi katyonları kullanılarak Reşadiye bentonitinden hazırlanan inorganik bentonite adsorpsiyonu konusunda araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Adsorpsiyon deneylerinde 79Se ile benzer kimyasal özelliklere sahip ve daha kısa yarı ömürlü 75Se radyoizotopu kullanılmıştır. Bu izotop İTÜ TRIGA MARK II nükleer araştırma reaktöründe, nötron aktivasyonu yöntemiyle üretilmiştir. Kesikli adsorpsiyon yöntemi uygulanarak, modifiye bentonitin değişen süre ve katı/sıvı oranı için adsorpsiyon kapasiteleri gamma spektroskopi sisteminde ölçülerek, elde edilmiştir. Alumünyum-polioksi katyonlarının bentonitin aratabakalarına girdiği ve yapıyı etkilemediği, kullanılan XRD, FTIR, TGA/DTG karakterizasyon yöntemleriyle belirlenmiştir. Modifiye bentonitin bazal boşluk mesafesinin 1.853 nm, yüzey yükünün 45.3±6.1 mV olduğu tesbit edilmiştir. Yüzey özelliklerinde meydana gelen değişim nedeniyle, inorganik modifikasyon Reşadiye sodyum bentonitinin selenyum adsorpsiyon verimini1 mM selenyum çözeltisi için %2’den %100 oranına arttırmıştır. Adsorpsiyon deneyleri sonucu, adsorpsiyon mekanizmasının sanal ikinci derece reaksiyon kinetiğine göre gerçekleştiği belirlenmiştir. 

Kaynakça

Yan, L., Xu, Y., Yu, H., Xin, Xi., Wei, Q., & Du, B. (2010). Adsorption of Phosphate from Aqueous Solution by Hydroxy-Aluminum, Hydroxy-iron and Hydroxy-iron–aluminum Pillared Bentonites. Journal of Hazardous Materials, 179, 244–250.

Akçay, M. (2004). The Catalytic Acylation of Alcohols with Acetic Acid by Using Lewis Acid Character Pillared Clays. Applied Catayisis A, 269, 157–160.

Bahranowski, K. Kielski, A., Serwicka, E.M., Wisİa- Walsh, E., & Wodnicka, K. (2000). Influence of Doping with Copper on the Texture of Pillared Montmorillonite Catalysts. Microporous Mesoporous Materials, 41, 201-215.

www.mta.gov.tr/v2.0/turkiye_maden/maden_ potansiyel_2010/Tokat_Madenler.pdf

Boylu, F., Çinku, K., Esenli, F., & Çelik, M. S. (2010). The Separation Efficiency of Na-Bentonite by Hydrocyclone and Characterization of Hydrocyclone Products. International Journal of Mineral Processing, 94, 3-4, 196-202.

Haciyakupoglu, S., Orucoglu E., (2013). 75Se Radioisotope Adsorption Using Turkey’s Reşadiye Modified Bentonites. Applied Clay Science, 86, 190-19.

ISO 18589-3 (2007). International Standard, Measurement of Radioactivity in the Environment Soil, Part 3: Measurement of Gamma-emitting Radionuclides, ISO, Geneva.

Chen, G., Shan, X., Zhou, Y., Shen, X., Huang, H., & Khan, S. (2009).Adsorption Kinetics, Isotherms and Thermodynamics of Atrazine on Surface Oxidized Multiwalled Carbon Nanotubes. Journal of Hazardous Materials, 169, 1-3, 912-918.

Ho, Y.S., & McKay, G. (1999). Pseudo-second Order Model for Sorption Processes. Process Biochemistry, 34, 451–465.

Su J., Huang H.-G., Jin X.-Y., Lu X.-Q., & Chen Z.- L. (2011). Synthesis; Characterization and Kinetic of a Surfactant-modified Bentonite Used to Remove As(III) and As(V) from Aqueous Solution. Journal of Hazardous Materials, 185, 63–70.

Baskaralingam, P., Pulikesi, M., Elango, D., Ramamurthi, V., & Sivanesan, S. (2006). Adsorption of Acid Dye onto Organobentonite. Journal of Hazardous Materials, 128, 138–144.

Dong Liu, Shuqin Yang Peng, X., Luan, Z., Chen, F., Tian, B., & Jia, Z. (2005). Adsorption of Humic Acid onto Pillared Bentonite. Desalination, 174, 135-143.

Gu, L. Xu, J., Lv, L., Liu, B., Zhang, H., Yu, X., & Luo, Z. (2011). Dissolved Organic Nitrogen (DON) Adsorption by Using Al-pillared Bentonite. Desalination, 269, 206–213.

Yang, Z., Xiao, O., Chen, B., Zhang, L., Zhang, H., Niu, X., & Zhou, S., (2013). Perchlorate Adsorption from Aqueous Solution on Inorganic-pillared Bentonites, Chemical Engineering Journal, 223, 31– 39.

Zhu, L., & Zhu R., (2007). Simultaneous Sorption of Organic Compounds and Phosphate to Inorganic– Organic Bentonites from Water. Separation and Purification Technology, 54, 71-76.

Orucoğlu, E., (2011). Reşadiye Bentoninin Organik ve İnorganik Katyonlarla Modifikasyonu ve Modifiye Ürünlerde 75Se Radyoizotopunun Adsorpsiyonunun İncelenmesi. Doktora Tezi, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü.

Tabak, A., Afsin, B., Caglar, B., & Koksal, E., (2007). Characterization and Pillaring of a Turkish Bentonite (Resadiye), Journal of Colloid and Interface Science, 313, 5–11.

Hongyan, X., Aihong, G., Hongfei, X., & Yonggang, W. (2009). Preparation and Characterization of Al- pillared montmorillonites. International Conference on Environmental Science and Information Application Technology, DOI 10.1109/ESIAT.2009.449,

Qin, Z., Yuan, P., Zhu, J., & He, H. (2010). Influences of Thermal Pretreatment Temperature and Solvent on the Organosilane Modification of Al13-intercalated/ Al-pillared Montmorillonite. Applied Clay Science, 50, 546–553.

Canizares, P., Valverde, J.L., Sun Kou, M.R., & Molina, C.B., (1999). Synthesis and Characterization of PILCs with Single and Mixed Oxide Pillars Prepared from Two Different Bentonites, a Comparative Study. Microporous Mesoporous Materials, 29, 267–281.

Xue, W., He, H., Zhu, J., & Yuan, P. (2007). FTIR Investigation of CTAB–Al–montmorillonite Complexes. Spectrochimica Acta A, 67, 1030–1036.

Kaynak Göster

Bibtex @ { marufbd187473, journal = {Marmara Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-5150}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {27}, pages = {97 - 103}, doi = {10.7240/mufbed.40043}, title = {Al-Bentonit Üretimi ve 75Se Radyoizotopunun Al-Bentonitte Adsorpsiyonu}, key = {cite}, author = {Oruçoğlu, Esra and Hacıyakupoğlu, Sevilay} }
APA Oruçoğlu, E , Hacıyakupoğlu, S . (2016). Al-Bentonit Üretimi ve 75Se Radyoizotopunun Al-Bentonitte Adsorpsiyonu . Marmara Fen Bilimleri Dergisi , 27 (4) , 97-103 .
MLA Oruçoğlu, E , Hacıyakupoğlu, S . "Al-Bentonit Üretimi ve 75Se Radyoizotopunun Al-Bentonitte Adsorpsiyonu" . Marmara Fen Bilimleri Dergisi 27 (2016 ): 97-103 <
Chicago Oruçoğlu, E , Hacıyakupoğlu, S . "Al-Bentonit Üretimi ve 75Se Radyoizotopunun Al-Bentonitte Adsorpsiyonu". Marmara Fen Bilimleri Dergisi 27 (2016 ): 97-103
RIS TY - JOUR T1 - Al-Bentonit Üretimi ve 75Se Radyoizotopunun Al-Bentonitte Adsorpsiyonu AU - Esra Oruçoğlu , Sevilay Hacıyakupoğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Marmara Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 103 VL - 27 IS - 4 SN - -2146-5150 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Marmara Fen Bilimleri Dergisi Al-Bentonit Üretimi ve 75Se Radyoizotopunun Al-Bentonitte Adsorpsiyonu %A Esra Oruçoğlu , Sevilay Hacıyakupoğlu %T Al-Bentonit Üretimi ve 75Se Radyoizotopunun Al-Bentonitte Adsorpsiyonu %D 2016 %J Marmara Fen Bilimleri Dergisi %P -2146-5150 %V 27 %N 4 %R %U
ISNAD Oruçoğlu, Esra , Hacıyakupoğlu, Sevilay . "Al-Bentonit Üretimi ve 75Se Radyoizotopunun Al-Bentonitte Adsorpsiyonu". Marmara Fen Bilimleri Dergisi 27 / 4 (Mayıs 2016): 97-103 .
AMA Oruçoğlu E , Hacıyakupoğlu S . Al-Bentonit Üretimi ve 75Se Radyoizotopunun Al-Bentonitte Adsorpsiyonu. MFBD. 2016; 27(4): 97-103.
Vancouver Oruçoğlu E , Hacıyakupoğlu S . Al-Bentonit Üretimi ve 75Se Radyoizotopunun Al-Bentonitte Adsorpsiyonu. Marmara Fen Bilimleri Dergisi. 2016; 27(4): 97-103.
IEEE E. Oruçoğlu ve S. Hacıyakupoğlu , "Al-Bentonit Üretimi ve 75Se Radyoizotopunun Al-Bentonitte Adsorpsiyonu", Marmara Fen Bilimleri Dergisi, c. 27, sayı. 4, ss. 97-103, May. 2016, doi:10.7240/mufbed.40043